Geri
AKADEMİK
Banner

Misyonumuz

Yasal mevzuat çerçevesinde ve stratejik yönetim modeli doğrultusunda üniversitemizde stratejik bilincin sağlanmasına, birimler arasında eşgüdümleme yaparak stratejik planlama sürecinin tüm kurumda organize edilmesine ve üniversitenin hedeflerine ulaşılmasına aracılık etmektir.

Vizyonumuz

Bilime ve topluma yön veren, teknolojik gelişmeleri içselleştirebilen ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile bütünleşik bir stratejik yönetim modeli oluşturmak.

Bilgi Talep Formu