Ana içeriğe atla

Sık Sorulan Sorular (S.S.S.)

Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar/olacaklar Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında; Temel Yeterlilik Testi (TYT) , Yabancı Dil Testi (YDT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sonrası ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri durumunda kayıt hakkı kazanırlar.

Ön lisans programlarından mezun olanlar/olacaklar ise Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonrası ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri durumunda kayıt hakkı kazanırlar.

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Türk Müziği Bölümü’ne kayıt olunacak yılda yapılan Temel Yeterlilik Testinde (TYT) Senato tarafından belirlenen puanı alarak Özel Yetenek Sınavı’nı başaran öğrenciler kayıt hakkı kazanırlar. (Güncelleme tarihi: 20.11.2023)

Üniversitemiz Haliç ve Kavacık olmak üzere iki farklı yerleşkede eğitim öğretime devam etmektedir.

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

BURS VE İNDİRİM OLANAKLARI

 

ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARI EĞİTİM İNDİRİMİ

Tam burslu olarak eğitim görmeyen, şehit ve gazi çocuklarına ayrıca %20 eğitim indirimi yapılır.

Bu indirim, zorunlu hazırlık sınıfı dahil öğrencinin öğrenim gördüğü sürece geçerlidir.

 

TERCİH İNDİRİMİ

Yerleştikleri program öncesindeki bütün tercihlerini İstanbul Medipol Üniversitesi’nin ön lisans ve lisans programları arasından yapan adaylara, aşağıdaki şekilde tercih indirimi uygulanacaktır.

 • Ücretli kontenjanı bulunan Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Eczacılık Fakültesi’nin Türkçe ve İngilizce Programları, Diş Hekimliği Fakültesi’nin Türkçe ve İngilizce Programları, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nin Psikoloji Türkçe ve İngilizce Programları, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Beslenme ve Diyetetik  Programı,  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Türkçe ve İngilizce Programları ücretli kontenjanına yerleşenlere kendilerine tahakkuk edecek öğrenim ücretinden ayrıca %50 tercih indirimi uygulanacaktır.

Bu programların %50 İndirimli kontenjanına yerleşenlere tercih indirimi uygulanmayacaktır.

 

 • Tercih İndirimi zorunlu hazırlık sınıfı dahil öğrencilerin öğrenim gördüğü sürece geçerlidir.
 • Kayıtlı olunan programda kazanılmış olan tercih indirimi; kayıtlı olunan yılda tercih indirimi uygulanan kontenjanlara Kurum İçi Yatay Geçiş yapılması durumunda da devam edecektir.
 • Güzel Sanatlar Tasarım ve   Mimarlık Fakültesinin Türk Müziği Programı ile Dikey Geçiş Sınavı ile kayıt hakkı kazanan öğrenciler için tercih indirimi uygulanmayacaktır.

 

KARDEŞ İNDİRİMİ

Üniversitemizde birden fazla kardeşin öğrenim görmesi halinde her bir kardeşe, ödeyeceği öğrenim ücreti üzerinden ayrıca %10 oranında indirim uygulanacaktır.

Bu indirim, zorunlu hazırlık sınıfı dahil öğrencilerin birlikte öğrenim gördüğü sürece ve öğrencilerden birinin üniversiteden ayrılmaması şartıyla mezuniyete kadar geçerli olacaktır.

 

ÜSTÜN BAŞARI BURSU

Yerleştirme puanına göre DİL Puanı hariç yerleştiği lisans programının puan türünde standart eğitim süresince ve zorunlu hazırlık sınıfında da geçerli olmak üzere;

 • İlk 100 e giren öğrenciye 15.000 TL tutarında aylık eğitim bursu ( yılda 7 ay boyunca ) ile ücretsiz yurt ve yemek olanağı,
 • 101-250 arasında yer alan öğrenciye 11.000 TL tutarında aylık eğitim bursu ( yılda 7 ay boyunca) ile ücretsiz yurt ve yemek olanağı,
 • 251-500 arasında yer alan öğrenciye 7.000 TL tutarında aylık eğitim bursu ( yılda 7 ay boyunca) ile ücretsiz yurt ve yemek olanağı,
 • 501-750 arasında yer alan öğrenciye 4.500 TL tutarında aylık eğitim bursu ( yılda 7 ay boyunca) ile ücretsiz yurt ve yemek olanağı,
 •  751-1000 arasında yer alan öğrenciye 3.500 TL tutarında aylık eğitim bursu ( yılda 7 ay boyunca ) ile ücretsiz yurt ve yemek olanağı verilecektir.

Dikey Geçiş Sınavı ile kayıt hakkı kazanan öğrenciler ile daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans veya lisansüstü derecesi ile mezun olan öğrenciler ÜSTÜN BAŞARI BURSU’ ndan yararlanamazlar.

Derslere devam etmeyen, sınıf tekrarı yapan ve kayıt donduran öğrencilerin bursu ilgili yılda kesilir.

 

 

ÖSYM BURSLARI

İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencileri Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonucuna göre Burslu, %50 indirimli olarak eğitim hakkı kazanırlar. 

Yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs ve indirimler sadece eğitim-öğretim ücretini kapsar ve zorunlu hazırlık sınıfı dahil öğrencinin öğrenim gördüğü sürece geçerlidir. Barınma, beslenme, ulaşım, kitap, eğitim malzemesi vb. konular burs ve indirim kapsamı dışındadır.

İstanbul Medipol Üniversitesinde verilen ÖSYM burs ve indirimleri karşılıksız olup ancak disiplin suçu işlenmesi ve yatay geçiş yapılması durumunda kesilir.

 

BAŞARI BURSLARI

Zorunlu ve İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı hariç kayıtlı oldukları programın müfredatında o yıl için öngörülmüş ders ve kredi yükünü alan, aldığı tüm dersleri başarı ile tamamlayan, bahar yarıyılında not yükseltmek veya başarısızlık nedeni ile bütünleme sınavına girmeden senelik ağırlıklı not ortalaması (SANO) 4.00 üzerinden en az 2,91 veya eşdeğeri olan lisans öğrencilerinden sınıfta ilk üç dereceye girenlere aşağıda belirlenen miktar, oran ve koşullarda 2023-2024 akademik yılı sonunda burs ve indirim uygulanacaktır.

