Ana içeriğe atla

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ  GİRİŞ SINAVI SONUCU FAKÜLTEMİZİN ANABİLİM DALLARINA (BİLİM DALLARINA) YERLEŞTİRİLEN ADAYLARIN ATANMA EVRAKLARI

TUS ve YDUS yerleştirme sonuçlarına göre Fakültemizin anabilim dallarına / bilim dallarına yerleştirilen adayların, yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından internet aracılığıyla ilan edilmektedir. Bu ilan tarihinden bir gün sonra başlamak üzere, adayların yerleştirildikleri kurumlara 10 iş günü içerisinde kayıtlarını yaptırmaları zorunludur.

Fakültemizde uzmanlık eğitimi (TUS) ve Yandal Uzmanlık Eğitimi (YDUS) almak üzere yerleştirilen adayların, ÖSYM’nin ilanını takip eden 10 iş günü içerisinde aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Dekanlığımıza başvurmaları gerekmektedir. Herhangi bir nedenle süresi içinde başvuruda bulunmayan veya eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Atama esnasında başvuru şartları ile ilgili mevzuata durumları uymayan veya belgelerinin eksik olduğu tespit edilen adaylar, atamalarının yapılması konusunda herhangi bir hak iddia edemezler.


 

Hiçbir Kamu Kurum ve Kuruluşunda Görevli Olmayanlar ile Sözleşmeli Sağlık Personeli Olarak Çalışan Türkiye Uyruklu Adayların Kayıt Sırasında Teslim Etmesi Gereken Belgeler:

No

Belge

Adet

Açıklama

1

Eğitime Başlama Dilekçesi

1

(indirmek için tıklayınız)

2

YÖK Formatlı Özgeçmiş (Doküman+ CD/Flasbellek)

1+1

(indirmek için tıklayınız)

3

TUS/YDUS Yerleştirme Sonuç Belgesi

1

(internet çıktısı)

4

Diploma veya Mezuniyet Belgesi

1

(noter tasdikli sureti veya mezun olunan tıp fakültesince onaylanmış sureti)

5

Denklik Belgesi

1

(Eğitimlerini yurtdışında tamamlayan adayların Yükseköğretim Kurulu’ndan alacakları denklik belgesinin onaylı bir örneği)

6

Uzmanlık Eğitimini Bitirme Sınav Tutanağı

1

(YDUS ile yerleşmiş ancak yerleştirme tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı’nca henüz anadal uzmanlık belgelerinin tescil işlemi yapılmamış olanlar için)

7

Kimlik Fotokopisi

1

 

8

Askerlik Terhis / Tecil Belgesi veya Beyan Dilekçesi

1

(indirmek için tıklayınız)

9

Sağlık Raporu

1

(Tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarından alınacak "........................... dalında uzmanlık eğitimi yapabilir." ifadesini taşıyan sağlık kurulu raporu veya beyan dilekçesi (indirmek için tıklayınız)

10

Fotoğraf

4

 

11

Adli Sicil Kaydı veya Beyanı

1

(indirmek için tıklayınız)

12

Yerleşim Yeri Belgesi

1

 

13

Tıp Tescil Numarasını Gösteren Belge

1

http://sbu2.saglik.gov.tr/drbilgi/ adresinden alınabilir.

 

Yabancı Uyruklu Adayların Kayıt Sırasında Teslim Etmesi Gereken Belgeler:*

No

Belge

Adet

Açıklama

1

Eğitime Başlama Dilekçesi

1

(indirmek için tıklayınız)

2

YÖK Formatlı Özgeçmiş (Doküman+ CD/Flasbellek)

1+1

(indirmek için tıklayınız)

3

TUS/YDUS Yerleştirme Sonuç Belgesi

1

(internet çıktısı)

4

Diploma veya Mezuniyet Belgesi

1

(noter tasdikli sureti veya mezun olunan tıp fakültesince onaylanmış sureti)

5

Denklik Belgesi

1

(Eğitimlerini yurtdışında tamamlayan adayların Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesinin onaylı bir örneği)

6

Uzmanlık Eğitimini Bitirme Sınav Tutanağı

1

(YDUS ile yerleşmiş ancak yerleştirme tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığınca henüz anadal uzmanlık belgelerinin tescil işlemi yapılmamış olanlar için)

7

Pasaport Fotokopisi

1

(Noter tasdikli sureti)

