Geri
AKADEMİK

(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Emine OLUM
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2010 Ankara Üniversitesi 2017

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Ankara Üniversitesi İstanbul Gelişim Üniversitesi

Araştırma Alanları

Gıda Bilimi ve Teknolojisi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Taskıran Melike,OLUM EMINE,CANDOGAN KEZBAN Changes in chicken meat proteins during
microwave and electric oven cooking. JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, Doi:
https://doi.org/10.1111/jfpp.14324 (Yayın No: 5510744)
2. SAHIN AYÇA,OLUM EMINE,DEMIRHAN BURAK,CANDOGAN KEZBAN (2017). Chitosan edible
coating and oxygen scavenger effects on modified atmosphere packaged sliced sucuk. Journal of
Food Processing and Preservation, 41(6), 13213, Doi: 10.1111/jfpp.13213 (Yayın No: 3735490)
3. ÇARKCIOGLU EMINE,ANDREW ROSENTHAL,CANDOGAN KEZBAN (2016). Rheological and textural
properties of sodium reduced salt soluble myofibrillar protein gels containing sodium tri
polyphosphate. JOURNAL OF TEXTURE STUDIES(47), 181-187., Doi: doi:10.1111/jtxs.12169
(Yayın No: 1971390)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)
basılan bildiriler :

SAKIYAN DEMIRKOL ÖZGE,KUTLU KANTAR NACIYE,YILMAZ MERVE SILANUR,OLUM EMINE,ORHAN
YANIKAN ESIN,TAGI SEREF,AYHAN KAMURAN,ISCI YAKAN ASLI,BARBOSA CANOVAS GUSTAVO
V,CANDOGAN KEZBAN (2019). Drying of pastirma by two microwave based technologies Physical,
biochemical, microbiological and sensory aspects. 65th InternationalCongress of Meat Scienceand
Technology (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5313063)
1.
SAKIYAN DEMIRKOL ÖZGE,KUTLU KANTAR NACIYE,YILMAZ MERVE SILANUR,OLUM EMINE,ORHAN
YANIKAN ESIN,TAGI SEREF,AYHAN KAMURAN,ISCI YAKAN ASLI,Barbosa Canovas
Gustavo,CANDOGAN KEZBAN (2019). Comparison on Pastırma Processing by the Conventional
Method and Microwave Drying: Physical, Biochemical, Microbiological, and Sensory Aspects. 65th
International Congress of Meat Science and Technology (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5273991)
2.
Tas Demet,OLUM EMINE (2018). Gastronomide Sürdürülebilir Bir Yaklasım: Dijital Teknolojiler. I.
Uluslararası Turizmde Yeni Jenerasyonlar ve Yeni Trendler Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:4801227)
3.
TAS DEMET,OLUM EMINE (2018). Gastronomide Sürdürülebilir Bir Yaklasım: Dijital Teknolojiler.
I. Uluslararası Turizmde Yeni Jenarasyonlar ve Yeni Trendler Kongresi., 670-672. (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5042388)
4.
ÇIRISOGLU EMEL,OLUM EMINE (2018). Türk Mutfagında Fonksiyonel Gıdaların Önemi.
I.Uluslararası Turizmde Yeni Jenerasyonlar ve Yeni Trendler Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
5.

