Ana içeriğe atla

Eğitimde Fırsatlar

Eğitimde Fırsatlar

Kurumiçi Yatay Geçiş

Öğrenci fakülte, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya aynı üniversite içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulu bünyesindeki aynı düzeydeki diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi’ ne ulaşmak için tıklayınız.

Çift Anadal/ Yandal Eğitimi

Medipol Üniversitesi, Çift Anadal ve Yandal Programları ile öğrencilerine ikinci bir diploma ve sertifika edinme imkanı sunmaktadır. Gerekli şartları sağlayarak başvurusu kabul edilen öğrencilerden, süresinde tamamlanan Çift Anadal Diploma ve Yan Dal sertifika programları için ilave öğretim ücreti almamaktadır.

Gerekli şartları sağlayan başarılı öğrenciler başka bir diploma programından da eş zamanlı olarak ders alıp, Çift Anadal Programı ile iki lisans diploma programından mezun olabilirler.

Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınır sayıda ders almak suretiyle diploma yerine geçmeyen Yan Dal sertifikası alabilir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Lisans Programı Yönergesi’ne ulaşmak için tıklayınız.

Önlisans ve Lisans Özel Öğrenci (Misafir Öğrenci)

Bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olup, farklı bir yükseköğretim programı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitimine devam etme imkanı tanınan öğrenci özel öğrenci olarak derslere devam eder. Özel öğrenciler, ilgili yönetim kurulu kararı ile derslere kabul edilirler. Özel öğrencilere, sadece kayıtlı oldukları dersleri ve varsa aldıkları notları gösteren bir belge verilir.

Özel öğrenci olarak ders alanlar, sonraki yıllarda İstanbul Medipol Üniversitesine kayıt olmaları halinde başarılı oldukları dersler için muafiyet isteyebilirler. Özel öğrenciler, ders aldıkları birimin kredi başına düşen öğretim ücretini öderler.

Ekleme Tarihi: 06/04/2022 - 11:56Son Güncelleme Tarihi: 19/04/2022 - 15:55