Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEPSY3171820Güz Dönemi3+036
Ders Programı

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Aysu MUTLUTÜRK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. İlayda VELİOĞLU, Dr.Öğr.Üye. Büşra AKTAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı psikolojide ölçme ve değerlendirmede temel kavramlar ile ilgili, eğitim ve psikolojik hizmetler alanında birey hakkında bilgi toplamada kullanılan ölçme araçları ve geliştirilmesi ile ilgili, ölçme araçlarıyla toplanan bilgileri analiz edecek istatistiksel işlemleri ve bu işlem sonuçlarının yorumlanması ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Psikolojide Ölçme ve Değerlendirmenin Önemi,Ölçme süreci ve Ölçme Türleri ,Ölçek türleri ve Değerlendirme süreci,Hata ve Hata Türleri,Ölçmede temel istatistiksel işlemler,Korelasyon teknikleri,Ölçme Sürecinde Aranan Özellikler- Güvenirlik,Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler- Geçerlik ve Kullanışlılık,Psikolojide Kullanılan Ölçme Araçları (İlgi ve Kişilik Envanterleri),Psikolojide Kullanılan Ölçme Araçları (Yetenek ve Başarı Testleri),Psikolojide Ölçme Aracı Geliştirme Süreci,Ölçme Aracı Geliştirirken Kullanılan İstatistiksel İşlemler,Psikolojide Ölçme Aracı Uyarlama Süreci,Ölçme Aracı Uyarlarken Kullanılan İstatistiksel İşlemler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Ölçme ve değerlendirmenin temel kavramlarını tanımlayabilecektir, kavramların farklılıklarını ayırt edebilecektir.10, 16, 18, 19, 9A
2.Ölçme sürecinde aranan özellikleri açıklayabilecektir.10, 16, 18, 19, 9A
4.Psikolojide kullanılan ölçme araçlarını betimleyebilecektir.10, 16, 18, 19, 9A
3. Ölçmede kullanılan temel istatistiksel işlemleri uygulayabilecektir. 14, 16, 18, 9A, E
5. Psikolojide kullanılabilecek ölçme aracı geliştirebilme ve uyarlama süreçlerini açıklayabilecektir.10, 16, 18, 19, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Psikolojide Ölçme ve Değerlendirmenin Önemi1. Cohen & Swerdlik 2. Thorndike & Thorndike-Christ
2Ölçme süreci ve Ölçme Türleri 1. Cohen & Swerdlik 2. Thorndike & Thorndike-Christ
3Ölçek türleri ve Değerlendirme süreci1. Cohen & Swerdlik 2. Thorndike & Thorndike-Christ
4Hata ve Hata Türleri1. Cohen & Swerdlik 2. Thorndike & Thorndike-Christ
5Ölçmede temel istatistiksel işlemler1. Cohen & Swerdlik 2. Thorndike & Thorndike-Christ
6Korelasyon teknikleri1. Cohen & Swerdlik 2. Thorndike & Thorndike-Christ
7Ölçme Sürecinde Aranan Özellikler- Güvenirlik1. Cohen & Swerdlik 2. Thorndike & Thorndike-Christ
8Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler- Geçerlik ve Kullanışlılık1. Cohen & Swerdlik 2. Thorndike & Thorndike-Christ
9Psikolojide Kullanılan Ölçme Araçları (İlgi ve Kişilik Envanterleri)1. Cohen & Swerdlik 2. Thorndike & Thorndike-Christ
10Psikolojide Kullanılan Ölçme Araçları (Yetenek ve Başarı Testleri)1. Cohen & Swerdlik 2. Thorndike & Thorndike-Christ
11Psikolojide Ölçme Aracı Geliştirme Süreci1. Cohen & Swerdlik 2. Thorndike & Thorndike-Christ
12Ölçme Aracı Geliştirirken Kullanılan İstatistiksel İşlemler1. Cohen & Swerdlik 2. Thorndike & Thorndike-Christ
13Psikolojide Ölçme Aracı Uyarlama Süreci1. Cohen & Swerdlik 2. Thorndike & Thorndike-Christ
14Ölçme Aracı Uyarlarken Kullanılan İstatistiksel İşlemler1. Cohen & Swerdlik 2. Thorndike & Thorndike-Christ
Kaynak
1. Cohen, R. J, & Swerdlik, M. E. (2012). Psychological testing and assessment: An introduction to tests and measurement (7th ed.). Washington DC: McGraw-Hill. 2. Thorndike, R. M., & Thorndike-Christ, T. (2009). Measurement and evaluation in psychology and education (8th Edition). Upper Saddle River, NJ: Pearson.
