Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SOSYAL PSİKOLOJİ IIPSY3271880Bahar Dönemi3+036
Ders Programı

Pazartesi 12:00-12:45

Pazartesi 12:45-13:30

Pazartesi 13:30-14:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ela ARI
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ela ARI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı sosyal psikoloji ile ilgili temel kavramları, ilgili araştırma yöntemlerini; bilişsel önyargılar, kişilerarası etkileşim, kişisel ilişkiler, politik psikoloji, çeşitlilik gibi konuları ilgili literatür ve güncel çalışmalar ışığında, gerektiğinde ilgili alt alanlarla da ilişkilendirerek aktarmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; İzlence & Dersin Tanımı,Uygunluk, İtaat, Bireyselleşme,Normatif Sosyal Etki: Kabul Edilme İhtiyacı,Grup Süreçleri,Grup Kararları - Sosyal Gruplarda Etki,Kişilerarası ilişkiler,Sosyal Bilişler,Prososyal Davranış I,Prososyal Davranış II,Agresyon I,Agresyon II,Ön Yargı,Ön Yargının Nedenleri,Sağlık ve Sosyal Psikoloji; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Sosyal psikolojinin temel kavramlarını tanımlayabilir, kavramlar arası farkları ayırt edebilir.14, 23, 9A
2.Sosyal psikolojinin tarihsel gelişimini özetleyebilir.14, 23, 9A
3.Sosyal psikoloji kapsamında bir çalışma tasarlayabilir.19, 9A
4.Birey-toplum ilişkisini farklı kavramlarla ilişkilendirerek tartışabilir.19, 9A
5.Sosyal psikoloji ile psikolojinin diğer alt alanların ilişkisini kurabilir.19, 9A
6.Sosyal psikolojideki temel teorileri tanımlayabilecektir.9A
7.Çeşitlilik ve ilgili kavramları tanımlayabilecektir. 19, 9A
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İzlence & Dersin Tanımı
2Uygunluk, İtaat, BireyselleşmeBölüm 8
3Normatif Sosyal Etki: Kabul Edilme İhtiyacıBölüm 8
4Grup SüreçleriBölüm 9
5Grup Kararları - Sosyal Gruplarda EtkiBölüm 9
6Kişilerarası ilişkilerBölüm 10
7Sosyal BilişlerBölüm 10
8Prososyal Davranış IBölüm 11
9Prososyal Davranış IIBölüm 11
10Agresyon IBölüm 12
11Agresyon IIBölüm 12
12Ön YargıBölüm 13
13Ön Yargının NedenleriBölüm 13
14Sağlık ve Sosyal Psikoloji
Kaynak
Aronson, E., Wilson, T. D., Akert R. M., & Sommers, S. R. (2016). Social Psychology, Pearson (9th edition). Taylor, S. E., Peplau, L. A., & Sears, D. O. (2006). Social Psychology, Pearson. (12th edition/international edition).

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
2
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
3
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
4
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
5
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
6
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
7
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
8
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
9
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
10
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
11
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
12
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
13
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
14
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12525
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)67
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(67/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SOSYAL PSİKOLOJİ IIPSY3271880Bahar Dönemi3+036
Ders Programı

Pazartesi 12:00-12:45

Pazartesi 12:45-13:30

Pazartesi 13:30-14:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ela ARI
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ela ARI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı sosyal psikoloji ile ilgili temel kavramları, ilgili araştırma yöntemlerini; bilişsel önyargılar, kişilerarası etkileşim, kişisel ilişkiler, politik psikoloji, çeşitlilik gibi konuları ilgili literatür ve güncel çalışmalar ışığında, gerektiğinde ilgili alt alanlarla da ilişkilendirerek aktarmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; İzlence & Dersin Tanımı,Uygunluk, İtaat, Bireyselleşme,Normatif Sosyal Etki: Kabul Edilme İhtiyacı,Grup Süreçleri,Grup Kararları - Sosyal Gruplarda Etki,Kişilerarası ilişkiler,Sosyal Bilişler,Prososyal Davranış I,Prososyal Davranış II,Agresyon I,Agresyon II,Ön Yargı,Ön Yargının Nedenleri,Sağlık ve Sosyal Psikoloji; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Sosyal psikolojinin temel kavramlarını tanımlayabilir, kavramlar arası farkları ayırt edebilir.14, 23, 9A
2.Sosyal psikolojinin tarihsel gelişimini özetleyebilir.14, 23, 9A
3.Sosyal psikoloji kapsamında bir çalışma tasarlayabilir.19, 9A
4.Birey-toplum ilişkisini farklı kavramlarla ilişkilendirerek tartışabilir.19, 9A
5.Sosyal psikoloji ile psikolojinin diğer alt alanların ilişkisini kurabilir.19, 9A
6.Sosyal psikolojideki temel teorileri tanımlayabilecektir.9A
7.Çeşitlilik ve ilgili kavramları tanımlayabilecektir. 19, 9A
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İzlence & Dersin Tanımı
2Uygunluk, İtaat, BireyselleşmeBölüm 8
3Normatif Sosyal Etki: Kabul Edilme İhtiyacıBölüm 8
4Grup SüreçleriBölüm 9
5Grup Kararları - Sosyal Gruplarda EtkiBölüm 9
6Kişilerarası ilişkilerBölüm 10
7Sosyal BilişlerBölüm 10
8Prososyal Davranış IBölüm 11
9Prososyal Davranış IIBölüm 11
10Agresyon IBölüm 12
11Agresyon IIBölüm 12
12Ön YargıBölüm 13
13Ön Yargının NedenleriBölüm 13
14Sağlık ve Sosyal Psikoloji
Kaynak
Aronson, E., Wilson, T. D., Akert R. M., & Sommers, S. R. (2016). Social Psychology, Pearson (9th edition). Taylor, S. E., Peplau, L. A., & Sears, D. O. (2006). Social Psychology, Pearson. (12th edition/international edition).

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
2
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
3
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
4
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
5
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
6
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
7
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
8
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
9
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
10
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
11
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
12
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
13
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
14
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:48Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:50