Ana içeriğe atla

STAJ ÖNCESİNDE STAJ KOMİSYONUNA TESLİM EDİLECEK BELGELER*:

1. Staj Önyazı Formu: Staj Yeri olarak belirlenen işletmeye, öğrencilerimizin stajlarının zorunlu olduğunu belirtmemizi sağlayan, Dekanlık adına yazılmış formdur.

Staj Önyazı Formu üç bölümden oluşur. Dekanlık adına yazılmış olan ilk bölüm, öğrenci tarafından doldurulacak ve Fakülte Sekreterliğine kaşelettirilecektir. İkinci kısımda; Stajyer Öğrencinin staj yapmak istediğini ve kişisel bilgilerini belirttiği bir tablo vardır, öğrenci tarafından doldurulacaktır. Üçüncü kısım; Staj Yeri Yetkilisi / Yetkileri tarafından doldurulacaktır ve öğrencinin bu işletmede staj yapabileceğini belirten onay yazısını içerir.

2. Staj Başvuru Formu: Öğrencinin bölümü, yapacağı stajın türü, staj yapılacak yer hakkında detaylı bilgi ve öğrencinin bu staj yerindeki görevinin içeriği ve kapsamı bu form ile belirtilecektir.

Öğrenci, formda kendisine ayrılan kişisel bilgi alanı ve staj yapmak istediği işletmeye dair bilgileri doldurduktan sonra; Staj Yeri Yetkilisine / Yetkililerine formu imzalatmalı ve kaşeletmelidir.

*Staj Önyazı Formu ve Staj Başvuru Formu, Staj Komisyonuna birlikte teslim edilecek ve değerlendirmeye alınacaktır. Stajın kabulü veya reddi duyurulacaktır. (İmza ve Kaşesiz teslim edilen formlar kabul edilmeyecektir.)

STAJ SONRASINDA STAJ KOMİSYONUNA TESLİM EDİLECEK BELGELER**:

1. Staj Dosyası: Öğrenci; bu formu doldurarak Staj Yeri Yetkilisi / Yetkililerine onaylatmalı ve duyurulan tarihlerde Staj Komisyonuna teslim etmelidir.

2.Staj Günlüğü: Öğrencinin staj yaptığı her gün için doldurduğu, yaptığı işi detaylı olarak anlattığı formdur. Öğrenci ve Staj Yeri Yetkilisi / Yetkilileri tarafından imzalanır. Staj sonunda; yapılan çizimler, eskizler, çekilen fotoğraflar.. v.b. ile Staj Komisyonuna teslim edilecektir.

3.Staj Sicil Fişi: Staj Yeri Yetkilisi / Yetkililerinin öğrenciyi notladığı formdur. Bu belge; Staj Yeri Yetkilisi / Yetkilileri tarafından doldurularak, kapalı ve mühürlü zarfın içinde öğrenciye teslim edilmelidir.  Staj sonunda Staj Komisyonuna teslim edilecektir. (Mühürlü zarfta gelmeyen ya da mühürü bozulmuş staj sicil fişleri kabul edilmeyecektir.)

**Staj Dosyası, Staj Günlüğü (çizimler, fotoğraflar… vb. ile birlikte) ve Staj Sicil Fişi; duyurulacak tarihlerde  Staj Komisyonuna teslim edilecek ve değerlendirmeye alınacaktır. Stajın kabulü veya reddi duyurulacaktır. (İmza ve Kaşesiz teslim edilen formlar kabul edilmeyecektir.)

STAJ ÖNCESİNDE TESLİM EDİLECEK BELGELER:
STAJ ÖNYAZI FORMU
STAJ BAŞVURU FORMU
STAJ BEYAN VE TAAHÜTNAMESİ

STAJ SONRASINDA TESLİM EDİLECEK BELGELER:
STAJ DOSYASI
STAJ GÜNLÜĞÜ
STAJ SİCİL FİŞİ

Ekleme Tarihi: 16/05/2022 - 12:36Son Güncelleme Tarihi: 06/06/2023 - 13:42