Geri
AKADEMİK

KAVRAMSAL DÜŞÜNME VE ÜRETİMİ BERABER DÜŞÜNME
3 parçadan oluşan aydınlatma elemanı ailesinin tasarımı ve üretiminin gerçekleştirilmesi hedeflenir. Eskiz, fiziksel modelleme, fiziksel prototipleme ile tasarım geliştirilmekte, bire bir malzemeler ile dış kaynaklardan da yardım ve destek alarak üretimi gerçekleşir.

AYDINLATMA ELEMANI TASARIMI

Bu derste Endüstri Ürünleri Tasarımı öğrencilerinin kavramsal düşünme, fikir geliştirme, rafine etme ve uygulama becerilerini birbirinden bağımsız olmayacak şekilde düşünmelerini sağlamak amaçlanır. Çıkan kavramsal fikirlerin uygulama detayları ile beraber düşünülmesi önemlidir.

 

 

 

Final jürisinde bire bir ölçekte ürünleri üretip çalışır halde sergilemeleri beklenir.

KAVRAMSAL DÜŞÜNME, ESKİZ, PROTOTİPLEME VE ÜRETİM
Derse “aydınlatma” ve “ışık” konularına kavramsal bir inceleme ile başlanmaktadır. Işığın farklı disiplinlerde ve farklı dönemlerde ne şekilde kültürün, mekanın, gündelik hayatın, sanatın içinde yer aldığı ile ilgili çeşitli örnekler üzerinden okumalar yapılmaktadır.  Bu çalışmanın üzerine öğrenciler eskiz, fiziksel prototipleme ve 3 boyutlu modelleme ile ürün fikirleri geliştirirler. Bu aşamada ışık ile ilgili kavramlara dikkat ederek kendi yorumlarını tasarladıkları ürünlere yansıtırlar. Öğrencilerin geliştirdiği fikirleri uygulamaya geçirmeleri için zanaatçıların, endüstriyel parçaların, elektrik ve aydınlatma aksamlarının bulunduğu Karaköy bölgesine gezi düzenlenir. Son aşamada öğrenciler fikirlerini bire bir ölçekte, çalışan bir ürünü üreterek hayata geçirirler.