 • Yatay Geçiş ve Dikey Geçiş Sınavı ile kayıt olan öğrencilerin İstanbul Medipol Üniversitesi’nde iki yarıyılı tamamlamış olmaları gerekmektedir.
 • Senelik ağırlıklı not ortalaması (SANO) hesaplanırken transfer edilen derslerin notları ortalamaya dahil edilmez.
 • Sıralamada senelik ağırlıklı not ortalamasının aynı olması durumunda virgülden sonraki üçüncü hane dikkate alınır.
 • Öğrenci Değişim Programı ile bir ya da iki akademik dönemi başka bir üniversitede tamamlayan öğrenciler başarı sıralamasına dahil edilirler.
 • Öğrencinin başarı sıralamasına dahil olabilmesi için o yıl transfer ettiği dersleri var ise bu derslerin AKTS kredisini karşılayacak şekilde ilave ders alması gereklidir.
 • Başarı Bursu almaya hak kazanan öğrencinin kayıt yenilememesi, kayıt sildirmesi, yatay geçiş yapması veya herhangi bir nedenle ilişiğinin kesilmesi durumunda, bu hak bir başka öğrenciye geçmez.
 • Fakülte ve Yüksekokul ilgili kurulları her akademik yıl sonunda Başarı Bursu için yeniden değerlendirme yaparak ilk üç dereceye giren öğrencileri Rektörlüğe bildirir. Burs için öğrencinin başvurusuna gerek yoktur.
 • Sınıf birincisi olan öğrenci bir sonraki eğitim-öğretim döneminde ücretsiz eğitim,
 • Sınıfında 2. olan öğrencinin eğitim ücretinin %50’si, kendisine tahakkuk edecek eğitim ücretinden ayrıca indirim,
 • Sınıfında 3. olan öğrencinin eğitim ücretinin %25’i kendisine tahakkuk edecek eğitim ücretinden ayrıca indirim uygulanacaktır.
 • Sınıfında ilk üç dereceye giren öğrencinin tam burslu olması durumunda,

 

  • Sınıf Birincisine 3.000 TL tutarında (7 ay boyunca)
  • Sınıf İkincisine 2.000 TL tutarında (7 ay boyunca)
  • Sınıf Üçüncüsüne 1.500 TL tutarında (7 ay boyunca)

 öğrenciye nakit olarak destek bursu verilir.

Başarı Bursu sadece takip eden akademik yıl için geçerlidir.

 

ÖZEL PROTOKOL

Üniversitemiz ile ekte yer alan Resmi ve Özel Ortaöğretim Kurumları ve çeşitli kurum, kuruluşlar arasında yapılan protokoller kapsamında Lisans, Ön Lisans Programlarında Üniversitemizi tercih ederek yerleşen ve Üniversitemize kayıt yapan öğrenciler ile Yurt Dışından Öğrenci Kabul Kontenjanı Kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler için her yıl tahakkuk eden öğrenim ücretine ayrıca protokolde belirtilen oranlarda burs ve indirim oranları uygulanır.

 

SPORCU İNDİRİMİ

 • Milli Sporcu İndirimi:

Son beş yıl içinde en az bir kez milli olan ve milli olduğunu ilgili federasyonlarca belgeleyen, mensubu oldukları üniversite takımlarına girme hakkı elde ederek ilgili etkinliklere (toplantı, antrenman, maç, deplasman vb.) katılan ya da bireysel branşlarda yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üniversiteyi temsilen yer alan öğrencilere disiplin cezası almadıkları sürece bir sonraki akademik yıl için geçerli olmak üzere, tahakkuk eden öğrenim ücretinden ayrıca %50 eğitim indirimi yapılır.

Öğrenci tam burslu ise bir sonraki akademik yılda 7 ay boyunca 1.500 TL eğitim desteği verilir.     

Son sınıf öğrencilerine içinde bulundukları akademik yıldan başlayarak 7 ay boyunca 1.500 TL eğitim desteği verilir.

Millilik derecesi bulunan ve bireysel branşlarda müsabakalara katılmak isteyen öğrencilerin dilekçe ile yaptıkları başvuru incelenir. Uygun bulunan başvuruların lisans ve turnuva katılım kayıtları üniversite tarafından oluşturulur. Ulaşım, konaklama ve diğer giderler öğrencinin kendisine aittir.

 

 • Takım Sporcu İndirimi:

Milli sporcu olmayıp, takım sporlarında üniversite takımları kadrosuna seçilen öğrencilere üniversite takımında yer aldıkları, üniversite takımı ile ilgili etkinliklere (toplantı, antrenman, maç, deplasman vb.) katıldıkları ve disiplin cezası almadıkları sürece bir sonraki akademik yıl için geçerli olmak üzere tahakkuk eden öğrenim ücretinden ayrıca % 25 eğitim indirimi yapılır.

Öğrenci tam burslu ise bir sonraki akademik yılda 7 ay boyunca 1.000 TL eğitim desteği verilir.

Son sınıf öğrencilerine içinde bulundukları akademik yıldan başlayarak 7 ay boyunca 1.000 TL eğitim desteği verilir.

Birden fazla takımda yer alan sporcular takım sporcu indiriminden bir kez faydalanabilir.

 

 • Bireysel Sporcu Başarı Ödülü:

Milli sporcu olmayıp, bireysel branşlarda müsabakalara katılmak isteyen öğrencilerin   başvurusu dilekçe ile         alınır. Başvuruları incelenen öğrenciler arasından uygun                bulunanların lisans ve turnuva katılım kayıtları üniversite tarafından oluşturulur.        Ulaşım, konaklama ve diğer giderler öğrencinin kendisine aittir. Katılım sağladığı       müsabakada            ilk üçe girerek derece alan öğrencinin öğrenim ücretinden bir sonraki     akademik yılda %10 eğitim indirimi yapılır.

