Ana içeriğe atla

 Öğrenci Kulüpleri

 İstanbul Medipol Üniversitesi, öğrencilerine akademik eğitim ile birlikte toplumsal, kültürel,  bilimsel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla girişimlerine gerekli destekleri vererek tamamı aktif 118 öğrenci kulübüne sahiptir. Öğrencilerimiz kulüp çalışmalarıyla birlikte ekip çalışması, iletişim becerileri, proje yönetimi ve iş ağlarını geliştirme fırsatına sahip olurlar.

 Kültür hizmetleri kapsamında ofisimiz; öğrencilerimizin yeni kulüp açma talepleri, etkinlik ve çalışmalarına destek vermek ve takiplerini sağlamak konusunda çalışmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular (S.S.S.)

Üniversitemizde kayıtlı tüm ön lisans ve lisans öğrencileri var olan kulüplere akademik yıl boyunca süre sınırı olmadan üye olabilir ya da akademik yıl başında belirlenen tarihler içerisinde yeni kulüp başvurusu yaparak onaylanması halinde kulüp kurabilir.

Kulüpler her dönem başında tanıtım stantlarını açmakla sorumludurlar. Açtıkları tanıtım stantlarını takip edip yüz yüze bilgi alıp üyelik yapabileceğiniz gibi Kavacık Güney Yerleşke B2 katında bulunan ofisimizden stant tarihlerini kaçırmanız halinde ilgilenilen kulüple ilgili iletişim bilgi alabilirsiniz.

Kulüplerimiz, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi gözetiminde çalışmaktadırlar. İlgili akademik yıl içerisinde belirlenen tarihlerde sitemizde yayınlanan yeni kulüp başvurusu için gereken belgeleri doldurarak Kavacık Güney Yerleşke B2 katındaki ofisimize elden teslim ederek süreci başlatabilirsiniz.

Kulüp başvuruları için son tarih her akademik yıl başında belirlenen ve duyurusu yapılan tarihler aralığında olur. Bu tarihler sonrasında yapılan başvurular ilgili yıl için değerlendirilmeye alınmazlar.

Yeni kulüp başvuruları değerlendirilirken benzer kulüplerin faal olup olmadığına dikkat edilir. Bu nedenle var olan bir kulübe ismen ya da faaliyet alanı, şekli, işleyişi bakımından benzer nitelikteki kulüp başvuruları değerlendirmeye alınmamaktadır. 

Üniversitemiz lisans ve ön lisans öğrencileri belirlenen başvuru şartları içerisinde gereken formları doldurarak başvurularını yaparlar. Formlar doldurulurken ilk olarak kulüp danışman hocası öğrenciler tarafından belirlenir ve hemen sonrasında minimum 15 kişi olacak şekilde yönetim kurulu listesi hazırlanır. Kulüp dosyanızda olması gereken evraklar: Üst yazı, danışman sözleşmesi, yönerge, yönetim kurulu formu ve talep destek formudur. Formların hepsi sitemizin ilgili başlığı altında bulunmaktadır.

Kulüplerimiz faaliyetlerini danışman hocaların gözetiminde gerçekleştirebilmektedirler. Her kulübün iki danışmanı bulunmalıdır. Kulüpler faaliyetleri için iki danışmanın da onaylarını almak zorundadırlar. 

 1.Danışman: Öğrencilerin seçtiği ve danışman hocanın kabul etmesiyle beraber kulüp çalışmalarında birlikte hareket edeceği danışmandır. Birinci danışman imzası olmadan kulüpler etkinlik başvurularında bulunamazlar. Birinci danışman aynı zamanda yönetim kurulunun seçilememesi ya da çoğunluğun sağlanamadığı durumlarda aktifliği sağlamak amacıyla kulüp başkanını geçici olarak atayabilir. 

  2.Danışman: Rektörlük tarafından kurulması karar verilen kulüpler bir fakülteye veya müdürlüğe bağlanır. İlgili dekanlık veya müdürlük atama yaptığı ikinci danışman ile rektörlüğe karşı kulüp aktivitelerinden sorumludur. İkinci danışman imzası etkinliklerde onay niteliğindedir. 

Kulüpler yalnızca birinci danışman değişikliği yapabilirler. Danışman hocalarına ulaşamama, iletişim sağlayamama, görevden ayrılma gibi durumlarda danışman hocalarının da bilgisi ve onayı doğrultusunda dilekçe ile Sağlık Kültür ve Spor Dairesine başvurarak bu değişikli talep edebilirler. 

