Ana içeriğe atla

Ders Seçim İşlemleri

Ders Seçim İşlemleri

ÖNLİSANS VE LİSANS DERS SEÇİM İŞLEMLERİ

Ders seçim işlemleri, her yarıyıl başında akademik takvimle belirlenen tarihler arasında MEBİS’den yapılmaktadır.

Öğrenciler kayıtlı oldukları birimin programında öngörülen tüm dersleri almakla yükümlüdürler. Ancak eşdeğer dersin verildiği birimlerden de bu dersler alınabilmektedir.

Öğrenciler akademik takvimde belirlenen süreler içinde (Ders Alma - Dersten Çekilme tarihlerinde), danışmanların onayı ile kayıtlı oldukları derslerden çekilebilirler. Bir öğrenci, kayıtlı olduğu programın ilk iki yarıyılındaki derslerden ve başarısız olduğu derslerden çekilemez.

Eğitim öğretim programlarından kaldırılan derslerden başarısız olanlar, bu derslerin yerine konulan dersleri alırlar. Bu derslerin yerine ders konulmaması halinde programdan kaldırılan derslerden sorumlu tutulmazlar; ancak bu öğrencilerin mezun olabilmeleri için gerekli AKTS krediyi tamamlamaları zorunludur.

Kayıt donduran öğrencilerin ders seçimi yapmak ve eğitime başlamak için ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokuluna dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Öğrenim ücreti borcunun bulunması durumunda ders seçim sayfası açılmayacağından Öğrenci Muhasebesi Birimine başvurulması gerekmektedir.

Akademik takvimle belirlenen süreler içinde ders seçimi yapmayan PASİF statüdeki öğrenciler; o yarıyılda derslere giremez ve öğrencilik haklarından (SGK, KYK, indirimli İSTANBUL KART vb.) yararlanamazlar.

Pasif statüde geçen süreler, azami eğitim-öğretim süresine dahil edilir.

Ders seçim işlemleri ile ilgili detaylı bilgi için ilgili fakülte/yüksekokulu/meslek yüksekokulu duyuruları takip edilmeli ve ilgili akademik birim ile iletişime geçilmelidir.

 

LİSANSÜSTÜ DERS SEÇİM İŞLEMLERİ

Ders seçim işlemleri, her yarıyıl başında akademik takvimle belirlenen tarihler arasında MEBİS’den yapılmaktadır.

Lisansüstü programlarda kayıtlı öğrenciler, ders seçimi ve danışman onayı sonrasında öğrenim ücretini yatırarak ders alma işlemlerini tamamlayabilirler.

Akademik takvimde belirlenen süreler içinde (Ders Alma - Dersten Çekilme tarihlerinde), danışman onayıyla derslerde ekleme veya silme yapılabilir. Ders ekleme ve silme döneminden sonra yapılan ders değişikliği başvuruları ilgili enstitü yönetim kurulunda değerlendirilir. Değişiklik yapılan dersler için ücret iadesi yapılmaz.

Not yükseltmek amacıyla veya başarısızlık nedeniyle tekrarlanan dersler için öğrenim ücreti alınmaz.

Kayıt donduran öğrencilerin ders seçimi yapmak ve eğitime başlamak için ilgili enstitüye dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Süresi içinde öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciler o dönem için programa devam etme hakkından vazgeçmiş sayılırlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Akademik takvimle belirlenen süreler içinde ders seçimi yapmayan PASİF statüdeki öğrenciler; o yarıyılda derslere giremez ve öğrencilik haklarından (SGK, KYK, indirimli İSTANBUL KART vb.) yararlanamazlar.

Pasif statüde geçen süreler, azami eğitim-öğretim süresine dahil edilir.

Ders seçim ve transfer işlemleri ile ilgili detaylı bilgi için ilgili enstitü duyuruları takip edilmeli kayıtlı olunan enstitü ile iletişime geçilmelidir.

Ekleme Tarihi: 06/04/2022 - 11:44Son Güncelleme Tarihi: 07/11/2023 - 13:55