Ana içeriğe atla

Beyin-Biliş Araştırmaları Grubu

bbag

Ekibimiz ve araştırma konularımız...
Beyin – Biliş Araştırma Grubu Medipol Üniversitesi’nde farklı alanlardan öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Bizim ortak paydamız çeşitli bilişsel yetilerin sinirbilim araştırma yöntem ve teknikleriyle çalışıyor olmamızdır. Bilişsel Sinirbilim alanında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız elektrofizyoloji, nörogörüntüleme, nöromodülasyon ve deneysel nöroloji sahalarında yoğunlaşmaktadır. Çalışmalarımız nöroloji, klinik nöropsikoloji ve bilişsel rehabilitasyon klinikleri ile ortaklaşa gerçekleştirilmektedir. Araştırma grubumuzun yoğunlaştığı araştırma sahaları şunlardır:

Nörodejeneratif hastalıklarda biyomarker araştırmaları;
-Nörolojik hastalarda (Alzheimer, Parkinson vb.) hafif bilişel bozukluk gibi erken kognitif belirtiler ve bunlara eşlik eden erken dönem tanı amaçlı kullanılabilecek biyomarkerlerin fMR, PET, TMS, mikrobiyota, QEEG, fNIRS gibi yöntemlerle araştırılması.

Nöral network ve nöromodülasyon araştırmaları;
-Normal ve patolojik zihin durumlarının altında yatan nöral network araştırmaları,
-Nöromodülasyonun nörolojik hasta beyin networkü üzerine olan etkinliğin araştırılması,
-Nöromodülasyonun altında yatan (nöroproteksiyon vb.) temel mekanizmanın hücre ve hayvan modellerinde çalışılması,
-Nöromodülasyon tekniğinin farklı nörolojik bozukluklarda kullanımına yönelik yeni klinik uygulama ve tekniklerin geliştirilmesi

Bellek araştırmaları;
-Temporal lob epilepsisinde materyal spesifik bellek özelliklerinin araştırılması
-Farklı hastalık durumlarında konsolidasyon süreçlerinin araştırılması
-Farklı beyin patolojilerinde konfobulasyonun ve misidentifikasyon tablolarının nörobiyolojisinin araştırılması

Bilişsel süreç araştırmaları;
-Normal ve patolojik durumlarda zihin içeriklerinin (olağan algı, imgelem, rüya, lucid rüya, halüsiansyonlar, parasomniler) araştırılması.
-Akıl yürütme, düşünce ve dilin (metafor dili) nörolojik altyapısının araştırılması.

Bilinç ve self merkezli bilinç araştırmaları;
-Epilepsi, koma, parasomniler, anestezi vb. gibi nöropatolojik durumlarda izlenen bilincin fenomenal ve nöral korelatlarının araştırılması.
-Özellikle self merkezli bilinç teorilerinin emprik modeller üzerinden araştırılması.
-Karar verme ve Özgür irade araştırmaları;
-Farklı beyin patolojileri ve nöropsikiyatrik hastalık modelleri üzerinden apati’nin nörobiyolojisinin araştırılması.

Ekleme Tarihi: 28/12/2022 - 16:13Son Güncelleme Tarihi: 20/09/2023 - 23:57