Baykul,Y. (2015) Eğitimde ve Psikolojide Ölçme. Klasik Test Teorisi ve Uygulaması. Ankara: ÖSYM yayınları. Özçelik, D. A. (2010). Ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi. Özgüven, İ. E. (2017). Psikolojik testler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
2
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
3
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
4
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
5
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
6
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
7
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
8
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
9
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
10
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
11
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
12
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
13
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
14
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEPSY3171820Güz Dönemi3+036
Ders Programı

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Aysu MUTLUTÜRK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. İlayda VELİOĞLU, Dr.Öğr.Üye. Büşra AKTAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı psikolojide ölçme ve değerlendirmede temel kavramlar ile ilgili, eğitim ve psikolojik hizmetler alanında birey hakkında bilgi toplamada kullanılan ölçme araçları ve geliştirilmesi ile ilgili, ölçme araçlarıyla toplanan bilgileri analiz edecek istatistiksel işlemleri ve bu işlem sonuçlarının yorumlanması ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Psikolojide Ölçme ve Değerlendirmenin Önemi,Ölçme süreci ve Ölçme Türleri ,Ölçek türleri ve Değerlendirme süreci,Hata ve Hata Türleri,Ölçmede temel istatistiksel işlemler,Korelasyon teknikleri,Ölçme Sürecinde Aranan Özellikler- Güvenirlik,Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler- Geçerlik ve Kullanışlılık,Psikolojide Kullanılan Ölçme Araçları (İlgi ve Kişilik Envanterleri),Psikolojide Kullanılan Ölçme Araçları (Yetenek ve Başarı Testleri),Psikolojide Ölçme Aracı Geliştirme Süreci,Ölçme Aracı Geliştirirken Kullanılan İstatistiksel İşlemler,Psikolojide Ölçme Aracı Uyarlama Süreci,Ölçme Aracı Uyarlarken Kullanılan İstatistiksel İşlemler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Ölçme ve değerlendirmenin temel kavramlarını tanımlayabilecektir, kavramların farklılıklarını ayırt edebilecektir.10, 16, 18, 19, 9A
2.Ölçme sürecinde aranan özellikleri açıklayabilecektir.10, 16, 18, 19, 9A
4.Psikolojide kullanılan ölçme araçlarını betimleyebilecektir.10, 16, 18, 19, 9A
3. Ölçmede kullanılan temel istatistiksel işlemleri uygulayabilecektir. 14, 16, 18, 9A, E
5. Psikolojide kullanılabilecek ölçme aracı geliştirebilme ve uyarlama süreçlerini açıklayabilecektir.10, 16, 18, 19, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Psikolojide Ölçme ve Değerlendirmenin Önemi1. Cohen & Swerdlik 2. Thorndike & Thorndike-Christ
2Ölçme süreci ve Ölçme Türleri 1. Cohen & Swerdlik 2. Thorndike & Thorndike-Christ
3Ölçek türleri ve Değerlendirme süreci1. Cohen & Swerdlik 2. Thorndike & Thorndike-Christ
4Hata ve Hata Türleri1. Cohen & Swerdlik 2. Thorndike & Thorndike-Christ
5Ölçmede temel istatistiksel işlemler1. Cohen & Swerdlik 2. Thorndike & Thorndike-Christ
6Korelasyon teknikleri1. Cohen & Swerdlik 2. Thorndike & Thorndike-Christ
7Ölçme Sürecinde Aranan Özellikler- Güvenirlik1. Cohen & Swerdlik 2. Thorndike & Thorndike-Christ
8Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler- Geçerlik ve Kullanışlılık1. Cohen & Swerdlik 2. Thorndike & Thorndike-Christ
9Psikolojide Kullanılan Ölçme Araçları (İlgi ve Kişilik Envanterleri)1. Cohen & Swerdlik 2. Thorndike & Thorndike-Christ
10Psikolojide Kullanılan Ölçme Araçları (Yetenek ve Başarı Testleri)1. Cohen & Swerdlik 2. Thorndike & Thorndike-Christ
11Psikolojide Ölçme Aracı Geliştirme Süreci1. Cohen & Swerdlik 2. Thorndike & Thorndike-Christ
12Ölçme Aracı Geliştirirken Kullanılan İstatistiksel İşlemler1. Cohen & Swerdlik 2. Thorndike & Thorndike-Christ
13Psikolojide Ölçme Aracı Uyarlama Süreci1. Cohen & Swerdlik 2. Thorndike & Thorndike-Christ
14Ölçme Aracı Uyarlarken Kullanılan İstatistiksel İşlemler1. Cohen & Swerdlik 2. Thorndike & Thorndike-Christ
Kaynak
1. Cohen, R. J, & Swerdlik, M. E. (2012). Psychological testing and assessment: An introduction to tests and measurement (7th ed.). Washington DC: McGraw-Hill. 2. Thorndike, R. M., & Thorndike-Christ, T. (2009). Measurement and evaluation in psychology and education (8th Edition). Upper Saddle River, NJ: Pearson.
Baykul,Y. (2015) Eğitimde ve Psikolojide Ölçme. Klasik Test Teorisi ve Uygulaması. Ankara: ÖSYM yayınları. Özçelik, D. A. (2010). Ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi. Özgüven, İ. E. (2017). Psikolojik testler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
2
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
3
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
4
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
5
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
6
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
7
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
8
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
9
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
10
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
11
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
12
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
13
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
14
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:48Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:50