Öğrenci tam burslu ise bir sonraki akademik yılda 7 ay boyunca 700 TL eğitim desteği verilir.

 • Son sınıf öğrencilerine içinde bulundukları akademik yıldan başlayarak 7 ay boyunca 700 TL eğitim desteği verilir.

Engelli sporcular aynı koşullar çerçevesinde değerlendirilir ve aynı indirimlerden yararlanır.

 • Takım ve Bireysel Sporcu Listeleri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Rektörlüğe bildirilir ve Rektörlükçe onaylanan takım listeleri geçerlidir.

 

MİLLİ SPORCU BURSU

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzalanan mutabakat metni uyarınca aşağıdaki spor alanlarında son 4 yıl içerisinde başarılı olduğu belgelendirilen milli sporculara 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonucuna göre yerleşmeleri halinde eğitim-öğretimleri süreleriyle sınırlı olmak kaydıyla sağlanan %100 eğitim ücreti indirimidir.

a) 1.Grup; Olimpiyat, Paralimpik ve Deaflimpik Oyunları, Gençlik Olimpiyatları, Olimpik ve Paralimpik spor dallarının büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonası Finalleri, Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finallerinde madalya kazanan sporcular,

b) 2.Grup; Olimpik ve Paralimpik spor dallarında Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonası Finalleri, Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finalleri, Avrupa Oyunları, Üniversite Oyunları, Akdeniz Oyunları, İslam Oyunları, Avrupa Olimpik Gençlik Yaz ve Kış Festivalleri, FISU (Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu) tarafından düzenlenen Dünya Şampiyonaları'nda madalya kazanan sporcular ve Olimpiyat, Paralimpik ve Deaflimpik Oyunları ile Gençlik Olimpiyatları'na katılan sporcular,

c) 3.Grup; Olimpik ve Paralimpik spor dallarında düzenlenen ve uluslararası federasyonların yarışma takviminde yer alan, ferdi spor dallarında en az 16 ülke sporcusu, takım sporlarında en az 9 ülke takımının katıldığı uluslararası yarışma ve turnuvalarda madalya kazanan sporcular ile Olimpik ve Paralimpik spor dallarının Büyükler, Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorilerinde düzenlenen Avrupa ve Dünya Şampiyonası finalleri ile Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının büyükler, ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerindeki Dünya ve Avrupa Kupaları finallerine katılan sporcular

Bu indirim, sadece eğitim-öğretim ücretini kapsar ve zorunlu hazırlık sınıfı dahil eğitim öğretimleri süreleriyle sınırlı olmak kaydıyla geçerlidir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 28.11.2019 tarihinde imzalanan mutabakat metni uyarınca % 100 oranında eğitim bursu uygulanacaktır.

 

ENGELLİ ÖĞRENCİ İNDİRİMİ

Tam burslu olarak eğitim görmeyen, %40 ve üzeri engelli raporu bulunan öğrencilere ayrıca %15 eğitim indirimi yapılacaktır.

 

DİKEY GEÇİŞ SINAVI İNDİRİMİ

Üniversitemiz ön lisans programlarından mezun olup Dikey Geçiş Sınavı ile Lisans programlarına kayıt hakkı kazanan öğrencilerimize ayrıca % 15 eğitim indirimi yapılır.

 

İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK

İsteğe bağlı hazırlık sınıfı okuyacak öğrenciler yerleştikleri programın ücreti üzerinden %25 indirimli olarak hazırlık programına kabul edilirler.

(Son güncellenme tarihi:15.11.2023) 

2023-2024 Eğitim – Öğretim yılında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu , Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Adalet Meslek Yüksekokulu' nun toplam 62 programında birinci öğretim kapsamında öğrenci bulunmaktadır. (Güncellenme tarihi : 01/12/2023)

 

2023 YKS program, kontenjan ve ücret bilgileri aşağıda yer almaktadır.

 • Adalet Meslek Yüksekokulu ücret ve kontenjanları için tıklayınız.
 • Meslek Yüksekokulu ücret ve kontenjanları için tıklayınız.
 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ücret ve kontenjanları için tıklayınız.
 • Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ücret ve kontenjanları için tıklayınız.

2023-2024 Eğitim – Öğretim yılında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Adalet Meslek Yüksekokulu’nun toplam 41 programında ikinci öğretim kapsamında öğrenci bulunmaktadır.  (Güncellenme tarihi : 01/12/2023)

 

2023 YKS program, kontenjan ve ücret bilgileri aşağıda yer almaktadır.

 

2023 YKS Ek Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.

2023 YKS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.

2022 YKS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.

2021 YKS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.

2020 YKS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.

2019 YKS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.

2018 YKS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.

2017 ÖSYS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.

2016 ÖSYS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.

2015 ÖSYS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.

2014 ÖSYS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.

2013 ÖSYS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.

2012 ÖSYS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.

2023-2024 Eğitim Öğretim yılında 12 fakülte ve 1 yüksekokulunun toplamda 74 bölümünde öğrenci bulunmaktadır. (Güncellenme tarihi : 01/12/2023)

2023 YKS program, kontenjan ve ücret bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Fakülteler için tıklayınız.

Yüksekokul için tıklayınız.

ÖSYS/YKS TABAN VE TAVAN PUANLARI

2023 YKS Ek Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.

2023 YKS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.

2022 YKS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.

2021 YKS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.

2020 YKS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.

2019 YKS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.

2018 YKS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.

2017 ÖSYS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.

2016 ÖSYS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.

2015 ÖSYS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.

2014 ÖSYS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.

2013 ÖSYS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.

2012 ÖSYS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.

2011 ÖSYS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.

2010 ÖSYS Yerleştirme Taban  Puanları için tıklayınız.

