Ana içeriğe atla

Askerlik İşlemleri

Askerlik İşlemleri 7179 sayılı kanun gereğince Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından, web servisleri aracılığıyla YÖKSİS’ten Milli Savunma Bakanlığına iletilmektedir.
Askerlik durumu https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-askerligim adresinden kontrol edilebilmektedir.
Üniversitemiz öğrencilerinin durum değişikliklerinden (ilişik kesme, mezuniyet vb.) 2 ay içerisinde askerlik işlemleri yapılmaktadır.
Yurtdışı Öğrenci Kontenjanı ile kayıt olan T.C. uyruklu öğrencilerin askerlik işlemleri yapılmaktadır.
T.C. vatandaşlığına sonradan geçen öğrencilerin askerlik işlemleri ise kontrol edilerek yapılmaktadır. Bu öğrencilerin süreçte en yakın askerlik şubesine başvurarak TC vatandaşlığına geçtiklerine dair mutlaka bildirimde bulunmaları gerekmektedir.
Anadal mezuniyeti olan ve Çift Anadala devam eden öğrencilerin, Öğrenci İşlerine Daire Başkanlığına başvurmaları halinde askerlik tecil işlemleri yapılmaktadır.
Kayıt donduran öğrencilerin, askerlik tecil tarih süre aşımları olduğu taktirde başvurmaları halinde ilave süre olarak askerlik tecil işlemleri yapılmaktadır.
Üniversiteye kayıt tarihinden önce YOKLAMA KAÇAĞI durumunda olan öğrencilerin askerlik işlemleri yapılamamaktadır. Bu durumda olan öğrencilerin en yakın askerlik şubesine başvurması gerekmektedir.
Soru, görüş ve işlem takibi için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile iletişime geçebilirsiniz.
7179 sayılı Askeralma Kanunu Resmi Gazete
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.7179.pdf
Askeralma Yönetmeliği
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200722-5.htm
Askerlik işlemleri 7179 sayılı Askeralma Kanunu Uygulama Esaslarına (https://www.msb.gov.tr/Askeralma) göre yürütülür.
Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerden yoklama çağında olanlar ile daha önce kayıt yaptırmış ancak yoklama çağına yeni gelmiş olan öğrenciler için Lisans, Ön Lisans Askerlik İşlemleri 28 yaşını tamamladıkları yılın sonunu geçmemek kaydıyla ertelenmektedir.
Yatay geçiş ile kayıt olan öğrencilerin askerlik işlemleri, geldiği üniversiteden askerlik iptal işlemleri takip edilerek yapılır.
Bir yükseköğretim kurumundan mezun olanların aynı veya bir alt eğitim düzeyinde bir programa kayıt olmaları halinde sonraki öğrenciliklerinden dolayı askerlikleri ertelenmez.
Askerlik ile ilgili işlemler, kesin kayıt yapıldıktan sonra web servisleri aracılığıyla YÖKSİS’ten Milli Savunma Bakanlığına iletilmektedir.

 

Askerlik işlemleri 7179 Sayılı Askeralma Kanunu Uygulama Esaslarına göre (https://www.msb.gov.tr/Askeralma) yürütülür.
Lisansüstü programlarda sevk tehir erteleme süreleri ve yaş hadleri:
Tezli Yüksek Lisans: 3 yıl 4 ay, 32 yaşını doldurduğu yılın sonu
Tezsiz Yüksek Lisans: 1,5 yıl, 32 yaşını doldurduğu yılın sonu
Doktora 6 yıl: 35 yaşını doldurduğu yılın sonu
Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce başka bir kurum veya üniversiteden yapılmış tecilleri varsa mevcut tecil iptal edilmeden tekrar tecil istenmesi mümkün değildir.
Yüksek Lisans mezunu olan yükümlülerin askerlikleri askerlik Şubelerine başvuruları halinde mezuniyet tarihinden itibaren 1 yıl ertelenir.
Lisansüstünden mezun olan öğrencilerin askerlik tecil işlemleri bir üst eğitim seviyesi (doktora) olduğu takdirde yapılmaktadır.
Doktora öğrenimini tamamlayanların ise, mezuniyet nedeniyle sevk tehiri yaptırmalarına yasal imkan bulunmamaktadır.
Ekleme Tarihi: 06/04/2022 - 11:18Son Güncelleme Tarihi: 23/08/2023 - 10:42