Geri
AKADEMİK

Doktora

# Dosya Adı Dosya Uzantısı
1 Doktora Yeterlilik Sınavı Jüri Üyleri ve Sınav Tarihi .docx
2 Tez Öneri Formu .doc
3 Doktora Tez Önerisi Değerlendirme Formu .docx
4 Tez Çalışması Uygulama İzin Formu .doc
5 Doktora Tez İzleme Komitesi Ara Rapor Formu .docx
6 Doktora Tez İzleme Raporu Teslim Tutanağı .docx
7 Tez Danışmanı Değişiklik Formu .pdf
8 Tez Başlığı Değişiklik Formu .doc
9 Mazeret Sınav Dilekçesi .docx
10 Tez Savunma Sınav Jüri Üyeleri ve Sınav Tarihi .docx
11 Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı .docx
12 Danışman Dilekçesi .pdf
13 Tez Kısıtlama Dilekçesi .docx
14 Doktora Yayın Bilgi Formu .docx
15 Lisansüstü Tez Bilgi Formu .docx
16 Kayıt Açtırma .docx
17 Özelden Asile Transfer Formu .docx
18 Muafiyet Kurum İçi .docx
19 Muafiyet Ders Saydırma Dilekçesi Kurum Dışı .docx
20 Kayıt Silme .docx
21 Kayıt Dondurma .docx
22 İlişik Kesme Dilekçesi .docx
23 İlişik Kesme Belgesi .docx
24 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu .pdf
25 Lisansüstü Yatay Geçiş Başvuru Formu .doc
26 Doktora Öğrencisi Danışman Sözleşmesi .pdf

 

Yüksek Lisans

# Dosya Adı Dosya Uzantısı
1 Tez Öneri Formu .doc
2 Tez Çalışması Uygulama İzin Formu .doc
3 Tez Danışmanı Değişiklik Formu .pdf
4 Tez Başlığı Değişikliği Formu .doc
5 Tez Savunma Sınav Jüri Üyeleri ve Sınav Tarihi .docx
6 Lisansüstü Tez Bilgi Formu .docx
7 Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı .docx
8 Danışman Dilekçesi .pdf
9 Tez Kısıtlama Dilekçesi .docx
10 İlişik Kesme Belgesi .docx
11 İlişik Kesme Dilekçesi .docx
12 Mazeret Sınavı Dilekçesi .docx
13 Kayıt Açtırma .docx
14 Kayıt Silme .docx
15 Kayıt Dondurma .docx
16 Muafiyet Kurum İçi .docx
17 Muafiyet Kurum Dışı .docx
18 Özelden Asile Transfer Formu .docx
19 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu .pdf
20 SABE -2021-2022 GÜZ DÖNEMİ KOŞUL VE KONTENJANLAR .pdf
21 Lisansüstü Yatay Geçiş Başvuru Formu .doc
22 Yüksek Lisans Öğrencisi Danışman Sözleşmesi .pdf
Bilgi Talep Formu