Ana içeriğe atla

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, bünyesinde beşerî bilimler şeklinde de ifade edilen bilim dallarını barındırmaktadır. Fakültemizin eğitim/öğretim felsefesi üç temel sütuna dayanmaktadır. Birincisi, Psikoloji (Türkçe ve İngilizce Programlar), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe ve İngilizce Programlar) ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümlerinde öğrencilerimize güçlü, güncel, rekabetçi, yüksek standartta ve dinamik bir müfredat sunma noktasında Fakültemizin dekanından araştırma görevlilerine bütün eğitim/öğretim kadromuz profesyonel yaklaşım amatör ruhla gayret göstermeye devam etmektedir. Öğrencilerini çağın gereğine uygun eğitim/öğretim imkânı sunmanın üniversitenin ana görevi olduğuna inanmaktayız. Diğer yandan, yüksek standartta güçlü akademik araştırmalar üniversiteyi üniversite yapan en önemli nitelikler arasındadır şüphesiz. Bununla birlikte, fakülte, aynı zamanda, öğrenci ve öğretim üyelerinin buluştuğu, yolların kesiştiği ve sürekli etkileşimde olduğu yaşayan bir alan oluşturmaktadır. Diğer bir deyişle, eğitim/öğretim sadece sınıflarda gerçekleşmez, fakültemiz alanlarında da insani boyutta devam etmektedir. Hayatın içinden bölümler olan Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, farkı isimler altında da olsa, çağlar boyu her medeniyette, hak ettiği saygın yeri almış ve almaya devam edecektir.

Prof. Dr. Gökhan Malkoç / Dekan V. 

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 2014 yılında ilk olarak Psikoloji (Türkçe) lisans programına öğrenci kabul etmiş, ardından 2015 yılında Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi (SBKY- Türkçe) ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (SBUİ - İngilizce), 2016 yılında Psikoloji (İngilizce) ve 2018 yılında SBKY (İngilizce) programlarına öğrenci kabul ederek eğitim-öğretime devam etmiştir. Fakülte bünyesinde beş lisans, dört yüksek lisans (Klinik Psikoloji, Psikoloji, Siyaset Bilimi, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler) ve bir doktora programı (Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler) olmak üzere dokuz program bulunmaktadır.

Fakültenin misyonu, barındırdığı akademik programların içeriklerine göre, çağın getirdiği en son mesleki bilgi ve becerileri en etkin bir şekilde öğrenciye sunmanın ortamını oluşturmak; eleştirel düşünebilen, problem çözen, liderlik becerileri gelişmiş, inisiyatif alabilen, yüksek iletişim kurma yeteneğine sahip, edinilen teorik bilgileri yüksek yetkinlik ile pratiğe geçirebilen, üretken, sorumluluk sahibi ve erdemli öğrenciler yetiştirmek; ayrıca, bünyesindeki programlara uygun olarak yüksek seviyeli akademik ve bilimsel araştırmalar ve yayınlarla bilim dünyasına ve topluma katkı sağlamaktır.

Fakültenin vizyonu ise, öncelikle ülkemizde ve daha sonra bölgemizde ve uluslararası alanlarda akademik saygınlığı ve yetkinliği ile tanınan, bu konudaki bilimsel kaliteyi gösteren derecelendirmelerde üst seviyelerde olan bir akademik hüviyete sahip olmanın yanında, mezun öğrencilerinin ülkemiz ve uluslararası camiada bilgi birikimi, mesleki becerileri ile saygı duyulan bir kurum niteliğine haiz olmaktır.

Fakültemize bağlı birimler, programlar ve her bir programın eğitim dili aşağıda belirtildiği şekildedir:

Psikoloji Bölümü, Psikoloji (İngilizce), Psikoloji (Türkçe) lisans ve Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans (Türkçe) programlarında eğitim-öğretime devam etmektedir. Ayrıca Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı (Türkçe) için gerekli onaylar alınmıştır.

Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi Bölümü, SBKY (Türkçe), SBKY(İngilizce) lisans ve Siyaset Bilimi (Türkçe) yüksek lisans tezli programlarında eğitim-öğretime devam etmektedir. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, SBUİ (İngilizce) lisans, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (Türkçe) yüksek lisans ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Türkçe) Doktora programlarında eğitim-öğretim işlevini sürdürmektedir. Aynı zamanda üniversitemizin diğer bölümlerinde eğitimine devam eden öğrencilerden gerekli şartları sağlayan öğrenciler için fakültemizdeki tüm lisans programlarında çift ana dal ve yan dal olanağı bulunmaktadır. Yatay geçiş, kredi transferi, fakültemiz programlarında çift ana dal ve yan dal imkânları çerçevesinde eğitim gören diğer fakültelere bağlı öğrenciler ile İTBF programlarına kayıtlı ve başka programlarda çift ana dal ve yan dal imkânlarını kullanan öğrencilerimizin listesi ve performans durumları bölümler tarafından takip edilmektedir.

insanvetoplumbilimleri

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 2023-2024 Yılı Bahar Dönemi Genel Sınav Takvimi

20 Mayıs 2024
insanvetoplumbilimleri

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınav MAZERET Sınavı Başvuru Sonuçları

03 Mayıs 2024
insanvetoplumbilimleri

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Programı Öğretim Görevlisi Başvuruları Nihai Değerlendirme Sonuçları

05 Nisan 2024
insanvetoplumbilimleri

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınav Mazeret Sınav Başvuruları

03 Nisan 2024

 

 

Kavacık Güney Yerleşkesi

Adres:Göztepe Mah. Atatürk Cad. No: 40/16, 34815 Beykoz, İstanbul
 HARİTADA GÖSTER
Telefon:444 85 44
Faks:Faks (Rektörlük) 0212 531 75 55
Faks (Muhasebe) 0212 521 28 52
Faks (Fakülteler) 0212 521 23 77
 
Ekleme Tarihi: 08/04/2022 - 09:53Son Güncelleme Tarihi: 12/12/2023 - 13:13