Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİPSY2151270Güz Dönemi3+036
Ders Programı

Salı 14:30-15:15

Salı 15:30-16:15

Salı 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Gökhan MALKOÇ
Dersi VerenlerProf.Dr. Gökhan MALKOÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı psikoloji biliminin temel kavramlarına ve gerekli becerilere tanışıklık sağlamaktır. Deneysel çalişmaların yapılış yöntemi ve neden yöntemin bu şekilde uygulandığı dersin ağırlıklı konularındandır. Psikoloji bilminde kullanılan araştırma yöntemlerinin süreçleri ve basamakları, methodlar, ölçme teknikleri, eleştirel düşünme ve temel istatistiki kavramlar öğretilir.
Dersin İçeriğiBu ders; Bilimsel yöntem,Psikoloji ve etik,Araştırma yöntemleri 1 (General description),Araştırma yöntemleri 2,Nitel - nicel araştırmalar,Anket,Anket 2,Deneysel yöntemler 1: Nedir?,Deneysel yöntemler 2: Nasıl raporlanır?,Geçerlilik - güvenirlilik,İstatistiksel kavramlar,Tanımlayıcı istatistik,Çıkarımsal istatistik,Genel tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Psikolojide olguların incelenmesine yönelik bilimsel yaklaşımı tanımlar.10, 16, 6, 9A
2. Etik ilkeleri psikolojideki araştırmalara uygular.10, 16, 6, 9A
3. Literatür taraması yapmayı deneyimler. 10, 16, 6, 9A
4. Operasyonel tanımlar, değişkenler, güvenilirlik, geçerlik ve örnekleme prosedürleri de dahil olmak üzere araştırma tasarımı ile ilgili temel kavramları edinir. 10, 16, 6, 9A
5. Psikolojide kullanılan araştırma desenlerinin güçlü ve zayıf yanlarını açıklar.10, 16, 6, 9A
6. Farklı araştırma yöntemlerinin sınırlılıkları kapsamında ampirik kanıtlara dayanarak geçerli sonuçlar çıkarır. 10, 14, 16, 6, 9A
7. APA yazım stilini kullanır.10, 13, 14, 16, 2, 6, 9A, E
8. Psikolojide kullanılan istatistikle ilgili temel mantıksal kavramları tanır.10, 16, 6, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bilimsel yöntemResearch Methods in Psychology - 1.Kısım
2Psikoloji ve etikResearch Methods in Psychology - 1.Kısım
3Araştırma yöntemleri 1 (General description)
4Araştırma yöntemleri 2
5Nitel - nicel araştırmalarResearch Methods in Psychology - 2.Kısım
6AnketResearch Methods in Psychology - 2.Kısım
7Anket 2
8Deneysel yöntemler 1: Nedir?How to Design and Report Experiments - 1. Kısım
9Deneysel yöntemler 2: Nasıl raporlanır?How to Design and Report Experiments - 3. Kısım
10Geçerlilik - güvenirlilik
11İstatistiksel kavramlarHow to Design and Report Experiments - 2.Kısım
12Tanımlayıcı istatistikHow to Design and Report Experiments - 2.Kısım
13Çıkarımsal istatistikHow to Design and Report Experiments - 2.Kısım
14Genel tekrar
Kaynak
How to Design and Report Experiments by Andy Field; Statistics Without Maths for Psychology by Christine P. Dancey and John Reidy; Research Methods in Psychology by John J Shaughnessy , Eugene B Zechmeister and Jeanne S Zechmeister

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
2
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
3
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
4
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
5
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
6
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
7
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
8
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
9
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
10
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
11
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
12
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
13
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
14
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi3824
Okul Dışı Diğer Faaliyetler14040
Proje Sunumu / Seminer144
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12525
Genel Sınav ve Hazırlığı13030
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)165
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(165/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİPSY2151270Güz Dönemi3+036
Ders Programı

Salı 14:30-15:15

Salı 15:30-16:15

Salı 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Gökhan MALKOÇ
Dersi VerenlerProf.Dr. Gökhan MALKOÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı psikoloji biliminin temel kavramlarına ve gerekli becerilere tanışıklık sağlamaktır. Deneysel çalişmaların yapılış yöntemi ve neden yöntemin bu şekilde uygulandığı dersin ağırlıklı konularındandır. Psikoloji bilminde kullanılan araştırma yöntemlerinin süreçleri ve basamakları, methodlar, ölçme teknikleri, eleştirel düşünme ve temel istatistiki kavramlar öğretilir.
Dersin İçeriğiBu ders; Bilimsel yöntem,Psikoloji ve etik,Araştırma yöntemleri 1 (General description),Araştırma yöntemleri 2,Nitel - nicel araştırmalar,Anket,Anket 2,Deneysel yöntemler 1: Nedir?,Deneysel yöntemler 2: Nasıl raporlanır?,Geçerlilik - güvenirlilik,İstatistiksel kavramlar,Tanımlayıcı istatistik,Çıkarımsal istatistik,Genel tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Psikolojide olguların incelenmesine yönelik bilimsel yaklaşımı tanımlar.10, 16, 6, 9A
2. Etik ilkeleri psikolojideki araştırmalara uygular.10, 16, 6, 9A
3. Literatür taraması yapmayı deneyimler. 10, 16, 6, 9A
4. Operasyonel tanımlar, değişkenler, güvenilirlik, geçerlik ve örnekleme prosedürleri de dahil olmak üzere araştırma tasarımı ile ilgili temel kavramları edinir. 10, 16, 6, 9A
5. Psikolojide kullanılan araştırma desenlerinin güçlü ve zayıf yanlarını açıklar.10, 16, 6, 9A
6. Farklı araştırma yöntemlerinin sınırlılıkları kapsamında ampirik kanıtlara dayanarak geçerli sonuçlar çıkarır. 10, 14, 16, 6, 9A
7. APA yazım stilini kullanır.10, 13, 14, 16, 2, 6, 9A, E
8. Psikolojide kullanılan istatistikle ilgili temel mantıksal kavramları tanır.10, 16, 6, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bilimsel yöntemResearch Methods in Psychology - 1.Kısım
2Psikoloji ve etikResearch Methods in Psychology - 1.Kısım
3Araştırma yöntemleri 1 (General description)
4Araştırma yöntemleri 2
5Nitel - nicel araştırmalarResearch Methods in Psychology - 2.Kısım
6AnketResearch Methods in Psychology - 2.Kısım
7Anket 2
8Deneysel yöntemler 1: Nedir?How to Design and Report Experiments - 1. Kısım
9Deneysel yöntemler 2: Nasıl raporlanır?How to Design and Report Experiments - 3. Kısım
10Geçerlilik - güvenirlilik
11İstatistiksel kavramlarHow to Design and Report Experiments - 2.Kısım
12Tanımlayıcı istatistikHow to Design and Report Experiments - 2.Kısım
13Çıkarımsal istatistikHow to Design and Report Experiments - 2.Kısım
14Genel tekrar
Kaynak
How to Design and Report Experiments by Andy Field; Statistics Without Maths for Psychology by Christine P. Dancey and John Reidy; Research Methods in Psychology by John J Shaughnessy , Eugene B Zechmeister and Jeanne S Zechmeister

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
2
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
3
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
4
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
5
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
6
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
7
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
8
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
9
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
10
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
11
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
12
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
13
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
14
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:48Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:50