Geri
AKADEMİK
Banner
Siyaset seçenekler hakkındadır. Siyaset bilimi, tüm bu seçenekleri, bu seçimleri yapan aktörleri ve siyasi aktörler arasındaki etkileşimi araştırır.

Uluslararası ilişkiler, daha geniş bir disiplin olan siyaset biliminin altında bir ara disiplindir. Bu haliyle, uluslararası ilişkiler, çok sayıda sosyal bilim disiplini ile desteklenmektedir, bunlardan bazıları siyaset bilimi, ekonomi , tarih, sosyoloji, antropoloji, dilbilim, psikoloji, coğrafya, diplomasidir.Uluslararası ilişkiler, uluslararası sistemde aktörlerin ilişkilerini ve etkileşimini araştırmaktadır. Bu sistemin temel aktörleri devletlerdir.

Disiplin, devletler arasındaki ilişkileri incelemenin yanı sıra, devletler ve devlet-dışı aktörler arasındaki ilişkileri de inceler. Dahası, uluslararası ilişkiler disiplini bu ilişkilerin değişen doğasını ve uluslararası sistemin nasıl işlediğini- itici güçleri, etkenleri, çıkarları ve kurumları anlamaya çalışır.

Geleneksel olarak, uluslararası ilişkiler disiplini, çatışma, devletlerarası savaş, caydırıcılık, işbirliği, ittifaklar, siyasi iktidar, güç dengesi, ekonomik yaptırımlar, ekonomik büyüme ve istikrar, uluslararası kurumlar, insan hakları, sivil toplum kuruşları ve diğer ulusaşırı aktörleri ve küreselleşmeyi analiz eder.

Son yıllarda bilgi teknolojilerinin yardımıyla küreselleşme, benzeri görülmemiş bir hız kazanmış ve insanlar, şirketler ve hükümetler arasında artan bir etkileşim ve bütünleşmeye yol açmıştır. Bu süreç, uluslararası sisteme yeni aktörler ve uluslararası ilişkiler disiplinine de yeni sorular kazandırmıştır.

Klasik konularının ve sorularının yanı sıra, disiplin, ulusaşırı ve ulusüstü aktörleri de araştırmaya başlamış ve enerji, çevre, kültür, insan hakları, bölgeleşme, uluslararası göç ve terörizm gibi konulara da odaklanmaya başlamıştır.

Daha fazla bilgi için https://itbf.medipol.edu.tr/ sayfasını ziyaret ediniz.

İletişim Bilgileri

Kavacık Yerleşkesi

Adres : Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı, 34810 Beykoz / İstanbul
HARİTADA GÖSTER
Telefon : 0216 681 51 00 
Faks : Rektörlük 0212 531 75 55
Muhasebe 0212 521 28 52
Fakülteler 0212 521 23 77
Bilgi Talep Formu