Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SOSYAL PSİKOLOJİDE GÜNCEL KONULARPSY4112812Güz Dönemi3+036
Ders Programı

Salı 09:00-09:45

Salı 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Büşra AKTAŞ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Büşra AKTAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı öğrencilere sosyal psikoloji ile ilgili çeşitli kuramsal yaklaşımları ve bilimsel araştırmaları tanıtmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Tanıtım,Sosyal Kolaylaştırma - La Piere'in çalışmasını değerlendirmek Bölüm 1,Tutum ve Davranış - La Piere'in Çalışması Bölüm 2,Bilişsel Çelişki Bölüm 3,Sosyal normların oluşumu - Şerif'in otokinetik etki çalışması Bölüm 4,Uyum - Asch'in uyum çalışmasını değerlendirmek Bölüm 5,Moscovici'nin çalışmasını yeniden değerlendirmek - Azınlık etkisi Bölüm 6,Ara sınav I,İtaat - Milgram'ın çalışmasını değerlendirmek Bölüm 7,Zimbardo'nun Stanford Hapisane deneyini değerlendirme Bölüm 8,Gruplararası İlişkiler ve Çatışma - Şerif'in çocuk kampı çalışması Bölüm 9,Ayrımcılık - Tajfel'in minimal grup paradigması bölüm 10,Seyirci etkisi - Bölüm 12,Kalıpyargılar ve önyargı - Bölüm 11; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğrenciler, ahlak kuramlarını ve ahlaki süreçlerin nedenleri ve sonuçlarına ilişkin mevcut bilimsel bulguları açıklar.
Öğrenciler, ahlaki süreçleri incelemek için kullanılan bilimsel yöntemler hakkında bilgi sahibi olacak ve eleştirel olarak değerlendirir.
Öğrenciler, okudukları bilimsel makalelerin temel unsurlarını tanımlar.
Öğrenciler, bilimsel bilgileri hem sözlü hem de yazılı formatta etkili bir şekilde ifade etme becerilerini geliştirebilecekler.
Ekip halinde çalışma, tartışma ve yapıcı geri bildirimde bulunma becerilerini geliştirir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1TanıtımÖBT, Bl.1
2Sosyal Kolaylaştırma - La Piere'in çalışmasını değerlendirmek Bölüm 1ÖBT, Bl.1-2
3Tutum ve Davranış - La Piere'in Çalışması Bölüm 2ÖBT, Bl.2
4Bilişsel Çelişki Bölüm 3ÖBT, Bl.3
5Sosyal normların oluşumu - Şerif'in otokinetik etki çalışması Bölüm 4ÖBT, Bl.3
6Uyum - Asch'in uyum çalışmasını değerlendirmek Bölüm 5ÖBT, Bl.4
7Moscovici'nin çalışmasını yeniden değerlendirmek - Azınlık etkisi Bölüm 6Fotokopi, Arık
8Ara sınav IÖBT, Bl.5
9İtaat - Milgram'ın çalışmasını değerlendirmek Bölüm 7ÖBT, Bl.6
10Zimbardo'nun Stanford Hapisane deneyini değerlendirme Bölüm 8ÖBT, Bl.6
11Gruplararası İlişkiler ve Çatışma - Şerif'in çocuk kampı çalışması Bölüm 9ÖBT, Bl.7
12Ayrımcılık - Tajfel'in minimal grup paradigması bölüm 10ÖBT, Bl.8
13Seyirci etkisi - Bölüm 12ÖBT, Bl.8
14Kalıpyargılar ve önyargı - Bölüm 11ÖBT, Bl.10
Kaynak
Derste Social Psychology Revisiting the Classic Studies kitabı takip edilecektir. Öğrencilere her haftanın konusu ile ilgili makaleler veya kitap bölümleri verilecektir. Öğrencilerin derse ilgili okumayı yapmış olarak gelmeleri ve sınıf tartışmalarına katkı sunmaları beklenmektedir. Kaynak: Haslam, S. A., & Smith, J. R. (2017). Social psychology: Revisiting the classic studies. Social Psychology. SAGE.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
2
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
3
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
4
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
5
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
6
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
7
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
8
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
9
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
10
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
11
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
X
12
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
13
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
14
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12525
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)109
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(109/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SOSYAL PSİKOLOJİDE GÜNCEL KONULARPSY4112812Güz Dönemi3+036
Ders Programı