 

 

Üniversitemizde 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü olmak üzere 62 yüksek lisans programı ve 43 doktora programı bulunmaktadır. Yüksek lisans programlarımızda 1206 öğrenci, doktora programlarında 815 öğrenci öğrenim görmektedir. (Güncellenme tarihi: 01.12.2023)

Lisansüstü programlarımız aşağıda yer almaktadır.

 • Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

       Yüksek Lisans programları için tıklayınız.

       Doktora programları için tıklayınız.

       Başvuru koşulları için tıklayınız.

 

 • Sosyal Bilimler Enstitüsü

       Yüksek Lisans programları için tıklayınız.

       Doktora programları için tıklayınız.

       Başvuru koşulları için tıklayınız.

 

 • Fen Bilimleri Enstitüsü

       Yüksek Lisans programları için tıklayınız.

       Doktora programları için tıklayınız.

       Başvuru koşulları için tıklayınız.

 

 • Adli Bilimler Enstitüsü

       Yüksek Lisans programları için tıklayınız.

       Doktora programları için tıklayınız.

       Başvuru koşulları için tıklayınız.

 

Enstitüler için tıklayınız.

Üniversitemizde Erasmus değişim programı uygulanmaktadır.

Üniversitemiz ilk kez 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında Dikey Geçiş Sınavı’yla öğrenci kabul etmiştir. İlk mezunlarını 2013-2014 yılında vermiş olup; halen kayıtlı ‘’684 DGS öğrencimiz’’ bulunmaktadır.  (Güncellenme tarihi : 01/12/2023)

2023 DGS ile öğrenci kabul edilen programlara ait yerleşke, kontenjan, burs, ücret ve ödeme bilgisi aşağıda yer almaktadır. 

 

Programların kontenjan ve ücret bilgisi için TIKLAYINIZ.

İngilizce programların zorunlu hazırlık sınıfı ücret bilgisi için TIKLAYINIZ.

Burs ve indirim olanakları ile ilgili bilgi için TIKLAYINIZ.

Yerleşke bilgileri için TIKLAYINIZ.

2023 DGS kılavuzuna göre önlisans mezuniyet alanları ve dikey geçiş yapılabilecek lisans bölümleri için TIKLAYINIZ.

2023 DGS Duyurusu ve Ödeme Bilgileri için TIKLAYINIZ.

2023 DGS kılavuzuna göre önlisans mezuniyet alanları ve dikey geçiş yapılabilecek lisans bölümleri için TIKLAYINIZ.

DGS TABAN VE TAVAN PUANLARI

2023 DGS Yerleştirme Taban Puanları için tıklaynız.

2022 DGS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.

2021 DGS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.

2020 DGS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.

2019 DGS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.

2018 DGS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.

2017 DGS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.

2016 DGS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.

2015 DGS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.

2014 DGS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.

2013 DGS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.

2012 DGS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.

 

DGS EK YERLEŞTİRME TABAN VE TAVAN PUANLARI

2023 DGS Ek Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.

2022 DGS Ek Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.

2021 DGS Ek Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.

2020 DGS Ek Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.

2019 DGS Ek  Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.

2018 DGS Ek Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.

2017 DGS Ek Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.

2016 DGS Ek Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.

2015 DGS Ek Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.

2014 DGS Ek Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.

2013 DGS Ek Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.

2012 DGS Ek Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.

Eğitim ücretinin tamamının kayıt sırasında peşin veya kredi kartı ile tek seferde ödenmesi durumunda %5 indirim uygulanacaktır.

Eğitim ücreti, üniversite tarafından tahsilat için ilan edilen anlaşmalı bankaların prosedürlerine uygun olarak kredili mevduat hesabı (KMH) diğer adıyla okul taksit sistemi (OTS) sözleşmesi düzenlenmesi koşulu ile kaydolduğu aydan başlayarak on (10) taksitli şekilde her ayın en geç 5. gününe kadar ödenir.

Limiti bir yıllık eğitim ücretini ödemeye yeterli ve üniversitenin anlaşmalı olduğu bankaların taksitlendirme özelliğini taşıyan banka kredi kartlarıyla da dokuz (9) taksitte ödeme yapmak mümkündür. Taksit sayıları dönemsel olarak değişiklik gösterebilecektir.

Her yıl için eğitim ücreti Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenip, akademik yıl başlamadan ilan edilir. Eğitim ücretindeki olası yıllık artışlar, bir önceki yıla göre tüketici fiyatlarındaki artış (TÜFE) ile sınırlı tutulacaktır.

 

Üniversitemize ilk kez 2010-2011 Eğitim Öğretim yılında yurtdışından öğrenci kabulü yapılmıştır. Ön lisans ve lisans programlarında halen kayıtlı 107 farklı ülkeden 6.258 öğrencimiz bulunmaktadır.

Üniversitemize 2023 – 2024 Eğitim Öğretim yılında yurtdışından öğrenci kabul edilecek programlara ait kontenjan, ücret ve kabul koşulları için tıklayınız.

 • Üniversitemizin eğitim dili Türkçe ve İngilizce ‘ dir. 2023-2024 yılında, mevcut olan bölümlerden 3 lisans programının eğitim dili %30 İngilizce, 26 lisans ve 5 önlisans programının ise %100 İngilizcedir.
 • 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı ilgili programlar için tıklayınız.
 • İstanbul Medipol Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Öğretim Yönergesi için tıklayınız.
 • ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosu için tıklayınız. (Son güncellenme tarihi:16.05.2024)

(Son güncellenme tarihi:15.11.2023) 

Yatay geçişler, YÖK'ün " Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri dikkate alınarak, Üniversite Senatosunca kabul edilen İstanbul Medipol Üniversitesi "Yatay Geçiş Yönergesi"nde belirlenen esaslara göre yapılır.

Kurumlarası Yatay Geçiş iki şekilde yapılabilmektedir.

Ek Madde 1 Uyarınca Yatay Geçiş Yapmak İsteyen Öğrenci,

Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda hazırlık sınıfı, ara sınıf ve son sınıf öğrenciler önlisans veya lisans programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunabilmektedir. (ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa)

Ek Madde 1 Uyarınca Yatay Geçiş ile aynı yada farklı bölüme geçiş yapılabilmektedir.

