Geri
AKADEMİK
Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları ve kendisine bağlı birimlerden oluşan Genel Sekreterlik; üniversite bünyesindeki idari birimlerin birbirleriyle uyumlu çalışmaları için gerekli koordinasyonu sağlar ve rektöre bağlı çalışır. Ayrıca, YÖK ve diğer resmi kurumlarla yapılan yazışmaları ilgili mevzuata uygun nitelikte yürütmekle sorumludur.

Genel Sekreterlik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51. maddesi ve Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş idari teşkilattır. 
Kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları yukarıda belirtilen Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde tanımlanan Genel Sekreterlik Birimi; Üniversite idari teşkilatının başı olup, bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur. Üniversite idari teşkilatının başı olarak genel sekreter kendisine bağlı birimler aracılığı ile yasalarda belirlenen aşağıdaki görevleri yerine getirmektedir. 

text
Adı Soyadı Zeki AĞRALI
Görevi Genel Sekreter Yrd
Telefon (Dahili) 444 85 44
E-Posta zagrali
text
Adı Soyadı Serinay AKYÜREK
Görevi İdari İşler Uzmanı
Telefon (Dahili) 444 85 44 - 50 10
E-Posta sakyurek
text
Adı Soyadı Yağmur KARACA
Görevi Yazı İşleri Uzmanı
Telefon (Dahili) 444 85 44 - 50 09
E-Posta ykaraca
Bilgi Talep Formu