Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

İstanbul Medipol Üniversitesi Psikoloji lisans programı, öğrencilerinin; eleştirel düşünce ve bilimsel bakış açısını kazanmış olmalarını, psikolojinin temel kavram ve kuramlarına hâkim olup kendi başına bilimsel araştırma yapabilmelerini, mesleki etik kuralları içselleştirmelerini, lisansüstü eğitime ve alanda çalışmaya hazır olmalarını amaçlarr.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Ulusal Lisans Yerleştirme Sınavında (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa EA puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PSY1123510 MODERN BİYOLOJİ İngilizce 3 5
PSY1123370 PSİKOLOJİYE GİRİŞ I İngilizce 3 7
PSY1165160 FELSEFEYE GİRİŞ İngilizce 3 5
PSY1113415 BİLİMSEL DÜŞÜNCEYE GİRİŞ İngilizce 3 3
PSY1112100 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI I İngilizce 2 2
PSY1123580 AKADEMİK OKUMA VE YAZMA İngilizce 3 4
TDL1110400 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
ATA1110300 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I İngilizce 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PSY1223560 SOSYOLOJİYE GİRİŞ İngilizce 3 5
PSY1223530 AKADEMİK İLETİŞİM BECERİLERİ İngilizce 3 4
PSY1223540 PSİKOLOJİYE GİRİŞ II İngilizce 3 7
PSY1213418 ANTROPOLOJİYE GİRİŞ İngilizce 3 6
PSY1212715 SOSYAL BİLİMLER İÇİN MATEMATİK İngilizce 3 4
TDL1210600 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
ATA1210500 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II İngilizce 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PSY2151270 PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ İngilizce 3 6
PSY2151280 DAVRANIŞ BİLİMLERİ İÇİN İSTATİSTİK I İngilizce 3 6
PSY2151260 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I İngilizce 3 6
PSY2162030 GÜDÜLENME VE DUYGULAR İngilizce 3 6
PSY2149370 BİLİŞSEL PSİKOLOJİ İngilizce 3 6
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PSY2251340 DAVRANIŞ BİLİMLERİ İÇİN İSTATİSTİK II İngilizce 3 5
PSY2251290 ÖĞRENME İngilizce 3 5
PSY2251310 KİŞİLİK KURAMLARI İngilizce 3 5
PSY2251320 BİYOLOJİK PSİKOLOJİ İngilizce 3 5
PSY2251330 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II İngilizce 3 5
PSY2262060 DUYUM VE ALGI İngilizce 3 5
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PSY3171780 SOSYAL PSİKOLOJİ I İngilizce 3 6
PSY3171810 PSİKOPATOLOJİ İngilizce 3 6
PSY3171820 PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İngilizce 3 6
PSY3171790 PSİKOLOJİDE ETİK İngilizce 3 6
PSY3113268 ERGEN PSİKOLOJİSİ İngilizce 3 6
PSY3113421 SOSYAL SORUMLULUK VE GÖNÜLLÜLÜK İngilizce 1+4 6
PSY3171840 İNSAN BELLEĞİ İngilizce 3 6
PSY3112112 İNSAN İLİŞKİLERİ İngilizce 3 6
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PSY3271860 KLİNİK PSİKOLOJİ İngilizce 3 6
PSY3271880 SOSYAL PSİKOLOJİ II İngilizce 3 6
PSY3271870 ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ İngilizce 3 6
PSY3212809 ADLİ PSİKOLOJİ İngilizce 3 6
PSY3212714 TOPLUMSAL CİNSİYET PSİKOLOJİSİ İngilizce 3 6
PSY3213421 SOSYAL SORUMLULUK VE GÖNÜLLÜLÜK İngilizce 1+4 6
PSY3211691 OTOBİYOGRAFİK BELLEK İngilizce 3 6
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PSY4110615 TEMEL GÖRÜŞME BECERİLERİ İngilizce 3 6
PSY4113424 GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE SEÇME KONULAR İngilizce 3 6
PSY4113423 GRUP DİNAMİKLERİ İngilizce 3 6
PSY4112113 KLİNİK PSİK. SEÇME KONULAR İngilizce 3 6
PSY4110609 EVRİMSEL PSİKOLOJİ İngilizce 3 6
PSY4110621 DENEYSEL PSİKOLOJİDE SEÇME KONULAR İngilizce 3 6
PSY4110623 OYUN TERAPİSİ İngilizce 3 6
PSY4110636 BAĞIMLILIĞI ANLAMAK İngilizce 3 6
PSY4113273 UYGULAMALI PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA BECERİLERİ İngilizce 3 6
PSY4113275 PSİKOLOJİDE İNSAN HAKLARI İngilizce 3 6
PSY4113422 STAJ: PSİKOLOJİ ALANLARI İngilizce - 6
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PSY4223570 PSİKOLOJİ TARİHİ İngilizce 3 6
PSY4210612 ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİK. ENGELLİLİK VE ÇEŞİTLİLİK İngilizce 3 6
PSY4212814 PSİKANALİTİK TEORİLERE GİRİŞ İngilizce 3 6
PSY4210623 OYUN TERAPİSİ İngilizce 3 6
PSY4212812 SOSYAL PSİKOLOJİDE GÜNCEL KONULAR İngilizce 3 6
PSY4213277 UYGULAMALI PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA UYGULAMALARI İngilizce 3 6
PSY4213285 DUYGU DÜZENLEME VE MENTALİZASYON İngilizce 3 6
PSY4213286 AİLE SİSTEMLERİ İngilizce 3 6
PSY4213287 GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE ARAŞTIRMA UYGULAMALARI İngilizce 3 6
PSY4212813 PSİKOLOJİDE TEORİK MESELELER İngilizce 3 6
PSY4213422 STAJ: PSİKOLOJİ ALANLARI İngilizce - 6

