Ana içeriğe atla

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)

Istanbul Medipol University Turkish Language Teaching Application and Research Center (TOMER) is the language teaching center which is responsible for teaching Turkish as our  native language to foreign students.

With the increasing interest in Turkish language and Turkish culture, teaching Turkish to foreign nationals has become a very important and constantly developing science. The aims of the center are to teach Turkish to foreign students who come from abroad to study in higher education institutions, to ensure training of lecturers who  go abroad from Turkey to teach Turkish , to organize courses in foreign languages that are required , to make the necessary documentation  and material work, to carry out collaborative projects  with national and international institutions and to enable to share the knowledge formed  in national and international  fields  with various activities and to  pave the way for scientific research based on original research and examination that focus on  the problems faced with teaching
Turkish.

For detail information about Turkish Language Application and Research Center (TOMER) please click adress below.
https://tomer.medipol.edu.tr/

 

f

tyuı

İstanbul Medipol Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi (TÖMER), ana dilimiz Türkçe’nin yurt dışından gelen öğrencilere öğretilmesi görevini üstlenen dil öğretimi merkezidir.

Türk diline ve Türk kültürüne duyulan ilginin fazlalaşmasıyla yabancı uyruklu insanlara Türkçe öğretimi çok önemli ve sürekli gelişen bir bilim dalı olmaya başlamıştır. Merkezin amaçları; yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek için yurt dışından gelecek yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek, yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla Türkiye’den yurt dışına gidecek öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağlamak, ihtiyaç duyulan yabancı dillerde kurslar düzenlemek, gerekli dokümantasyon ve materyal çalışmaları yapmak, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak proje faaliyetleri yürütmek ve oluşturulan bilgi birikiminin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli etkinliklerle paylaşmasını sağlamak ve Türkçenin öğretiminde karşılaşılan sorunları işleyen özgün araştırma ve incelemeye dayalı bilimsel çalışmalara zemin hazırlamaktır.
 

Medipol Üniversitesi Türkçe Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOMER) hakkında detaylı bilgilere aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

https://tomer.medipol.edu.tr/

a

TÖMER 18.10.2023 TÜRKÇE YETERLİLİK SINAVI

23 Ekim 2023
a

TÖMER Türkçe Yeterlilik Sınav Sonucu (03.10.2023)

05 Ekim 2023
a

TÖMER TÜRKÇE YETERLİLİK SINAVI SONUÇLARI (21.09.2023)

24 Eylül 2023
Ekleme Tarihi: 21/07/2022 - 13:15Son Güncelleme Tarihi: 16/04/2024 - 14:45