Taskıran Melike,OLUM EMINE,CANDOGAN KEZBAN (2018). Alterations in Proteins and Functional
Characteristics ofChicken Breast and Thigh Meats with Microwave Cooking. International Poultry
Science CongressofWPSA Turkish Branch’2018 (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:5008373)
6.
OLUM EMINE,CANDOGAN KEZBAN (2018). Microwave Drying as an Alternative to Dry Meat
Products and Its impact on DNA Integrity and SDS-PAGE Protein Profile. The 4th International
Symposium on “Traditional Foodsfrom Adriatic to Caucasus” (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:4283705)
7.
ÇARKCIOGLU EMINE,CANDOGAN KEZBAN (2017). Modeling the effect of salting beef cubes on
tray and microwave drying performance. 31th EFFoST International Congress, 1, 207-207. (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:3662052)
8.
ÇARKCIOGLU EMINE,CANDOGAN KEZBAN (2017). EFFECT OF PARTIAL SUBSTITUTION OF
SODIUM CHLORIDE ON THE DRYING CHARACTERISTICS OF BEEF SLICES. 63th International
Congress of Meat Science and Technology, 1, 668-669. (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın
No:3661981)
9.
ÇARKCIOGLU EMINE,CANDOGAN KEZBAN (2017). MICROWAVE DRYING OF SALTED AND NONSALTED
BEEF. 6th International Congress on Food Technology, 5(7) (Özet Bildiri/Poster)(Yayın
No:3662032)
10.
ÇARKCIOGLU EMINE,CANDOGAN KEZBAN (2016). The Influence of Microwave Drying on
Microstructural Properties of Beef Semimembranosus Muscle. 2nd Congress on Food Structure
Design (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3000665)
11.
ÇARKCIOGLU EMINE,CANDOGAN KEZBAN,Uver Tugba,Deniz Ebru (2016). Microstructural
Properties of Reduced Salt Chicken Meat Myofibrillar Protein Gels Containing Kappa Carrageenan.
2nd Congress on Food Structure Design (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3000818)
12.
ÇARKCIOGLU EMINE,Özoglu Özüm,Tepe Feyza,Demir Halime,Kor Hande,Bulut Burçin,CANDOGAN
KEZBAN (2016). Adding Value to Mechanically Deboned chicken Meat by Drying. 18th IUFoST -
WorldCongress of Food Science and Technology (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3000905)
13.
ASÇIOGLU ÇIGDEM,SEVIK RAMAZAN,ÇARKCIOGLU EMINE,CANDOGAN KEZBAN (2016). Allargens
associated with muscle foods. Food Allergy&Hypersensitivity (Özet Bildiri/Poster)(Yayın
No:3420068)
14.
ÇARKCIOGLU EMINE,DEMIRHAN BURAK,AYHAN KAMURAN,CANDOGAN KEZBAN (2015). COLOR
AND OXIDATIVE STABILITY OF GROUND BEEF PATTIES AS AFFECTED BY OXYGEN SCAVENGERS
AND MODIFIED ATMOSPHERE PACKAGING DURING REFRIGERATED STORAGE. 61st International
Congress of Meat Science and Technology (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1970594)
15.
ÇARKCIOGLU EMINE,CANDOGAN KEZBAN (2015). Tavuk etinden pastırma aromalı cips üretimi.
3. Uluslararası beyaz et kongresi (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1655523)
16.
ÇARKCIOGLU EMINE,CANDOGAN KEZBAN (2014). Textural and water binding properties of
Reduced salt chicken myofibrillar protein gels Formulated with guar gum and bean fiber. 2nd
International Congress on Food Technology. (/)(Yayın No:1655532)
17.
ÇARKCIOGLU EMINE,DEMIRHAN BURAK,CANDOGAN KEZBAN (2014). Combined effect of chitosan
coating and oxygen scavengers on the shelf life of modified atmosphire packaged sliced fermented
sausage. 2nd International Symposium on Fermented Meats (/)(Yayın No:1655517)
18.
KUTLU NACIYE,ÇARKCIOGLU EMINE,SAKIYAN DEMIRKOL ÖZGE,ISCI YAKAN ASLI,AYHAN
KAMURAN,CANDOGAN KEZBAN (2014). Microwave drying a novel processing step in the
manufacturıng of pastırma. 2nd International Symposium on Fermented Meats (/)(Yayın
No:1655531)
19.
Necla ÖZDEMIR, Emine ÇARKCIOGLU, Gizem ÖZLÜK ÇILAK, Ali BAYRAK (2013). The Comparison
of Black Mustard Powder and Black Mustard Essential Oil on Inegöl Meatball in Terms of the
Antimicrobial and Sensory Effects. The 2th International Syposium on ‘Traditional foods from
Adriatic to Caucasus (/)(Yayın No:179390)
20.
Ebru DENIZ, Emine ÇARKCIOGLU, Kezban CANDOGAN (2013). Effect of chitosan edible coatings
on some characteristics of sliced pastırma a Turkish traditional dry cured meat product. The 2th
International Syposium on ‘Traditional foods from Adriatic to Caucasus, 1 (/)(Yayın No:179357)
21.
Emine ÇARKCIOGLU, Ebru GÜLTEKINOGLU, Kezban CANDOGAN (2013). Residual nitrite content
of sliced pastirma as affected by oxygen scavengers and modified atmosphere packaging during
refrigerated storage. 59. Icomst- International Congress of Meat Science and Technology, 1
(/)(Yayın No:179263)
22.
Emine ÇARKCIOGLU, Kezban CANDOGAN, Andrew J ROSENTHAL (2013). Effect of sodium
tripolyphosphate on gelation properties of low salt beef gels. 59. Icomst- International Congress
of Meat Science and Technology, 1 (/)(Yayın No:179245)
23.
Emine ÇARKCIOGLU, Gizem ÖZLÜK ÇILAK, KezbanCANDOGAN (2013). Tavuk Gögüs Eti
Ambalajlarında Kitozan Bazlı Yenilebilir Filmden Üretilen Emici Ped Kullanımı. 2. Uluslararası Beyaz
Et kongresi (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:179218)