Öğrenciler Ek Madde-1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilmektedir. Ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilmektedir.

Başarı Şartı ile Kurumlararası Yatay Geçiş Yapmak İsteyen Öğrenci,

Yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği dönem öncesinde kayıtlı olduğu kendi programında bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması durumunda yatay geçiş başvurusunda bulunabilmektedir.

Üniversitelerin ikinci öğretim programlarından sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilmektedir. Bunun için ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

İkinci öğretimi bulunmayan örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapılabilmesi için yüzde onluk başarı dilimine girme şartı aranmaz.

Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilmektedir. Bu diploma programlarından örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir.

Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.

Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. 

Başarı Şartının arandığı bu yatay geçiş türünde farklı bölümlere geçiş yapılamamaktadır.

İstanbul Medipol Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi için tıklayınız.

Yatay geçişler, YÖK'ün " Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri dikkate alınarak, Üniversite Senatosunca kabul edilen İstanbul Medipol Üniversitesi "Yatay Geçiş Yönergesi"nde belirlenen esaslara göre yapılır.

Üniversitemizde Kurumiçi Yatay Geçiş iki şekilde yapılabilmektedir.

Ek Madde 1 Uyarınca Yatay Geçiş Yapmak İsteyen Öğrenci,

Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda hazırlık sınıfı, ara sınıf ve son sınıf öğrenciler ön lisans veya lisans programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunabilmektedir. (ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa)

Başarı Şartı ile Kurum İçi Yatay Geçiş Yapmak İsteyen Öğrenci,

Öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği dönem öncesinde kendi programında tüm dersleri almış olması ve ağırlıklı genel not ortalamasının Üniversite tarafından belirlenen not sistemine göre 4,0 üzerinden en az 2,91 olması gerekir (Değişiklik: Üniversite Senatosu’nun 08/05/2019 tarih ve 2019/05-01 sayılı kararı).

Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde (Mülga ibare:RG-12/4/2019-30743)(…) öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

Üniversitenin ikinci öğretim programlarından sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Bunun için ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

İkinci öğretimi bulunmayan örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapılabilmesi için yüzde onluk başarı dilimine girme şartı aranmaz.

Ön lisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

Başarı Şartının arandığı yatay geçiş türünde farklı bölüme geçiş yapılabilmektedir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi için tıklayınız.

Üniversitemizde kayıtlı olduğu programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilere “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri dikkate alınarak, Üniversite Senatosunca kabul edilen İstanbul Medipol Üniversitesi "Çift Anadal ve Yandal Lisans Programı Yönergesi" ne göre belirlenen koşulları sağladıkları takdirde, üniversitemizde yürütülen programlar arasında Çift Anadal ve Yandal yapma imkanı sağlamaktadır.

Çift anadal diploma programı, başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlamaktadır.

Yandal sertifika programı, bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (Yandal Sertifikası) alabilmesini sağlamaktadır.

Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında, anadal ön lisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

Öğrenci, Yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.

Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir.

Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır.

İstanbul Medipol Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Lisans Programı Yönergesi’ne ulaşmak için tıklayınız.

Ders Transferi: Öğrencilerin, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden intibakı kabul edilenlerin notlarının, öğrencilerin genel not ortalamasına katılarak Not Durum Belgesinde (Transkript) orijinal ders adı ve kredi değeri (AKTS) ile yer almasıdır.

Öğrenci değişim programlarına katılan veya yatay / dikey geçiş yoluyla Üniversitemize gelen öğrencilerin eşdeğer sayılarak transferi yapılacak derslerinin, teorik ve pratik saat dağılımı ile toplam kredisinin/AKTS kredinin tamamen aynı olması gerekmez. Eşdeğer sayılarak transferi yapılacak dersin içeriğinin %75 oranında benzer olması yeterlidir.

Yaz Okulu veya diğer yükseköğretim kurumlarından alınarak başarılı olunan ve transferi talep edilen dersin içeriğinin ve AKTS kredisinin en az %75’ini karşılıyor olması gereklidir.

2547 Sayılı Kanunun 5 (ı) derslerinin içerikleri Üniversitelere göre değişmediği için, bu derslerin transferinde içerik ve kredi uyumuna bakılmaz.

Üniversitemize ÖSYM tarafından yerleştirilen veya yatay/dikey geçiş yoluyla kabul edilerek kayıt yaptıran öğrencilerin üniversiteye kayıt oldukları tarihten itibaren, eğitim öğretim döneminin ikinci haftasının sonuna kadar ilgili birime dilekçeyle başvurmaları gerekir.

Üniversitemize yatay ve dikey geçiş yoluyla kabul edilen öğrencilerin ders transfer ve intibak işlemleri ilgili birimin Değerlendirme Komisyonlarınca yapılır.

İlgili komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, senatonun belirlediği esaslara göre öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan programını ve muaf tutulması gereken dersleri belirler.

Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakının yapılarak, bu derslere ilişkin daha önce alınan notlar transkripte işlenir ve not ortalamasına eklenir.

Hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler hazırlık sınıfını tamamlayarak kendi programlarında eğitime başladıktan sonra ders transfer başvurularını yapabilirler.

Yapılan transfer işlemleri transkripte ve diploma ekinde yer almakta olup ortalamaya katılmaktadır.

***Ders transfer ve sınıf intibak işlemleri öğrencilerin kayıtlı olduğu bölümler tarafından takip edildiğinden, detaylı bilgi için ilgili bölüm/program ile iletişime geçilebilir.

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DIŞINDAN ALINAN DERSLERİN KREDİ-NOT TRANSFERLERİNDE EŞDEĞERLİKLERE İLİŞKİN YÖNERGE için tıklayınız.

Bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olup, farklı bir yükseköğretim programı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitimine devam etme imkanı tanınan öğrenci özel öğrenci olarak derslere devam eder. Özel öğrenciler, ilgili yönetim kurulu kararı ile derslere kabul edilirler. Özel öğrencilere, sadece kayıtlı oldukları dersleri ve varsa aldıkları notları gösteren bir belge verilir.

