Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Bireylerin ve toplumun sağlık statüsünün korunması ve iyileştirilmesi temel amacına yönelik olarak, sağlık sistemi ile ilgili mevcut ve olası sorun alanlarının belirlenmesine, değerlendirilmesine ve disiplinler arası ekip çalışması yaparak etkili ve verimli şekilde çözüm önerilerinin geliştirilmesine liderlik eden, etik değerlere bağlı ve inovatif hedeflere odaklı sağlık yöneticileri yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Ulusal Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa TM 1 puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
CHM1112100 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI I İngilizce 2 2
CHM1139490 MİKROEKONOMİ İngilizce 3 5
CHM1139510 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İngilizce 2 4
CHM1139520 İŞLETME MATEMATİĞİ İngilizce 3 4
CHM1139530 TEMEL HUKUK İngilizce 2 3
CHM1139610 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ İngilizce 2 3
CHM1139580 SİYASET BİLİMİ İngilizce 2 3
CHM1154210 SUNUM TEKNİKLERİ İngilizce 2 3
ATA1110300 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I İngilizce 2 2
TDL1110400 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
CHM1212200 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI II İngilizce 2 2
CHM1239540 MAKROEKONOMİ İngilizce 3 5
CHM1239590 TIBBİ İLKYARDIM İngilizce 2 2
CHM1239630 TEMEL SAĞLIK BİLGİSİ VE TIBBİ TERMİNOLOJİ İngilizce 2 3
CHM1239640 GENEL MUHASEBE İngilizce 2 3
CHM1239650 YÖNETİMİN TEMEL İLKELERİ İngilizce 3 4
CHM1254230 DAVRANIŞ BİLİMLERİ İngilizce 2 2
CHM1239670 BİLGİ YÖNETİMİ VE ÖĞRENEN ÖRGÜTLER İngilizce 2 3
CHM1254240 HALKLA İLİŞKİLER İngilizce 2 3
ATA1210500 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II İngilizce 2 2
TDL1210600 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
CHM2113455 HALK SAĞLIĞI İngilizce 3 4
CHM2166610 SAĞLIK İÇİN SOSYAL BİLİMLER İngilizce 2 3
CHM2166620 SAĞLIK EKONOMİSİ İngilizce 3 5
CHM2166630 İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON İngilizce 2 3
CHM2166650 PAZARLAMA İLKELERİ İngilizce 3 4
CHM2166660 SAĞLIK SİGORTASI İngilizce 3 4
CHM2166670 MÜŞTERİ VE HASTA İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ İngilizce 3 4
CHM2166680 TIBBİ DOKÜMANTASYON İngilizce 2 3
CHM2166690 HASTANE YÖNETİMİ İngilizce 2 3
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
CHM2213456 SAĞLIK YÖNETİMİNDE İSTATİSTİK TEKNİKLER İngilizce 3 5
CHM2266710 SAĞLIK İŞLETMELERİNDE MALİYET MUHASEBESİ İngilizce 2 4
CHM2266730 SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI İngilizce 2 3
CHM2266740 EPİDEMİYOLOJİ İngilizce 2 4
CHM2266750 İDARE HUKUKU İngilizce 2 3
CHM2266760 İLETİŞİM BECERİ. VE SAĞLIK HİZMET. İLETİŞİM İngilizce 3 4
CHM2266770 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ İngilizce 3 3
CHM2266780 DEĞİŞİM YÖNETİMİ VE LİDERLİK İngilizce 2 3
CHM2266790 SAĞLIKTA ETİK VE SOSYAL SORUMLULUK İngilizce 2 3
CHM2266810 SAĞLIK TURİZMİ İngilizce 2 3
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
CHM3166820 SAĞLIK İŞLETMELERİNDE FİNANSAL YÖNETİM İngilizce 3 5
CHM3166830 SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ İngilizce 3 5
CHM3166840 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İngilizce 3 4
CHM3166850 MESLEKİ İNGİLİZCE YAZIM I İngilizce 3 4
CHM3166860 MESLEKİ UYGULAMA I İngilizce 4
CHM3166870 EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNETİMİ İngilizce 2 3
CHM3166880 YÖNETİM MUHASEBESİ İngilizce 2 3
CHM3166890 OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA SAĞLIK YÖNETİMİ İngilizce 2 3
CHM3166910 GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON YÖNETİMİ İngilizce 2 3
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
CHM3213457 SAĞLIK HUKUKU İngilizce 2 2
CHM3266920 KARŞILAŞTIRMALI SAĞLIK SİSTEMLERİ İngilizce 3 5
CHM3266930 SAYISAL KARAR VERME TEKNİKLERİ İngilizce 3 6
CHM3266950 MESLEKİ İNGİLİZCE YAZIM II İngilizce 3 4
CHM3266960 SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ İngilizce 2 3
CHM3266970 MESLEKİ UYGULAMA II İngilizce 4
CHM3266980 HASTA GÜVENLİĞİ İngilizce 2 3
CHM3266990 İŞLETME HUKUKU İngilizce 2 3
CHM3267010 SAĞLIKTA VERİMLİLİK İngilizce 2 3
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
CHM4167020 SAĞLIK BİLİŞİMİ İngilizce 3 6
CHM4167030 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ İngilizce 3 6
CHM4167040 MESLEKİ UYGULAMA III İngilizce 14
CHM4167060 HASTANE YÖNETİMİNDE BİLİŞİM SİSTEMLERİ İngilizce 2 4
CHM4167070 SAĞLIK KURUMLARINDA ÜRETİM VE SÜREÇ YÖNETİMİ İngilizce 2 4
CHM4167080 SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM İngilizce 2 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
CHM4267090 SAĞLIK POLİTİKALARI VE PLANLAMASI İngilizce 3 6
CHM4267110 STRATEJİK YÖNETİM İngilizce 3 6
CHM4267120 MESLEKİ UYGULAMA IV İngilizce 14
CHM4267130 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU İngilizce 2 4
CHM4267140 SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK YÖNETİMİ İngilizce 2 4

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanabilmelidir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.

Öğrenme Yetkinliği

10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
11.Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olmalıdırlar.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurabilmelidir.
13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.

İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Prof.Dr. Yeter DEMİR

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders
İlişkili ders sayısı / 0/65
İlişki ağırlığı

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu