Ana içeriğe atla

Arşiv Hizmetleri Ofisi

arsiv-hizmetleri

Kurum Arşiv Birimi

İstanbul Medipol Üniversitesi 08.11.2021 tarih ve 2021/15nolu Senato kararına istinaden, Arşiv Hizmetleri Ofisi kurularak Rektörlüğe bağlanmış ve faaliyetlerine başlamıştır.

Kurum Arşiv iş ve işlemleri iki ayrı kategoride yürütülmektedir.

Kurum Arşivi:

Üniversite arşivi, Rektörlük ve rektörlüğe bağlı birimlerde üretilen ve ayıklama imhaya tabi tutulup saklanmasına gerek görülen tüm basılı materyaller vs. dosyalanarak sisteme kaydedilmektedir. Ayrıca EBYS üzerinde üretilen evrak (gelen - giden) ise EBYS ve ABYS ye entegrasyonu yapıldıktan sonra dijital arşiv için dosyalama, ayıklama ve imha işlemlerini otomatik olarak yapılacak ve basılı olarak da tutulması gereken evraklar dosyalanarak arşivlenecektir.

Sınav Zarfları: 

Üniversitemizin tüm akademik birimlerinde yapılan sınavların sınav zarfları Kurum Arşiv Hizmetleri Ofisine teslim edildikten sonra sisteme girişleri yapılmaktadır. Saklama, imha, ayıklama çalışmaları Kurum Arşivi bünyesinde gerçekleşmektedir. Böylece akademik birimlerin arşivle ilgili iş yükü büyük oranda azalmıştır. Sınav Arşivimiz Kuzey Kampüs te E Blok ta ayrı olarak tutulmaktadır

Kurum Arşiv Birimi olarak arşivcilik alanında yetişmiş personel altyapısı ile “Arşiv bir milletin hafızasıdır” ilkesinden hareket ederek, üniversitenin kuruluşundan itibaren geleceğe taşınması gereken tüm arşivlik belgeler sistem içerisine dahil edilecektir. Böylece hem geçmişe yönelik bilgi ve belgeler korunmuş hem de "Yaşayan bir arşiv" oluşturulmuş olacaktır.

Ekleme Tarihi: 18/04/2022 - 13:56Son Güncelleme Tarihi: 14/12/2023 - 10:26