Geri
AKADEMİK
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI NELERDİR?

Birleşmiş Milletlerin “sürdürülebilir kalkınma” kavramını ilk kez tanımlayarak kullanması 1987 yılına rastlamaktadır. Bu tarihte BM Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu, yayımladığı “Ortak Geleceğimiz” isimli raporda “sürdürülebilir kalkınma” terimini kullanmıştır. Aynı raporda yapılan tanımda ise “doğanın gelecek nesillerin de ihtiyacını karşılayabilmesi için sürdürülebilirlik öğesine yer verildiği” açıklanmıştır.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 2015 yılında kabul edilen “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” (SKA) 17 evrensel amaçtan oluşmaktadır. Temel amaç ise gezegenimizin doğasını koruyarak, gelecek nesillerin de ihtiyacını dikkate alarak, tüm insanların refah ve barış içinde yaşamasıdır.

Bu 17 Amaç, Binyıl Kalkınma Hedeflerinin başarılarının üzerine inşa edilmekte; bir yandan da diğer önceliklerin yanı sıra iklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik, yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim, barış ve adalet gibi yeni alanları içeriyor. Amaçlar birbiriyle bağlantılıdır; bir amaçta başarının anahtarı, birbiriyle ortak yönleri olan sorunları hep birlikte ele almaktır.

SKA'lar, gelecek nesiller için yaşamı sürdürülebilir biçimde iyileştirmek için, bugünden doğru seçimleri yapacak şekilde ortaklık ve pragmatizm ruhuyla yürür. Tüm ülkelere, kendi önceliklerine ve dünyanın karşı karşıya olduğu çevre sorunlarına uygun olarak benimseyecekleri açık rehberlik ve amaçlar sağlar. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, kapsayıcı bir gündemdir. Yoksulluğun kök nedenlerine iner ve hem insanlar hem de gezegenimiz için pozitif değişiklik yapmak üzere bizleri birleştirir (UNDP Türkiye, https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-goals.html, Erişim Tarihi: 13.09.2021).

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları için detaylı bilgi:  https://www.kureselamaclar.org/

banner

Bilgi Talep Formu