Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ANTROPOLOJİYE GİRİŞPSY1213418Bahar Dönemi3+036
Ders Programı

Perşembe 12:00-12:45

Perşembe 12:45-13:30

Perşembe 13:30-14:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. İlker ALTUNBAŞAK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Bürin YILDIZTEKİN, Prof.Dr. Gökhan MALKOÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin temel amacı; psikoloji öğrencilerine, insan yaşamının çeşitli yönlerindeki kültürel çeşitliliği daha iyi tanımlamalarına, anlamalarına ve açıklamalarına yardımcı olacak gerekli kültürel antropolojik düşünme yollarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; "İnsanlığın İncelenmesi","Antropolojik Düşüncenin Gelişimi" ve "Araştırma Yöntemleri","Kültür","Kültür ve Dil","Kültürel Çeşitlilik ve Küreselleşme","Kültür ve Doğa: Çevreyle Etkileşim","Evlilikler ve Aileler","Akrabalık ve Soy","Karşılaştırmalı Perspektifte Cinsiyet",“Sosyal Eşitsizlik ve Tabakalaşma” ve “Etnisite ve Etnik Çatışma”
,“Ekonomik Sistemlerde Mübadele” ve “Siyasi Yaşam Örgütlenmesi”
,“Din ve Dünya Görüşü”,"Sanat ve Estetik","Dünya Sorunları ve Antropoloji Pratiği"
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Öğrenci bütünsel, karşılaştırmalı ve göreli bakış açılarının anlamını ve önemini tartışabilecektir.1, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 8C
2. Öğrenci, antropolojinin ortaya çıkmasında rol oynayan küresel güçleri gözden geçirebilecek ve ayrıca kültürel araştırmanın ana hedeflerini tanımlayabilecektir.1, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 8C
3. Öğrenci, kültürel bilgi ile bireylerin davranışları arasındaki ilişkiyi analiz edebilecektir.1, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 8C
4. Öğrenci; aile, evlilik ve akrabalığın kültürel oluşumunu tartışabilecektir.1, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 8C
5. Öğrenci; çatışmayı, eşitsizliği ve tabakalaşmayı antropolojik bir bakış açısıyla açıklayabilecektir.1, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 8C
6. Öğrenci, antropolojik din teorilerinin güçlü ve zayıf yönlerini analiz edebilecek ve ayrıca din ile sanat arasındaki ilişkiyi tartışabilecektir.1, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 8C
7. Öğrenci, diğer halkların kültürlerini anlamada günümüzde uygulamalı antropolojinin önemini tartışabilecektir.1, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 8C
Öğretim Yöntemleri:1: Tam Öğrenme Modeli, 10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 15: Rol Oynama ve Drama Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 18: Mikro Öğretim Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli
Ölçme Yöntemleri:C: Çoktan Seçmeli Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1"İnsanlığın İncelenmesi"Bölüm 1 s. 1-18
2"Antropolojik Düşüncenin Gelişimi" ve "Araştırma Yöntemleri"Bölüm 5 s. 90-113 ve Bölüm 6 s. 115-130
3"Kültür"Bölüm 2 s. 20-44
4"Kültür ve Dil"Bölüm 3 s. 46-64
5"Kültürel Çeşitlilik ve Küreselleşme"Bölüm 4 s. 66-87
6"Kültür ve Doğa: Çevreyle Etkileşim"Bölüm 7 s. 133-163
7"Evlilikler ve Aileler"Bölüm 9 s. 189-216
8"Akrabalık ve Soy"Bölüm 10 s. 218-240
9"Karşılaştırmalı Perspektifte Cinsiyet"Bölüm 11 s. 242-269
10“Sosyal Eşitsizlik ve Tabakalaşma” ve “Etnisite ve Etnik Çatışma”
Bölüm 13 s. 293-313 ve Bölüm 16 s. 365-385
11“Ekonomik Sistemlerde Mübadele” ve “Siyasi Yaşam Örgütlenmesi”
Bölüm 8 s. 166-187 ve Bölüm 12 s. 271-291
12“Din ve Dünya Görüşü”Bölüm 14 s. 315-342
13"Sanat ve Estetik"Bölüm 15 s. 344-363
14"Dünya Sorunları ve Antropoloji Pratiği"
Bölüm 17 s. 387-409
Kaynak
Peoples, J., & Bailey, G. (2014). Humanity: An introduction to cultural anthropology (10th ed.). Cengage Learning.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
2
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
3
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
4
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
5
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
6
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
7
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
8
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
9
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
10
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
11
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
X
12
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
13
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
14
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler12020
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12525
Genel Sınav ve Hazırlığı14040
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)169
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(169/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ANTROPOLOJİYE GİRİŞPSY1213418Bahar Dönemi3+036
Ders Programı