Salı 09:00-09:45

Salı 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Büşra AKTAŞ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Büşra AKTAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı öğrencilere sosyal psikoloji ile ilgili çeşitli kuramsal yaklaşımları ve bilimsel araştırmaları tanıtmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Tanıtım,Sosyal Kolaylaştırma - La Piere'in çalışmasını değerlendirmek Bölüm 1,Tutum ve Davranış - La Piere'in Çalışması Bölüm 2,Bilişsel Çelişki Bölüm 3,Sosyal normların oluşumu - Şerif'in otokinetik etki çalışması Bölüm 4,Uyum - Asch'in uyum çalışmasını değerlendirmek Bölüm 5,Moscovici'nin çalışmasını yeniden değerlendirmek - Azınlık etkisi Bölüm 6,Ara sınav I,İtaat - Milgram'ın çalışmasını değerlendirmek Bölüm 7,Zimbardo'nun Stanford Hapisane deneyini değerlendirme Bölüm 8,Gruplararası İlişkiler ve Çatışma - Şerif'in çocuk kampı çalışması Bölüm 9,Ayrımcılık - Tajfel'in minimal grup paradigması bölüm 10,Seyirci etkisi - Bölüm 12,Kalıpyargılar ve önyargı - Bölüm 11; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğrenciler, ahlak kuramlarını ve ahlaki süreçlerin nedenleri ve sonuçlarına ilişkin mevcut bilimsel bulguları açıklar.
Öğrenciler, ahlaki süreçleri incelemek için kullanılan bilimsel yöntemler hakkında bilgi sahibi olacak ve eleştirel olarak değerlendirir.
Öğrenciler, okudukları bilimsel makalelerin temel unsurlarını tanımlar.
Öğrenciler, bilimsel bilgileri hem sözlü hem de yazılı formatta etkili bir şekilde ifade etme becerilerini geliştirebilecekler.
Ekip halinde çalışma, tartışma ve yapıcı geri bildirimde bulunma becerilerini geliştirir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1TanıtımÖBT, Bl.1
2Sosyal Kolaylaştırma - La Piere'in çalışmasını değerlendirmek Bölüm 1ÖBT, Bl.1-2
3Tutum ve Davranış - La Piere'in Çalışması Bölüm 2ÖBT, Bl.2
4Bilişsel Çelişki Bölüm 3ÖBT, Bl.3
5Sosyal normların oluşumu - Şerif'in otokinetik etki çalışması Bölüm 4ÖBT, Bl.3
6Uyum - Asch'in uyum çalışmasını değerlendirmek Bölüm 5ÖBT, Bl.4
7Moscovici'nin çalışmasını yeniden değerlendirmek - Azınlık etkisi Bölüm 6Fotokopi, Arık
8Ara sınav IÖBT, Bl.5
9İtaat - Milgram'ın çalışmasını değerlendirmek Bölüm 7ÖBT, Bl.6
10Zimbardo'nun Stanford Hapisane deneyini değerlendirme Bölüm 8ÖBT, Bl.6
11Gruplararası İlişkiler ve Çatışma - Şerif'in çocuk kampı çalışması Bölüm 9ÖBT, Bl.7
12Ayrımcılık - Tajfel'in minimal grup paradigması bölüm 10ÖBT, Bl.8
13Seyirci etkisi - Bölüm 12ÖBT, Bl.8
14Kalıpyargılar ve önyargı - Bölüm 11ÖBT, Bl.10
Kaynak
Derste Social Psychology Revisiting the Classic Studies kitabı takip edilecektir. Öğrencilere her haftanın konusu ile ilgili makaleler veya kitap bölümleri verilecektir. Öğrencilerin derse ilgili okumayı yapmış olarak gelmeleri ve sınıf tartışmalarına katkı sunmaları beklenmektedir. Kaynak: Haslam, S. A., & Smith, J. R. (2017). Social psychology: Revisiting the classic studies. Social Psychology. SAGE.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
2
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
3
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
4
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
5
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
6
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
7
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
8
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
9
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
10
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
11
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
X
12
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
13
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
14
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:48Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:50