Geri
AKADEMİK

ORTA SEVİYEDE MODELLEME PROGRAMI HAKİMİYETİ

Önceki dönem başlangıç seviyesinde gösterilen modelleme ve üç boyutlu görselleştirme tekniklerinin üzerine yeni ve daha detaylı bilgiler ekleyip, bunları sunum haline getirebilme becerisi geliştirme.

 

 

DETAYLI GÖRSELLEŞTİRME ARAÇLARI

PİKSEL VE VEKTÖR GRAFİK ARAÇLARI

Öğrenciler geçen dönemden edindikleri modelleme ve sayısal ortamda üç boyutlu görselleştirme becerilerinin üzerine daha detaylı araçlar eklerler. Fotoğrafçılık, grafik tasarımı, uzay geometri vb. Bilim, sanat ve tasarım alanlarından temel bilgilerle desteklenerek görselleştirme becerileri bir sonraki safhaya taşınır. Artık öğrenci; tasarlama kabiliyeti ile oluşturduğu geometriyi sayısal ortamda modelleyebilecek ve görselleştirerek sunumunu yapabilecek haldedir. Bu dönemde ayrıca bir takım grafik araçlarının kullanımı da öğrencinin becerilerine eklenir: Piksel manipülasyonu (Photoshop), vektör grafik oluşturma ve düzenleme (Illustrator) ve çoklu sayfa düzenlemesi (In Design). Öte yandan vektör tabanlı programlarla modelleme programlarının nasıl uyumlu çalışacağına dair denemeler de yapılır.

ÇOKLU SAYFA DÜZENLEME

BASİT ANİMASYONLAR

Dersin varmak istediği son nokta öğrencilerin oldukça rekabetçi olan günümüz tasarım dünyasında kendilerine yer açmaları için bir ön çalışma niteliğindedir. Çevirim içi ortamda var olmak için atılan ilk adım üzerinden son notlama yapılır. Burada iki dönem boyunca edindiği tüm sayısal ortamda tasarım araçları kullanma becerisini kullanması beklenen öğrenci, yalnız not almış değil, somut şekilde de Google algoritmasına ismi yazıldığında ilgili kişi ve kurumlara sunum yapmış olacaktır. Bunun için dönemin başından itibaren yüzey modelleme teknikleri, eğri düzenleme becerisi, ışık, gölge, sahne, kamera açı ve deformasyonları hakkında çalışmalar yapar. Bunu fotomontaj-manipülasyon, renk düzenleme, vektör grafikleri anlama, anlatımı güçlendirecek basit animasyonlar ve çoklu sayfa düzenleme çalışmaları izler.