Ana içeriğe atla

Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi (SURKAM)

Sürdürülebilir kalkınma, günümüz kuşağının ihtiyaçlarını karşılamak ve aynı zamanda gelecek kuşakların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınmayı bir arada yürütme sürecidir. Bu yaklaşım, ekonomik, sosyal ve çevresel boyutların birbirine bağlılığını vurgulayarak, 20. yüzyılın ortalarına dayanan bir geçmişe sahiptir. Brundtland Raporu'nun 1987'de yayımlanması, sürdürülebilir kalkınma kavramını daha da yaygınlaştırmıştır.

Birleşmiş Milletler, küresel ölçekte sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak amacıyla Eylül 2015’te attığı adımların bir ürünü olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı (SKA) belirlemiştir. SKA'lar, dünya genelinde karşılaşılan çeşitli zorlukları ele almayı, toplumların refahını artırmayı ve gezegenimizi korumayı hedeflemektedir. 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren SKA'lar, ekonomik büyüme, sosyal eşitlik ve çevresel yönetim arasında uyumlu bir dengeyi teşvik ederek bütüncül ve kalıcı bir yaklaşım sunmaktadır.

Üniversiteler, toplumun dönüştürücü gücünde önemli bir rol oynamaktadır. Bu çerçevede, Birleşmiş Milletler'in belirlediği 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, merkezimizin çalışmalarında temel rehberdir.

Merkezimiz, multidisipliner araştırmalar, paydaşlarla işbirlikleri ve çeşitli sektörlerde sürdürülebilir uygulamaları teşvik etme amacıyla faaliyet göstermektedir. Akademik girişimler, toplumla ilişkiler ve yenilikçi projeler aracılığıyla, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına hem yerel hem de küresel düzeyde anlamlı katkılarda bulunmayı amaçlamaktadır. 

Prof. Dr. Rana ATABAY KUŞÇU

Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

SURKAM'ı sosyal medyadan takip edin!
Instagram   LinkedIn

Ekleme Tarihi: 21/08/2023 - 13:56Son Güncelleme Tarihi: 26/03/2024 - 12:35