Kulüpler ikinci danışman değişikliği sağlayamazlar. İkinci danışman hocalar bağlandıkları fakülte veya müdürlük tarafından belirlenir ve dairemize bildirilir. Dolayısıyla değişikliğe gidilmesi gerektiği noktada yine fakülte veya müdürlük sekreterliklerinden resmi yazı ile Sağlık Kültür ve Spor Dairesine bildirim sağlanmalıdır. 

Ayrıca, Üniversitemizden ayrılan hocalarımızın da danışmanlık yaptığı kulüpler ile ilgili bağlı oldukları fakülte veya müdürlük sekreterlikleri Sağlık Kültür ve Spor Dairesine bilgi vererek yeni danışman ataması yapmalıdır. Atama yapılmaması durumunun sorumluluğu kulüplerde olmakla beraber sekreterliklerden konuyla ilgili atama hatırlatması ve talebi yapabilirler. 

Her bir kulübün ilgili eğitim yılı için kullanabileceği bir bütçesi mevcuttur. Kulüp bütçelerini kulüp saymanları takip etmelidirler. Bu bütçe akademik yıl başında belirlenir ve öğrencilere duyurulur. Yapılan harcamalar iki şekilde bütçeden düşürülür. İlki kulüplerin kendi yaptıkları harcamaların akabinde harcamaya ait nakit fişi ya da okul adına kesilmiş kurumsal fatura ile birlikte sitemizde bulunan masraf beyan formunu doldurup danışman onayına sunduktan sonra ofisimize elden teslim edip, buradan alınan onay sonrasında aynı gün içerisinde muhasebeden harcamayı elden alarak bütçeden yapılan harcamayı düşürebilirler. İkinci olarak da kulüpler baskı işleri için okuldan destek almak istediklerinde tasarımlarını ilgili personele ilettikten ve onaylandıktan baskı süreci başlar. Daha sonra tutar otomatik olarak bütçeden düşer.

Kulüpler istisnai durumlar dışında (danışman hocalara ulaşılamaması, etkinliğin SKS ya da gelecek konukların takvimlerine uymaması, vb.) etkinliklerinden en az 14 gün öncesinde etkinlik başvurularını ofisimize yapmalıdırlar. Kulüplere iletilen etkinlik talep formlarına etkinlikle ilgili bilgiler, varsa talepler ve konuk bilgileri girildikten sonra danışmanların ıslak imzalı onayları alınır ve talep formu ofisimizdeki etkinlik personellerimize planlama için teslim edilir.

Öğrenci kulüplerinin etkinlikleri ile alakalı herhangi bir olumsuz durum söz konusu olduğunda, Sağlık Kültür ve Spor Dairesinin ve kulüp danışmanlarının etkinlikleri iptal etme hakları vardır. Bilgilendirmeye rağmen bu kurala uymayan kulüplerin kapatılması ve kulüp yönetim kurulunda yer alan öğrencilere yaptırım uygulanması durumları SKS tarafından uygulanabilir.

Kulübün bir sonraki yıl etkinliklerine devam edip etmeyeceğine aktiflik/pasiflik durumlarına göre karar verilir. İlgili akademik yıl içerisinde faaliyette bulunmamış, güncellemelerini zamanında yapmamış ya da yıllık kulüp faaliyet raporlarını ofisimize teslim etmemiş kulüplerle ilgili SKS kapatma kararı alabilir.

Medipol Uluslararası Öğrenci Topluluğu isimli öğrenci kulübümüz bulunmaktadır. Kulübümüz, ırkçılık ve ayrımcılık gözetmeden her öğrencinin katılım sağlayabileceği bir kulüptür. Büşra AYAR, Uluslararası Öğrenci Kulübü ve Uluslararası öğrenci etkinlik sorumlusudur. [email protected] isimli mail adresine soru ve taleplerinizi gönderebilirsiniz. Kulüpler istisnai durumlar dışında (danışman hocalara ulaşılamaması, etkinliğin SKS ya da gelecek konukların takvimlerine uymaması, vb.) etkinliklerinden en az 14 gün öncesinde etkinlik başvurularını ofisimize yapmalıdırlar. Kulüplere iletilen etkinlik talep formlarına etkinlikle ilgili bilgiler, varsa talepler ve konuk bilgileri girildikten sonra danışmanların ıslak imzalı onayları alınır ve talep formu ofisimizdeki etkinlik personellerimize planlama için teslim edilir.

 

 

Ekleme Tarihi: 14/11/2022 - 09:38Son Güncelleme Tarihi: 12/02/2024 - 02:23