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.

Öğrenme Yetkinliği

Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için CEFR'ye göre C2 düzeyinde İngilizce bilir.
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.

Alana Özgü Yetkinlik

Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.

İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Prof.Dr. Gökhan MALKOÇ

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ADLİ PSİKOLOJİ 52411000200001
AKADEMİK İLETİŞİM BECERİLERİ 44353344255224
AKADEMİK OKUMA VE YAZMA 22241444240113
BİLİŞSEL PSİKOLOJİ 44342553341213
BİYOLOJİK PSİKOLOJİ 23442333342332
DAVRANIŞ BİLİMLERİ İÇİN İSTATİSTİK I 41254413121402
DAVRANIŞ BİLİMLERİ İÇİN İSTATİSTİK II 11141115135415
ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİK. ENGELLİLİK VE ÇEŞİTLİLİK 22332212350045
ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ 53535445543354
ERGEN PSİKOLOJİSİ 00300340000000
FELSEFEYE GİRİŞ 20442524430000
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I 34432453230445
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II 54540555550355
GRUP DİNAMİKLERİ 33234554530055
GÜDÜLENME VE DUYGULAR 30200021230000
İNSAN BELLEĞİ 54453554443445
İNSAN İLİŞKİLERİ 00302030400000
KİŞİLİK KURAMLARI 45400433230000
KLİNİK PSİK. SEÇME KONULAR 42500453254255
KLİNİK PSİKOLOJİ 44202352400044
MODERN BİYOLOJİ 10254552351233
ÖĞRENME 55453543341233
PSİKOLOJİ TARİHİ 55322442340113
PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 10051523000103
PSİKOLOJİDE ETİK 22432221250055
PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 42432334233523
PSİKOLOJİYE GİRİŞ I 44311221241134
PSİKOLOJİYE GİRİŞ II 52211122251113
PSİKOPATOLOJİ 00200032430244
SOSYAL BİLİMLER İÇİN MATEMATİK 00121222112100
SOSYAL PSİKOLOJİ I 33230221250035
SOSYAL PSİKOLOJİ II 34432531231235
SOSYAL PSİKOLOJİDE GÜNCEL KONULAR 43233424420004
SOSYAL SORUMLULUK VE GÖNÜLLÜLÜK 51415444514145
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 00442433300000
STAJ: PSİKOLOJİ ALANLARI 51514444514145
TEMEL GÖRÜŞME BECERİLERİ 34303443230044
TOPLUMSAL CİNSİYET PSİKOLOJİSİ 30200021230000
İlişkili ders sayısı / 38/56115841169472120120101103112425284117
İlişki ağırlığı33332332232233

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu