Ana içeriğe atla

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

yuksekokul

Matematik, Astronomi, Fizik, Tıp ve bildiğimiz bilim dallarının hepsinin başlangıçta Felsefe ve Mantık bilimlerinden türediği kabul edilmektedir. Tıp biliminde ise ilk önce cerrahi ve medikal tedavi alanlarında ihtisaslaşma başlamış, zaman içinde uzmanlık alanlarının sayısı sürekli artmıştır. Bilim ve teknolojinin her alanında olduğu gibi sağlık hizmetlerinde de tarihsel süreçte her şeyi bilip her şeyi yapan insanlar yerlerini giderek daha dar bir konuya ama çok daha yetkin şekilde hakim insanlara bırakmıştır ve bu gidiş böyle olmaya devam edecektir. İnsan sağlığına hizmet eden hiçbir branş bir diğerinin üzerinde olmayıp her biri kendi sorumluluk alanında söz hakkına sahiptir. Sağlık hizmetini oluşturan sac ayakları; bilgi üretimi, sağlık hizmetinin tanımlanması ve bu hizmetin ulaşılabilirliği olarak tarif edilebilir. İnsanlık sağlıklı olmak, uzun yaşamak, kaliteli yaşamak gibi kavramları ve insanca yaşama hakkının sınırlarını tanımlamaya çalışmaktadır.

Bugün geldiğimiz noktada sağlık hizmeti talep eden kişi merkezde konumlanmakta, Tıp ve Sağlık Bilimlerinin bütün dalları insana hizmet etmek amacıyla güç birliği ve sorumluluk paylaşımı yapmaktadır. İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu’nun bütün programları sağlık hizmetinin bütüncül yaklaşımını içselleştirmiş olarak, evrensel ve ülkemize ait değerlere sahip çıkarken modern bilimin gerektirdiği akademik ve teknik imkanları en iyi şekilde kullanmakta, kendine güvenen ve hizmet bekleyenlere güven veren gençleri topluma kazandırmaktadır.