Perşembe 12:00-12:45

Perşembe 12:45-13:30

Perşembe 13:30-14:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. İlker ALTUNBAŞAK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Bürin YILDIZTEKİN, Prof.Dr. Gökhan MALKOÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin temel amacı; psikoloji öğrencilerine, insan yaşamının çeşitli yönlerindeki kültürel çeşitliliği daha iyi tanımlamalarına, anlamalarına ve açıklamalarına yardımcı olacak gerekli kültürel antropolojik düşünme yollarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; "İnsanlığın İncelenmesi","Antropolojik Düşüncenin Gelişimi" ve "Araştırma Yöntemleri","Kültür","Kültür ve Dil","Kültürel Çeşitlilik ve Küreselleşme","Kültür ve Doğa: Çevreyle Etkileşim","Evlilikler ve Aileler","Akrabalık ve Soy","Karşılaştırmalı Perspektifte Cinsiyet",“Sosyal Eşitsizlik ve Tabakalaşma” ve “Etnisite ve Etnik Çatışma”
,“Ekonomik Sistemlerde Mübadele” ve “Siyasi Yaşam Örgütlenmesi”
,“Din ve Dünya Görüşü”,"Sanat ve Estetik","Dünya Sorunları ve Antropoloji Pratiği"
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Öğrenci bütünsel, karşılaştırmalı ve göreli bakış açılarının anlamını ve önemini tartışabilecektir.1, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 8C
2. Öğrenci, antropolojinin ortaya çıkmasında rol oynayan küresel güçleri gözden geçirebilecek ve ayrıca kültürel araştırmanın ana hedeflerini tanımlayabilecektir.1, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 8C
3. Öğrenci, kültürel bilgi ile bireylerin davranışları arasındaki ilişkiyi analiz edebilecektir.1, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 8C
4. Öğrenci; aile, evlilik ve akrabalığın kültürel oluşumunu tartışabilecektir.1, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 8C
5. Öğrenci; çatışmayı, eşitsizliği ve tabakalaşmayı antropolojik bir bakış açısıyla açıklayabilecektir.1, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 8C
6. Öğrenci, antropolojik din teorilerinin güçlü ve zayıf yönlerini analiz edebilecek ve ayrıca din ile sanat arasındaki ilişkiyi tartışabilecektir.1, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 8C
7. Öğrenci, diğer halkların kültürlerini anlamada günümüzde uygulamalı antropolojinin önemini tartışabilecektir.1, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 8C
Öğretim Yöntemleri:1: Tam Öğrenme Modeli, 10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 15: Rol Oynama ve Drama Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 18: Mikro Öğretim Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli
Ölçme Yöntemleri:C: Çoktan Seçmeli Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1"İnsanlığın İncelenmesi"Bölüm 1 s. 1-18
2"Antropolojik Düşüncenin Gelişimi" ve "Araştırma Yöntemleri"Bölüm 5 s. 90-113 ve Bölüm 6 s. 115-130
3"Kültür"Bölüm 2 s. 20-44
4"Kültür ve Dil"Bölüm 3 s. 46-64
5"Kültürel Çeşitlilik ve Küreselleşme"Bölüm 4 s. 66-87
6"Kültür ve Doğa: Çevreyle Etkileşim"Bölüm 7 s. 133-163
7"Evlilikler ve Aileler"Bölüm 9 s. 189-216
8"Akrabalık ve Soy"Bölüm 10 s. 218-240
9"Karşılaştırmalı Perspektifte Cinsiyet"Bölüm 11 s. 242-269
10“Sosyal Eşitsizlik ve Tabakalaşma” ve “Etnisite ve Etnik Çatışma”
Bölüm 13 s. 293-313 ve Bölüm 16 s. 365-385
11“Ekonomik Sistemlerde Mübadele” ve “Siyasi Yaşam Örgütlenmesi”
Bölüm 8 s. 166-187 ve Bölüm 12 s. 271-291
12“Din ve Dünya Görüşü”Bölüm 14 s. 315-342
13"Sanat ve Estetik"Bölüm 15 s. 344-363
14"Dünya Sorunları ve Antropoloji Pratiği"
Bölüm 17 s. 387-409
Kaynak
Peoples, J., & Bailey, G. (2014). Humanity: An introduction to cultural anthropology (10th ed.). Cengage Learning.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
2
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
3
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
4
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
5
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
6
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
7
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
8
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
9
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
10
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
11
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
X
12
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
13
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
14
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:48Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:50