Ana içeriğe atla

Toplumsal Katkı

Değişimin kaçınılmaz etkisi teknolojinin ivme kazandıran rüzgârı ile toplumsal dönüşümü hızlandırmış, sınırları ortadan kaldıran ve etkileşimin boyutlarını genişleten “küreselleşme” kavramını doğurmuştur. Küreselleşme; siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, coğrafi, ekolojik ve teknolojik alanları kapsayan geniş yelpazede etki gücü oluşturmaktadır. 21. yüzyılda gelişen teknoloji etkisiyle küreselleşmenin insanlığın bugüne kadar ürettiği tüm birikimin toplamı kadar bir gelişme sağlayacağı öngörülmektedir. Bu hızlı dönüşüm aynı zamanda küresel ısınma, kaynakların kıtlığı, nüfus artışı, çevre felaketleri, ekonomik ve siyasi politikaların tetiklediği göçler, kentleşme, insan hakları ve hayvan hakları gibi konuları beraberinde getirmektedir. Eğer tedbir alınmaz ise sürdürülebilir yaşam için de tehdit oluşturmaktadır. Teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte ise zaman ve mekân sınırları ortadan kalktı. Artık daha hızlı bilgiye ulaşıyoruz ve dünyanın farklı noktalarındaki insanlar ile artık birbirimize daha yakınız. 

Bu küresel problem sarmalından çıkışın bir yolu olmalı. İşte bu yol insanlığın ortak değerlerinden yani paylaşımdan ve iş birliğinden geçiyor. “Yardımseverlik” olarak tanımlanan bireysel gönüllülük faaliyetleri birkaç nesil öncesine kadar fayda sağlayabiliyorken artık tek başına yetmiyor. Ancak bu kavramın attığı tohum, değişime paralel olarak kurumsallaşmış toplumsal girişimleri beraberinde getiriyor. 

Uluslar üstü kararlar altına atılan imzalar, yükümlülükler, kurumsal sosyal sorumluluk standartları ülkeleri ve işletmeleri zorlarken, sayısı hızla artan sivil toplum kuruluşları farklı ihtiyaçlara çözüm üretmeye çalışıyor.

İşte bu noktada üniversitemiz değişimin olumsuz etkilerinden kaynaklanan problemlerin çözümü adına gerekli adımı atarak Toplumsal Katkı Komisyonu’nu hayata geçirmiştir. 

Toplumsal Katkı Komisyonu;
•    Farkında, duyarlı ve bilinçli bir toplum,
•    Temiz ve sağlıklı bir çevre, 
•    Kültür, sanat ve sporla zenginleşmiş sosyal bir hayat, 
•    Ortak çalışma ve dayanışma duygusunun hâkim olduğu iş birlikleri, artırılan paylaşım ve paydaşlık ilişkileriyle, 
•    Sürekli değer üreterek “dünyayı daha güzel bir hâle getirmek” amacıyla faaliyete geçmiştir.

Hedefimiz, topluma katkı sağlayacak fikirlere liderlik etmek, onları üretmek ve destek vermektir. Etik kurallar çerçevesinde tüm paydaşların ilgili süreçlere dâhil olduğu planlı bir ekosistemin, yerelden küresele toplumsal katkı sağlayacağı inancı ve motivasyonundayız. En büyük zenginlik olarak gördüğümüz paydaşlarımız; personelimiz, öğrencilerimiz, mezunlarımız, ailelerimiz, kamu kurumları, STK’lar, iş ve finans çevreleri ile yıllar içinde etkisini artıran bir organizasyona dönüşme vizyonu ile yola çıktık. 

Sorumlu dünya vatandaşlığı bilinci ile aramıza katılan tüm gönüllülerimize ve projelerimizin hayata geçmesi için destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.

 

Ekleme Tarihi: 19/06/2023 - 14:09Son Güncelleme Tarihi: 20/11/2023 - 03:15