8

İkamet Tezkeresi’nin Fotokopisi

1

Türkiye'de ikametlerine izin verildiğine dair Emniyet Genel Müdürlüğünde alınmış belgenin noter tasdikli örneği)

9

Sağlık Raporu

1

(Tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarından alınacak "........................... dalında uzmanlık eğitimi yapabilir." ifadesini taşıyan sağlık kurulu raporu veya beyan dilekçesi (indirmek için tıklayınız))

10

Fotoğraf

4

 

11

Adli Sicil Kaydı veya Beyanı

1

(indirmek için tıklayınız)

12

Yerleşim Yeri Belgesi

1

 

13

Uzmanlık Eğitimi Süresince Kendilerine Burs Verileceğini Veya Türkiye'deki Giderlerinin Karşılanacağını Belirten Taahhütname

1

(Noter tasdikli sureti)

14

Türkçe Dil Bilgisi Sınavı Başarı Belgesi (TÖMER)

1

(Mesleki konuları izleyebilecek derecede Türkçe bildiklerini ölçmek amacıyla Tıpta Uzmanlık Kurulunun belirleyeceği bir kuruluş tarafından yapılan Türkçe dil bilgisi sınavında başarılı olduklarına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneği. (Uzmanlık eğitimine başladıkları tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde sunmak zorundadır. Aksi takdirde bu kişilerin uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilir. Türkiye’deki tıp fakültelerinin Türkçe bölümlerinden mezun olanlarda, Türkçe dil bilgisi başarı belgesi aranmaz).

15

Tıp Tescil Numarasını Gösteren Belge

1

http://sbu2.saglik.gov.tr/drbilgi/ adresinden alınabilir.

* Yabancı uyruklu adayların atamaları yetkili mercilerce izin verildikten sonra yapılır.

ÜCRET TABLOLARI

YDUS İLE ALINAN UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN MAAŞ VE NÖBET ÜCRETİ*:(01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere)

 

Maaş

13.500

 

Nöbet Ücreti (En Fazla)

4.950


*Bütün ücretler net olarak belirlenmiştir. 
*Nöbet ücreti saati 33 TL ve en fazla 150 saat karşılığı olarak hesaplanacaktır. 

TUS İLE ALINAN UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN MAAŞ VE NÖBET ÜCRETİ*:(01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere)

Maaş

11.000 TL

Nöbet Ücret Tavanı

4.500 TL

Ücretler net olarak belirlenmiştir.
Nöbet ücreti saati 30 TL ve en fazla 150 saat karşılığı olarak hesaplanacaktır. 
* Uzmanlık öğrencileri, akademik yönden 2547 sayılı Kanuna tabidirler. Adaylar işe başlamadan önce 4857 sayılı Kanunu çerçevesinde iş sözleşmesi yaparlar.

DÖKÜMANLAR

EK-01: Kabul Eden Belgesi

EK-02: İzin Veren Belgesi

Eş Durumu Nakil Başvuru Dilekçesi

Sağlık Durumu Nakil Başvuru Dilekçesi

Mazeretsiz Geçiş Dilekçesi

FORMLAR

1- Uzmanlık Tez Öneri Formu

2- Uzmanlık Tezi İnceleme Jürisi Öneri Formu

2-A Uzmanlık Tezi İkinci İnceleme Jürisi Tarihi Öneri Formu

3- Uzmanlık Tezi İnceleme-Değerlendirme Tutanağı

4- Uzmanlık Tezi İkinci İnceleme Eğitim Sorumlusuna

4- Uzmanlık Tezi İkinci İnceleme-Değerlendirme Tutanağı

5- Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavı Jüri-Sınav Yeri ve Tarihi Öneri Formu

6- Uzmanlık Eğitimi İkinci Bitirme Sınavı Tarihi ve Yeri Öneri Formu

7- 3A-Uzmanlık Tezi İkinci İnceleme Eğitim Sorumlusuna

8- 3B-Uzmanlık Tezi İkinci İnceleme Jürisi Tarihi Öneri Formu

9- YDUS-Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavı Jüri Sınav Yeri ve Tarihi Öneri Formu

10- YDUS-Uzmanlık Eğitimi İkinci Bitirme Sınavı Tarihi ve Yeri Öneri Formu

Ekleme Tarihi: 18/04/2022 - 08:23Son Güncelleme Tarihi: 16/02/2024 - 15:35