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

Gıda Mühendisligine Giris, Bölüm adı:(Gıda Endüstrisinde Sürdürülebilirlik) (2020)., OLUM
EMINE,TAS DEMET, NOBEL AKADEMIK YAYINCILIK, Editör:Dr. Murat Dogan, Basım sayısı:1,
Sayfa Sayısı 448, ISBN:978-605-033-148-6, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 5995511)

Edible Films and Coatings Fundamentals and Applications, Bölüm adı:(Edible Films and
Coatings: Sensory Aspects) (2017)., CANDOGAN KEZBAN,Barbosa Canovas
Gustavo,ÇARKCIOGLU EMINE, CRC Press., Editör:M. Pilar Montero, M. Carmen Gómez-Guillén,
M. Elvira López-Caballero, Gustavo V. Barbosa-CánovasHardback £159.00, Basım sayısı:1, Sayfa
Sayısı 618, ISBN:9781482218312, Ingilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2826821)

Her Yönüyle Gıda, Bölüm adı:(1. Bölüm Et Teknolojisi) (2015)., CANDOGAN
KEZBAN,ÇARKCIOGLU EMINE, Sidas, Editör:Fügen Durlu Özkaya, Serap Cosansu, Kamuran
Ayhan, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 436, ISBN:978-605-5267-06-3, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın
No: 1654877)

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. CANDOGAN KEZBAN,DENIZ EBRU,ÇARKCIOGLU EMINE (2017). ET ÜRETIM ZINCIRINDE ETIK
KONULAR. 1. TARIM VE GIDA ETIGI KONGRESI (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:3448607)
2. ÇARKCIOGLU EMINE,CANDOGAN KEZBAN (2014). Tuzu azaltılmıs sıgır eti protein jellerine
sodyumtripolifosfat ve potasyum klorür ilavesinin tekstürel ve fonksiyonel özelliklere etkisi. III. Et
Ürünleri Çalıstayı. (/)(Yayın No:1655536)
3. Emine ÇARKCIOGLU, Kezban CANDOGAN (2013). Et Teknolojisinde Matematiksel Modelleme
Uygulamaları. TGDF Gıda Kongresi, 1 (/)(Yayın No:179420)

Diger Yayınlar

1. TAS DEMET,OLUM EMINE (2020). Yiyecek-Içecek Sektöründe Sürdürülebilirlik ve Yenilikçi
Yaklasımlar. Turk Turizm Arastirmalari Dergisi, 4(3), 3082-3098. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE
Derleme Makale) (Yayın No: 6363205)
2. ÇIRISOGLU EMEL,OLUM EMINE (2019). Türk Mutfagındaki Fonksiyonel Gıdaların Gastronomi
Turizmi Açısından Önemi. Turk Turizm Arastirmalari Dergisi, 3(4), 1659-1680., Doi:
10.26677/TR1010.2019.264 (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 5318234)

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Merih TATLI
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Gazi Üniversitesi 2015

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Aşcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Haliç Üniversitesi

Araştırma Alanları

Yöresel Mutfaklar, Restoranlarda gıda alerjisi yönetimi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Bolu ve Mutfak Kültürü, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi
(BAMER) Yayınları No:18 ISBN: 978-975- 321-049- 2

Kurum İçi Görevlendirme

Kurum Dışı Görevlendirme