Ana içeriğe atla

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin ilgili yasa, tüzük, yönetmelik, yönerge ve usul ve esaslar dâhilinde verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak. 
 • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulu gündemini hazırlayarak ilgililere zamanında dağıtılmasını sağlamak.
 • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulu kararlarının yazılması, korunması, saklanması ve üniversiteye bağlı birimlere ve ilgili kişilere iletilmesini sağlamak, Rektörlüğün kurum içi ve kurum dışı yazışmalarını yürütmek.
 • Üniversite idari birimleri ile özel ve resmi kurumlar arasında sağlıklı ve iyi ilişkiler kurulmasını sağlamak.
 • Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Sekreterleri arasında koordinasyonu sağlamak, iş birliğini temin etmek, verimli ve düzenli bir çalışma ortamı oluşturmak.
 • Üniversitenin her türlü destek hizmetlerinin karşılanmasını sağlamak.
 • Üniversitede çalışan idari personelin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçlara göre eğitim programı sağlamak.
 • Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerinde destek hizmetlerinin yerine getirilmesi ve düzenlemesini sağlamak.
 • Üyesi bulunduğu kurul ve komisyonlara başkanlık etmek ve/veya katkıda bulunmak, Sistem ve mevzuat geliştirilmesini sağlamak.
 • Çalışanların her türlü sosyal güvenliğinin sağlanması ile ilgili çalışmalar yapmak.
 • Kaynak kullanımında verimliliği sağlamak.
 • Genel Sekreterliğin ve ona bağlı birimlerin bütün faaliyetlerinin gözetim ve denetimini sağlamak.
 • Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunmak.
 • Üniversitenin iç ve dış yazışmalarını sağlamak.
   
Ekleme Tarihi: 18/04/2022 - 13:50Son Güncelleme Tarihi: 12/12/2023 - 12:47