Ana içeriğe atla

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

yuksekokul

Matematik, Astronomi, Fizik, Tıp ve bildiğimiz bilim dallarının hepsinin başlangıçta
Felsefe ve Mantık bilimlerinden türediği kabul edilmektedir. Tıp biliminde ise ilk önce cerrahi
ve medikal tedavi alanlarında ihtisaslaşma başlamış, zaman içinde uzmanlık alanlarının sayısı
sürekli artmıştır. Bilim ve teknolojinin her alanında olduğu gibi sağlık hizmetlerinde de
tarihsel süreçte herşeyi bilip herşeyi yapan insanlar yerlerini giderek daha dar bir konuya ama
çok daha yetkin şekilde hakim insanlara bırakmıştır ve bu gidiş böyle olmaya devam
edecektir. İnsan sağlığına hizmet eden hiçbir branş bir diğerinin üzerinde olmayıp her biri
kendi sorumluluk alanında söz hakkına sahiptir. Sağlık hizmetini oluşturan sac ayakları; bilgi
üretimi, sağlık hizmetinin tanımlanması ve bu hizmetin ulaşılabilirliği olarak tarif edilebilir.
İnsanlık sağlıklı olmak, uzun yaşamak, kaliteli yaşamak gibi kavramları ve insanca yaşama
hakkının sınırlarını tanımlamaya çalışmaktadır.

Bugün geldiğimiz noktada sağlık hizmeti talep eden kişi merkezde konumlanmakta,
Tıp ve Sağlık Bilimlerinin bütün dalları insana hizmet etmek amacıyla güç birliği ve
sorumluluk paylaşımı yapmaktadır. İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Yüksekokulu’nun bütün programları sağlık hizmetinin bütüncül yaklaşımını içselleştirmiş
olarak, evrensel ve ülkemize ait değerlere sahip çıkarken modern bilimin gerektirdiği
akademik ve teknik imkanları en iyi şekilde kullanmakta, kendine güvenen ve hizmet
bekleyenlere güven veren gençleri topluma kazandırmaktadır.