Özel öğrenci olarak ders alanlar, sonraki yıllarda İstanbul Medipol Üniversitesine kayıt olmaları halinde başarılı oldukları dersler için muafiyet isteyebilirler. Özel öğrenciler, ders aldıkları birimin kredi başına düşen öğretim ücretini öderler.

İstanbul Medipol Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği için tıklayınız.

Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilir. (Değişik:RG-22/11/2019-30956) 

Özel öğrencilere diploma ya da derece verilmez. Ancak izledikleri programlarda aldıkları dersleri ve notlarını gösterir bir belge verilir.

Özel öğrencilerin derslere kayıt olabilmeleri için ilgili dersleri açan anabilim/anasanat dallarından onay almaları ve mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekir.

Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar, ancak öğrencilerin derse devam, sınav, disiplin ve bunlara benzer yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

Üniversitede özel öğrenci statüsünde alınarak başarılı olunan dersler nedeniyle, YÖK ve Senato tarafından belirlenen ölçütlere göre, Üniversitemizde öğrencilik hakkı kazanılan lisansüstü programındaki ilgili derslerden muafiyet tanınabilir. Hangi derslerden muafiyet tanınarak, bunlardan alınmış olan notların genel not ortalamasına katılacağı anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği için tıklayınız.

Kayıtlı oldukları programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları, yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar. Bu durumdaki öğrencilerin hazırlık sınıfı hariç, en az öğretim programındaki yarıyıl sayısının otuz ile çarpımı veya yıl sayısının altmış ile çarpımı kadar AKTS kredisi almış olmaları gerekir.

İlişik kesme işlemini tamamlamış olup diploması henüz düzenlenememiş mezunlara, yazılı istekleri üzerine mezun olduklarını ve diploma bilgilerini içeren Mezuniyet Belgesi düzenlenir. Mezuniyet belgeleri fakültelerde dekan, enstitülerde enstitü müdürü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında müdür tarafından imzalanır. Bu belge bir defaya mahsus olmak üzere verilir.

 

Mezuniyet Belgesi için öğrenciler;

MEBİS sistemindeki "Taleplerim" sekmesinde "+" butonuna tıklayarak talepte bulunur.

Mezuniyet Belgesi kayıtlı olunan ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu tarafından düzenlenerek "HAZIR" konumuna geldiğinde MEBİS sisteminden e-imzalı çıktısı alınır.

 

Diploma almaya hak kazanan mezun öğrencilere; diploma ile beraber diploma eki ve varsa lise diplomalarının aslı teslim edilir.

Mezuniyet Belgesi, Diploma, Diploma Eki yalnızca hak sahiplerinin kendilerine ya da noter onaylı vekaletnamelerini ibraz eden vekillerine teslim edilir.

Diploma sahibinin yurt dışında bulunması halinde vereceği vekaletnamenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca düzenlenmiş olması gerekir.

Diploma alımı sırasında Mezuniyet Belgelerinin iadesi gerekmemektedir.

Diplomayı teslim almaya gelecek kişinin Nüfus Cüzdanının aslı yanında olmalıdır.

Şehir dışında ikamet eden veya geçerli mazereti bulunan mezunlara, dilekçe ile başvurmaları halinde belirttikleri evrak teslim adresine diplomaları kargo ile gönderilir. Bu şekilde gönderim yapılan mezunlar için Diploma ve Diploma Eki Defterine açıklama yazılır (Değişiklik 29.12.2022, 2022/18-9).

Diplomalar dağıtım için hazırlandığında MEBİS' de bulunan cep telefonu numarası üzerinden öğrencilere SMS yoluyla bilgilendirme yapılmaktadır. MEBİS' deki iletişim bilgilerinin GÜNCEL ve ONAYLI olması, gönderilen SMS' in iletilebilmesi açısından önem taşımaktadır.

MEBİS iletişim bilgisi değişiklik / güncelleme / onay işlemi için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile iletişime geçilmelidir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Diploma, Diploma Eki ve Diğer Mezuniyet Belgeleri Yönergesi için tıklayınız.

Üniversitemizin Unkapanı’nda bulunan yerleşkesinde öğrencilerimize tahsis edilmiş üniversitemize ait yurt bulunmamaktadır. Ancak yerleşkemizin bulunduğu Fatih ve çevresi üniversitelerin dolayısıyla özel ve devlet yurtlarının yoğun olarak bulunduğu bir bölgedir. Ayrıca konumu itibariyle İstanbul’un pek çok merkezine kolay ulaşılabilmesi, öğrencilerin konukevleri, misafirhaneler vb. hizmetlerden faydalanabilmesine imkân sağlamaktadır. Tanıtım ve kayıt dönemlerinde öğrenci ve velilerimize üniversite çevresinde bulunan özel ve devlet yurtları, konukevleri ve misafirhanelerle ilgili hazırlanmış bir doküman verilmektedir.

Üniversitemizin Kavacık yerleşkelerinde 1850 kişilik kız yurdu ve 570 kişilik erkek yurdu olmak üzere toplam 2420 kişilik öğrenci yurtlarımız bulunmaktadır. Kız yurtlarımızda 3 ve 4 kişilik odalar bulunurken , erkek yurtlarımızda ise tek kişilik ve 3 kişilik müstakil odalar bulunmaktadır.

Detaylı bilgi için

Kız Yurdu Danışma : 0216 681 19 88

Erkek Yurdu Danışma : 0216 681 53 13

https://yurt.medipol.edu.tr

(Son güncellenme tarihi:15.11.2023) 

E-posta Aktifleştirme Adımları için Tıklayınız.

Öğrenci belgesi için MEBİS sistemindeki "Taleplerim" sekmesinden "+" butonuna tıklayarak talepte bulunulması gerekmektedir. Islak imzalı öğrenci belgesi talebi için ıslak imza seçeneğinin seçilmesi gerekmektedir.

