Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PSİKOTERAPİYE GİRİŞPSY4214406Bahar Dönemi3+036
Ders Programı

Salı 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Salı 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Meryem TEMEL
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Meryem TEMEL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrenciler, psikoterapi ve ilişkili kavramları, psikoterapide iyileştirici faktörleri, farklı psikoterapi tekniklerini, psikoterapilerin uygulama alanlarını tanıyacaklar, bir vaka için uygulanabilecek psikoterapi tekniklerini ayırt edebilecekler, psikoterapi etkililik çalışmalarını değerlendirebilecekler, psikoterapistin etik sorumluluklarını kavrayacaklardır.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi, kurallar, öğretme ve değerlendirme yöntemleri,Psikoterapinin tarihçesi, tanımı, psikoterapiyi etkileyen değişkenler, iyileştirici faktörler,Psikoterapide etik ilkeler,Psikoterapide etik ilkeler ,Psikanaliz, psikanalitik terapiler, dinamik terapiler ,Davranışçı terapilerin rasyoneli, terapi işleyişi, davranışçı terapi teknikleri ,Davranışçı terapi teknikleri ve yeni gelişmeler ,Bilişsel terapinin rasyoneli, temel kavramları, terapi işleyişi,Bilişsel terapide kullanılan teknikler,Şema Terapi temel kavramlar, teknikler,Kabul ve Kararlılık Terapisi, Farkındalık temelli terapiler,Varoluşçu-Hümanistik terapi ,Gestalt terapi ,Psikoterapide entegrasyon; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Psikoterapi tarihçesi hakkında genel bilgiye sahip olabilir. 9A
2. Psikoterapide etik ilkeleri tanıyabilecektir ve psikoterapistin etik sorumluluklarının bilincinde olabilecektir. 19, 9A
3. İnsan davranışları ve kişiliğinin anlaşılmasında yararlanılan farklı terapötik bakış açılarını açıklayabilir. 9A
4. Psikoterapi yöntemleri hakkında teorik bilgi sahibi olacaktır. 19, 9A
5. Psikoterapi etkililik çalışmalarını değerlendirebilir.9A
6. Verilen bir vakaya uygulanabilecek psikoterapi tekniklerini ayırt edebilir. 19, 9A
7. Psikoterapi alanındaki gelişmeleri takip edebilir. 9A
Öğretim Yöntemleri:19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi, kurallar, öğretme ve değerlendirme yöntemleri
2Psikoterapinin tarihçesi, tanımı, psikoterapiyi etkileyen değişkenler, iyileştirici faktörler
3Psikoterapide etik ilkeler
4Psikoterapide etik ilkeler
5Psikanaliz, psikanalitik terapiler, dinamik terapiler
6Davranışçı terapilerin rasyoneli, terapi işleyişi, davranışçı terapi teknikleri
7Davranışçı terapi teknikleri ve yeni gelişmeler
8Bilişsel terapinin rasyoneli, temel kavramları, terapi işleyişi
9Bilişsel terapide kullanılan teknikler
10Şema Terapi temel kavramlar, teknikler
11Kabul ve Kararlılık Terapisi, Farkındalık temelli terapiler
12Varoluşçu-Hümanistik terapi
13Gestalt terapi
14Psikoterapide entegrasyon
Kaynak
Wampold, B. E. (2019). The basics of psychotherapy: An introduction to theory and practice. American Psychological Association. SOMMERS-FLANAGAN, J. O. H. N., & SOMMERS-FLANAGAN, R. I. T. A. (2004). COUNSELING AND PSYCHOTHERAPY THEORIES IN CONTEXT AND PRACTICE.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
2
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
3
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
4
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
5
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
6
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
7
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
8
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
9
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
10
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
11
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
12
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
13
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
14
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler12020
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12626
Genel Sınav ve Hazırlığı13535
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)165
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(165/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PSİKOTERAPİYE GİRİŞPSY4214406Bahar Dönemi3+036
Ders Programı

Salı 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Salı 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Meryem TEMEL
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Meryem TEMEL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrenciler, psikoterapi ve ilişkili kavramları, psikoterapide iyileştirici faktörleri, farklı psikoterapi tekniklerini, psikoterapilerin uygulama alanlarını tanıyacaklar, bir vaka için uygulanabilecek psikoterapi tekniklerini ayırt edebilecekler, psikoterapi etkililik çalışmalarını değerlendirebilecekler, psikoterapistin etik sorumluluklarını kavrayacaklardır.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi, kurallar, öğretme ve değerlendirme yöntemleri,Psikoterapinin tarihçesi, tanımı, psikoterapiyi etkileyen değişkenler, iyileştirici faktörler,Psikoterapide etik ilkeler,Psikoterapide etik ilkeler ,Psikanaliz, psikanalitik terapiler, dinamik terapiler ,Davranışçı terapilerin rasyoneli, terapi işleyişi, davranışçı terapi teknikleri ,Davranışçı terapi teknikleri ve yeni gelişmeler ,Bilişsel terapinin rasyoneli, temel kavramları, terapi işleyişi,Bilişsel terapide kullanılan teknikler,Şema Terapi temel kavramlar, teknikler,Kabul ve Kararlılık Terapisi, Farkındalık temelli terapiler,Varoluşçu-Hümanistik terapi ,Gestalt terapi ,Psikoterapide entegrasyon; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Psikoterapi tarihçesi hakkında genel bilgiye sahip olabilir. 9A
2. Psikoterapide etik ilkeleri tanıyabilecektir ve psikoterapistin etik sorumluluklarının bilincinde olabilecektir. 19, 9A
3. İnsan davranışları ve kişiliğinin anlaşılmasında yararlanılan farklı terapötik bakış açılarını açıklayabilir. 9A
4. Psikoterapi yöntemleri hakkında teorik bilgi sahibi olacaktır. 19, 9A
5. Psikoterapi etkililik çalışmalarını değerlendirebilir.9A
6. Verilen bir vakaya uygulanabilecek psikoterapi tekniklerini ayırt edebilir. 19, 9A
7. Psikoterapi alanındaki gelişmeleri takip edebilir. 9A
Öğretim Yöntemleri:19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi, kurallar, öğretme ve değerlendirme yöntemleri
2Psikoterapinin tarihçesi, tanımı, psikoterapiyi etkileyen değişkenler, iyileştirici faktörler
3Psikoterapide etik ilkeler
4Psikoterapide etik ilkeler
5Psikanaliz, psikanalitik terapiler, dinamik terapiler
6Davranışçı terapilerin rasyoneli, terapi işleyişi, davranışçı terapi teknikleri
7Davranışçı terapi teknikleri ve yeni gelişmeler
8Bilişsel terapinin rasyoneli, temel kavramları, terapi işleyişi
9Bilişsel terapide kullanılan teknikler
10Şema Terapi temel kavramlar, teknikler
11Kabul ve Kararlılık Terapisi, Farkındalık temelli terapiler
12Varoluşçu-Hümanistik terapi
13Gestalt terapi
14Psikoterapide entegrasyon
Kaynak
Wampold, B. E. (2019). The basics of psychotherapy: An introduction to theory and practice. American Psychological Association. SOMMERS-FLANAGAN, J. O. H. N., & SOMMERS-FLANAGAN, R. I. T. A. (2004). COUNSELING AND PSYCHOTHERAPY THEORIES IN CONTEXT AND PRACTICE.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
2
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
3
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
4
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
5
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
6
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
7
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
8
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
9
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
10
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
11
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
12
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
13
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
14
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:48Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:50