Ana içeriğe atla

Diploma İşlemleri

Diploma İşlemleri

Kayıtlı oldukları programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları, yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar. Bu durumdaki öğrencilerin hazırlık sınıfı hariç, en az öğretim programındaki yarıyıl sayısının otuz ile çarpımı veya yıl sayısının altmış ile çarpımı kadar AKTS kredisi almış olmaları gerekir.

İlişik kesme işlemini tamamlamış olup diploması henüz düzenlenememiş mezunlara, yazılı istekleri üzerine mezun olduklarını ve diploma bilgilerini içeren Mezuniyet Belgesi düzenlenir. Mezuniyet belgeleri fakültelerde dekan, enstitülerde enstitü müdürü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında müdür tarafından imzalanır. Bu belge bir defaya mahsus olmak üzere verilir.

 

Mezuniyet Belgesi için öğrenciler;

MEBİS sistemindeki "Taleplerim" sekmesinde "+" butonuna tıklayarak talepte bulunur.

Mezuniyet Belgesi kayıtlı olunan ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu tarafından düzenlenerek "HAZIR" konumuna geldiğinde MEBİS sisteminden e-imzalı çıktısı alınır.

 

Diploma almaya hak kazanan mezun öğrencilere; diploma ile beraber diploma eki ve varsa lise diplomalarının aslı teslim edilir.

Mezuniyet Belgesi, Diploma, Diploma Eki yalnızca hak sahiplerinin kendilerine ya da noter onaylı vekaletnamelerini ibraz eden vekillerine teslim edilir.

Diploma sahibinin yurt dışında bulunması halinde vereceği vekaletnamenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca düzenlenmiş olması gerekir.

Diploma alımı sırasında Mezuniyet Belgelerinin iadesi gerekmemektedir.

Diplomayı teslim almaya gelecek kişinin Nüfus Cüzdanının aslı yanında olmalıdır.

Şehir dışında ikamet eden veya geçerli mazereti bulunan mezunlara, dilekçe ile başvurmaları halinde belirttikleri evrak teslim adresine diplomaları kargo ile gönderilir. Bu şekilde gönderim yapılan mezunlar için Diploma ve Diploma Eki Defterine açıklama yazılır (Değişiklik 29.12.2022, 2022/18-9).

Diplomalar dağıtım için hazırlandığında MEBİS' de bulunan cep telefonu numarası üzerinden öğrencilere SMS yoluyla bilgilendirme yapılmaktadır. MEBİS' deki iletişim bilgilerinin GÜNCEL ve ONAYLI olması, gönderilen SMS' in iletilebilmesi açısından önem taşımaktadır.

MEBİS iletişim bilgisi değişiklik / güncelleme / onay işlemi için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile iletişime geçilmelidir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Diploma, Diploma Eki ve Diğer Mezuniyet Belgeleri Yönergesi için TIKLAYINIZ.

Ekleme Tarihi: 06/04/2022 - 12:01Son Güncelleme Tarihi: 23/08/2023 - 10:43