Talep edilen belge "HAZIR" konumuna geldiğinde  e-imzalı ise MEBİS sisteminden, ıslak imzalı ise Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından çıktısı alınabilir.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kavacık Kuzey Kampüs A Blok 3.katta yer almaktadır.

Ayrıca öğrenciler e-devlet üzerinden de YÖK onaylı öğrenci belgesi alabilmektedir.

(Güncellenme tarihi: 15/12/2023)

Transkript belgesi ve Ders içerik belgesi için Mebis sistemindeki "Taleplerim" sekmesinden "+" butonuna tıklayarak talepte bulunulması gerekmektedir.

Talep edilen belge kayıtlı olunan ilgili enstitü/fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu tarafından düzenlenerek "HAZIR" konumuna geldiğinde Mebis sisteminden e-imzalı olarak çıktısı alınabilmektedir.

Ayrıca öğrenciler e-devlet üzerinden de YÖK onaylı transkript belgesi alabilmektedir. 

(Güncelleme tarihi: 15/12/2023)

Türkçe öğrenci belgesi ve Türkçe transkript belgelerinde herhangi bir disiplin suçu işlenip işlenmediğine dair bir açıklama bulunduğu için ayrıca bir disiplin belgesi düzenlenmemektedir.

Öğrenci belgesi ve transkript için MEBİS sistemindeki "Taleplerim" sekmesinden "+" butonuna tıklayarak talepte bulunulması gerekmektedir.

Talep edilen belge "HAZIR" konumuna geldiğinde Mebis sisteminden e-imzalı olarak çıktısı alınabilmektedir.

Transkript belgesi kayıtlı olunan ilgili enstitü/fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu tarafından düzenlenerek "HAZIR" konumuna geldiğinde Mebis sisteminden e-imzalı olarak çıktısı alınabilmektedir.

Öğrenci belgesi "HAZIR" konumuna geldiğinde  e-imzalı ise MEBİS sisteminden, ıslak imzalı ise Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından çıktısı alınabilir.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kavacık Kuzey Kampüs A Blok 3.katta yer almaktadır.

(Güncellenme tarihi: 15/12/2023)

Bursluluk bilgisi öğrenci belgesinde yer almaktadır.

Öğrenci belgesi için MEBİS sistemindeki "Taleplerim" sekmesinde "+" butonuna tıklayarak talepte bulunulması gerekmektedir.

Talep edilen belge "HAZIR" konumuna geldiğinde e-imzalı ise MEBİS sisteminden,  ıslak imzalı ise Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından çıktısı alınabilir.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kavacık Kuzey Kampüs A Blok 3.katta yer almaktadır.

(Güncellenme tarihi: 15/12/2023)

"Yatay geçiş yapmasına engel bir durum yoktur belgesi" kayıtlı olunan ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu tarafından düzenlenmektedir.

Bu belge için kayıtlı olunan ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu sekreterliği ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Öğrenci belgesinin kayıt türü alanında, öğrencinin üniversiteye ne şekilde (ÖSYM/DGS/Yatay geçiş vb) kayıt olduğu belirtildiği için ayrıca bir belge düzenlenmemektedir.

İlgili kurumun öğrenci belgesini kabul etmemesi durumunda;

Daha önce yatay geçiş yapılmadığına dair bir belge düzenleyip düzenleyemeyecekleri konusunda kayıtlı olunan ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Mezuniyet belgesi için Mebis sistemindeki "Taleplerim" sekmesinde "+" butonuna tıklayarak talepte bulunulması gerekmektedir.

Talep edilen belge kayıtlı olunan ilgili enstitü/fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu tarafından düzenlenerek"HAZIR" konumuna geldiğinde MEBİS sisteminden e-imzalı çıktısı alınabilmektedir.

Mezuniyet işlemi yapılan öğrenciler e-devlet üzerinden de YÖK onaylı mezuniyet belgesi alabilmektedir.

(Güncelleme tarihi: 15/12/2023)

Mezuniyet sırasını öğrenmek isteyenler: sınavlar ile ilgili tüm işlemlerin tamamlanarak ilgili eğitim-öğretim yılının Medipol Eğitim Bilgi Sisteminde (MEBİS) kapatılmasından sonra,

Mezuniyet sırası belgesi için MEBİS sistemindeki "Taleplerim" sekmesinde "+" butonuna tıklayarak talepte bulunulması gerekmektedir.

Talep edilen belge  "HAZIR" konumuna geldiğinde kayıtlı olunan ilgili dekanlık/müdürlük/enstitü’den teslim alınabilmektedir.

Detaylı bilgi için ilgili link: https://www.medipol.edu.tr/akts-bilgi-paketi/diploma-eki/mezuniyet-sirasi-belgesi

 

Kayıp, kırık, çalıntı, isteğe bağlı fotoğraf değişikliği vb. nedenlerle yeni kart talebinde bulunmak isteyen öğrencilerin aşağıdaki işlemleri sırasıyla gerçekleştirmesi gerekmektedir.

1. MEBİS sistemi üzerinden "Taleplerim" alanından Talep Formu'nu eksiksiz doldurarak öğrenci kimlik kart talebinde bulunmanız gerekmektedir. 

2. Teslim alınacağı yerleşke “Açıklama” alanında belirtilmektedir. (Kavacık Kuzey Yerleşkesi, Kavacık Güney Yerleşkesi, Unkapanı Haliç Yerleşkesi, Esenler Yerleşkesi).

3. Türkiye Halk Bankası 0896 – 16000016 numaralı hesaba “Kart Yenileme Bedeli” açıklamasıyla 25 ₺ ücret yatırılır.

4- Ödenilen ücretin dekontu; Adı, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası ve teslim alınacağı yerleşke belirterek [email protected]  e-posta adresine mail atılır.

5- Talebi yapılan kart, Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı tarafından onaylanarak basıldıktan sonra MEBİS’te “HAZIR” durumuna geldiğinde Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı’ndan imza karşılığında teslim alınır.

