Geri
AKADEMİK
Banner

Biyolojik malzeme odaklı tasarım dersinde, yaşayan 4 farklı malzeme üzerine çeşitli deneyler yapılır. Bunlar biyo-plastik, kambuçya, miselyum ve kristalleştirme deneyleridir. Deneyler sonunda öğrenciler çalışmak istedikleri doğal malzemeyi bir ürüne dönüştürmeyi amaçlarlar.

 

 

Biyo-malzeme dersi, oda sıcaklığında bulunabilecek malzemelerin petrol bazlı doğada asla kaybolmayan malzemelere alternatif olabileceğini öğrencilere aşılayan, profesyonel alanlarında karar merci haline dönüşecek olan tasarım öğrencilerine bu ders sayesinde malzeme bilincinin yanı sıra karbon ayakizi ve su ayakizi hakkında bilinçli kararlar alacaklar. Bio-malzeme dersi 3 döneme ayrılmaktadır.

Dersin ilk 3 haftası araştırma ve sunum yapılır. Bu sırada öğrenciler çok yabancı oldukları biyo-malzeme konusuna derinlemesine araştırma yaparlar. Bu araştırmalarda Mimarlık öğrenciler biyo-malzeme üzerine araştırma yapan enstitülere odaklanırken Endüstri Ürünleri Tasarımı öğrencileri bağımsız tasarımcılara odaklanırlar. Öğrenciler malzemenin nasıl yapıldığını değil malzemenin ne amaçla yapıldığını kavramaları önem arz etmektedir. Dersin amacı doğaya saygılı kararlar alabilen tasarımcılar yetiştirmektir. Bu bilinç kazandırıldıktan sonra Sırası ile biyo-plastic ve kristalleştirme deneyleri yapılır. Her bir öğrenciye beslemeleri için kendi kambuçya mayaları teslim edilir. Ve nasıl beslemeleri gerektikleri aktarılır. Deneyler sonucu öğrenciler özelleşmek istedikleri alanda serbest çalışırlar. Çalışmalarının hepsi ders sırasında, ders yürütücüsünün kontrolünde yapılır.