Geri
AKADEMİK
Banner

İstanbul Medipol Üniversitesi, Endüstri Ürünü Tasarımı 3. Sınıf öğrencileri 2017-2018 Bahar yarıyılında 2 saatlik teorik bir ders olan “Tasarım Stratejisi” dersi kapsamında Türkiye’de de potansiyel vaat eden kedi oyuncağı pazarını analiz ederek, bir ürün stratejisi belirlemeye ve bu stratejilere uygun konseptler belirlemeye çalıştılar. Bu çalışma kapsamında öğrenciler ürün stratejisinin önemli bir aşaması olan konsept seçimi evresini çeşitli yöntemlerle deneyimlediler. Söz konusu çalışmanın gerçekleşmesinde Ulrich ve Eppinger’in (2011) eseri ilham kaynağı olurken, strateji konusunda Ülgen ve Mirze (2010) tarafından kaleme alınan ”İşletmelerde Stratejik Yönetim” adlı kitap teorik çerçeveyi şekillendirmemize yardımcı oldu.
 

Çalışma üç aşamadan meydana gelmektedir. İlk aşamada 11 öğrenci ile beraber bir saatlik bir beyin fırtınası gerçekleştirilmiş ve konsepte gidecek fikirleri oylamak üzere eskizler toplanmıştır. Toplanan eskizler 11 öğrenci tarafından oylanmış ve en çok oyu alan 3 fikir birinci elemenin şampiyonu olarak seçilmiştir.

İkinci aşamada her öğrenci öncelikle 5 farklı satış noktasında gözlem ve söyleşi gerçekleştirmiş; söyleşilerden ve ikincil kaynaklardan elde ettiği bilgilerle mevcut fikirleri konsepte dönüştürmüştür. (Bu esnada bazı öğrenciler fikir değişikliğine gitmiştir.) Konsept çizimlerinin ve kullanıcı senaryolarının çıktıları ve/veya ilk mock-uplar ile beraber her öğrenci 10 potansiyel müşteri (kedi sahibi) ile söyleşi

yaparak konseptini test etmiştir. Sonrasında mock-up geliştiren öğrenciler, bunu kullanıcılar (kediler) ile test etmiştir. Aşamanın sonunda öğrencilerin yaptığı oylama verileri ve kalite fonksiyon göçerimi kullanılarak, 3 konsept ikinci elemenin şampiyonu olarak seçilmiştir. Seçilen konseptlerden bir tanesi ilk turda da şampiyon olan fikirler arasından geldi.

Üçüncü aşamada 3 farklı üniversiteden gelen öğretim üyelerinden ve kedi sahiplerinden oluşan jüri tarafından 3 şampiyon konseptin hangileri olabileceği yeniden değerlendirildi. Oylama öncesinde gelen ev kedilerine gerçek zamanlı kullanıcı testi de gerçekleştirildi.