İletişim için: 0216 681 15 50

Kartın teslim alınabileceği birimler ve detaylı bilgi için TIKLAYINIZ.

(Güncelleme tarihi: 15/12/2023)

TC Kimlik Kartının fotoğrafı çekilerek güncel iletişim bilgileri ile birlikte aşağıdaki mail adresine iletilmesi halinde MEBİS’de yer alan iletişim bilgileri güncellenebilmektedir.

[email protected]

Telefon numarası güncelleme işlemi sonrasında TEAMS'de ve OUTLOOK'ta yer alan eski telefon numarasının sıfırlanması için MEBİS Destek Birimi ile de ayrıca iletişime geçilmesi gerekmektedir.

MEBİS Destek Birimi İletişim: [email protected]

Telefon İletişim

Santral 444 85 44

Dahili: 5328

TC Kimlik Kartının fotoğrafının çekilerek , sisteme tanımlanması istenilen vesikalık fotoğraf  ile birlikte aşağıdaki mail adresine iletilmesi halinde MEBİS'deki fotoğraf güncellenebilmektedir.

[email protected]

Şehir dışında ikamet eden veya geçerli mazereti bulunan mezunlara, dilekçe ile başvurmaları halinde belirttikleri evrak teslim adresine diplomaları kargo ile gönderilir. Bu şekilde gönderim yapılan mezunlar için Diploma ve Diploma Eki Defterine açıklama yazılır.

Kargo ile Diploma Talep Dilekçesi için TIKLAYINIZ.  

 

Ders transfer başvuruları ve kararları doğrudan kayıtlı olunan ilgili fakülte/yüksekokul/ meslek yüksekokul tarafından alınmaktadır.

Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerin üniversiteye kayıt oldukları tarihten itibaren, eğitim öğretim döneminin ikinci haftasının sonuna kadar ilgili birime dilekçeyle başvurmaları gerekir.

Öğrencilerin başvuru dilekçesine, transferini istediği derslerin daha önceden öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) ders içeriklerini, teorik ve uygulama saat dağılımlarını gösterir kredileri/AKTS kredileri ile notlarını gösterir not durum belgesini (transkript) eklemeleri gerekir.

Ders transfer işlemleri ile ilgili detaylı bilgi için ilgili fakülte/yüksekokulu/meslek yüksekokulu duyurular takip edilmeli ve ilgili akademik birim ile iletişime geçilmelidir.

İlişik kesme başvuruları ve kararları doğrudan kayıtlı olunan ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu tarafından alınmaktadır. Öğrencilerin ilişik kesme işlemi için kayıtlı olunan ilgili akademik birime dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Yatay geçişte ilişik kesme işlemi iki üniversite arasında resmi yazışma yoluyla yapılmaktadır. Öğrencilerin ilişik kesme için şahsen işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.

Kayıt dondurma/kayıt açma başvuruları ve kararları doğrudan kayıtlı olunan ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokul tarafından alınmaktadır. Öğrencilerin kayıt dondurma veya kayıt açma işlemi için kayıtlı olunan ilgili akademik birime dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Bir öğrenciye, bir defada en çok iki yarıyıl ve tüm öğretim süresince, toplam dört yarıyıl izin verilebilir

Akademik takvimle belirlenen süreler içinde ders seçimi yapmayanlar YÖKSİS’e PASİF öğrenci olarak bildirilir.

 PASİF statüdeki öğrenciler; o yarıyılda derslere giremez ve öğrencilik haklarından (SGK, KYK, indirimli İSTANBUL KART vb.) yararlanamazlar.

Pasif statüde geçen süreler, azami eğitim-öğretim süresine dahil edilir.

TC Kimlik Kartının fotoğrafının çekilerek , sisteme tanımlanması istenilen güncel iletişim bilgileri ile birlikte aşağıdaki mail adresine iletilmesi halinde MEBİS’de yer alan iletişim bilgileri güncellenebilmektedir.

[email protected]

Diplomanın kaybolması halinde ulusal bir gazeteye kayıp ilanı verilmesi gerekmektedir. Yayınlanan ilan ile diplomanın kaybını ve yeniden basılması gerektiğini belirten dilekçeyi aşağıda bulunan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına mail adresine iletilmesi halinde, gönderilen  evraklar kontrol edilerek diplomanın 2.nüshası basılıp hazırlanarak SMS ile bilgilendirme yapılır.
[email protected]
İkinci Nüsha Diploma Başvuru Formu için TIKLAYINIZ.

Mezuniyet tarihinden sonra gerçekleşen evlilik veya mahkeme kararına dayalı nüfus kaydı değişikliklerinde yeni bir diploma düzenlenmez. Bu durumda olanların kanıtlayıcı belgeler ile başvurmaları halinde diplomanın arka yüzüne gerekli açıklama ile şerh düşülüp tarih yazılarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından imzalanır ve mühürlenir (Değişiklik 23.05.2023, 2023/11-10).

Üniversitemizin web sitesindeki dilekçe/formlar sayfasında yer alan dilekçenin, doldurup imzalayarak istenen ekler ile birlikte aşağıdaki mail adresi üzerinden Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilmesi halinde  gerekli işlem yapılmaktadır.

[email protected]

Mezun öğrenci nüfus bilgileri değişiklik dilekçesi için TIKLAYINIZ.

(Güncelleme tarihi:05/01/2024)

Üniversitemizin web sitesindeki dilekçe/formlar sayfasında yer alan dilekçenin, doldurup imzalanarak istenen ekler ile birlikte aşağıdaki mail adresi üzerinden Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilmesi halinde YÖKSİS ve MEBİS'de gerekli güncelleme yapılmaktadır.

[email protected]

Okuyan öğrenci nüfus bilgileri değişiklik dilekçesi için TIKLAYINIZ.

(Güncelleme tarihi:19/12/2023)

Ekleme Tarihi: 08/04/2022 - 09:10Son Güncelleme Tarihi: 20/12/2023 - 08:44