Geri
AKADEMİK
Banner

Üniversitemizin Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi; Türk Müziği, Mimarlık, İç Mimarlık,
Endüstri Ürünleri Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı ile
Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümlerinden oluşmaktadır. Mimarlık, İç Mimarlık ve Endüstri
Ürünleri Tasarımı bölümleri 2015-2016 akademik yılında eğitim hayatına başlamış olup fakültenin ilk
açılan tasarım bölümleridir. Evrilen tasarım eğitimi modellerine, değişen rollere ve gelişen teknolojilere
göre özgün ve iddialı bir görüşle tasarlanmış olan bu bölümler dört yılını tamamlamış ve ilk
mezunlarını 2018-2019 akademik yılında vermiştir.

Tüm tasarım bölümlerinin ders içerikleri ve stüdyo konuları; eleştirel düşünce, sorgulama,
ilişkilendirme, işbirliği ve ekip çalışması, bilginin aktarımı kriterlerine uygun olarak ve özellikle
proje/uygulama odaklı tasarlanmıştır.

İlk üç yarıyılı ortak ders ve stüdyolarla yürütülen eğitim modelinde öğrenciler, geniş bir seçmeli ders
havuzu ile desteklenmiş beş uzmanlık alanında rotalarını belirleyebilmekte ve bu alanlarına yönelik
açılan yüksek lisans/doktora programlarına devam edebilmektedir.

Fakültemizin eğitim hedefi ve ana ilkesi; Mimarlık ve Tasarım bölümlerimizin diğer bilim ve problem
alanları ile olan arakesitindeki konularda; interdisipliner ve transdisipliner projeler yürütmek ve
öğrencilerimizi mesleğe öğrenci iken hazırlamaktır.
Ülkemizde varolanlardan farklı; yenilikçi, çağdaş ve tasarım mesleğinin her alanında rol alabilme
kabiliyetine sahip mezunlar yetiştirme iddiası ile oluşturduğumuz ‘yeni nesil tasarım eğitimi modeli’
ile öğrencilerimizin donanımlı, çok yönlü tasarımcılar olarak geleceği şekillendireceklerine yürekten
inanıyoruz.

Prof.Dr.H.Atilla DİKBAŞ 
Dekan

 

Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Fakültesi, disiplinlerarası işbirliğine açık, yenilikçi ve girişimci, ulusal ve küresel düzeyde öncü bir kurum olmayı ve uluslararası güncel çalışmaları izleyebilen ve bunlara katkıda bulunabilen, özgün çözümler üretebilen, güçlü bir altyapıya sahip mezunlar yetiştirmeyi hedefler. Bu nedenle Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinin programları kuramla uygulamanın bütünleştirildiği, ulusal ve uluslararası eşdeğerlendirme ölçütlerini karşılayan özgün ve yeni bir model bazında yapılandırılmıştır. Fakültemiz tüm bölümlerinde lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitimi ile öncü bir fakülte olmayı, ulusal ve uluslar arası alanda ön sırada yer almayı amaçlar. 

Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 7 bölüm ve 9 programdan oluşmaktadır:

MİMARLIK (TÜRKÇE/İNGİLİZCE)
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (TÜRKÇE/İNGİLİZCE)
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI
KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARLIĞI
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI
TÜRK MÜZİĞİ

Fakültemizin lisans programları Türkiye’de ilk ve tek olan İnşaat Yönetimi ve Hukuku Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora programları ve Yapılı Çevre ve Sağlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile bütünleşmektedir. Disiplinler arası Tasarım Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programları da yakında öğrenci kabul edecektir. Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde öğrencilere çift anadal, yan dal ve bütünleşik yüksek lisans programlarına katılma imkânı sunulmaktadır.
 

Galeri

İletişim Bilgileri

Kavacık Yerleşkesi

Adres : Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı, 34810 Beykoz / İstanbul
HARİTADA GÖSTER
Telefon : 0216 681 51 00 
Faks : Rektörlük 0212 531 75 55
Muhasebe 0212 521 28 52
Fakülteler 0212 521 23 77