Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SOSYOLOJİYE GİRİŞ PSY1223560Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Salı 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Salı 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. İlker ALTUNBAŞAK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Bürin YILDIZTEKİN, Prof.Dr. Gökhan MALKOÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin temel amacı; psikoloji öğrencilerinin, C. Wright Mills’in (1916-1962) terimleriyle, “kişisel problemlerin” ardında yatan “kamusal sorunları” daha iyi anlamalarına yardımcı olacak gerekli sosyolojik araçları edinmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; "Sosyolojik Hayal Gücüne İlham Vermek","Gerçek Dünyayı Sosyolojik Olarak Ölçmek","Gerçeği Görmenin Yolları Olarak Kültür","Çocukların Sosyalleşme Yoluyla Sosyal Varlık Hâline Getirilmesi","Aileler, Yaş Grupları ve Sosyal Kalıplar","Okul ve Örgün Eğitim Deneyimleri","Dini Fikirlerin ve Kurumların Gücü",“Gerçek Yaşamda Çalışma ve Ekonomi”,“Sapma ve Suçun Toplumsal İnşası" ve “Toplumsal Hareketler ve Kolektif Eylem”

,"Ekonomik Eşitsizlik ve Sınıf Sömürüsü","Cinsiyet Eşitsizliği ve Cinsiyet Hâkimiyeti","Irksallaştırma ve Toplumsal Marjinalliğin İnşası","Küresel Eşitsizliği Anlamak",“Küresel Çağda Kitle ve Sosyal Medya” ve “Nüfus ve Çevre Üzerindeki Sosyal Etkiler”
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Öğrenci, temel sosyolojik yaklaşımları tanımlayabilecek ve karşılaştırabilecektir.1, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 8C
2. Öğrenci, sosyolojide kullanılan farklı metodolojik yaklaşımları değerlendirebilecektir.1, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 8C
3. Öğrenci, yerel ve küresel kültürler arasında bağlantı kurabilecek ve bunların birbirlerini nasıl etkilediğini yorumlayabilecektir.1, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 8C
4. Öğrenci; aile, eğitim ve din gibi sosyalleşmenin temel unsurlarını tartışabilecektir.1, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 8C
5. Öğrenci; sosyolojik bir perspektiften, sapma ve suçun ortaya çıkışına ilişkin eleştirel bir genel bakış elde edebilecek ve ayrıca toplumsal hareketlerin nasıl işlediğine dair anlayışımızı şekillendiren çeşitli teorik yaklaşımları karşılaştırabilecektir.1, 12, 14, 17, 18, 19, 2, 21, 3C
6. Öğrenci; ekonomik, toplumsal cinsiyet ve ırksal eşitsizliklerin yanı sıra, küreselleşmenin hem yüksek gelirli hem de düşük gelirli ülkeler üzerindeki etkilerini sosyolojik olarak eleştirebilecektir.1, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 8C
7. Öğrenci, kitle iletişim araçlarının toplumun tüm yönleri üzerindeki etkisi ve nüfus ile çevre arasındaki sorunlu ilişki gibi güncel konuları sosyolojik olarak tartışabilecektir.1, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 8C
Öğretim Yöntemleri:1: Tam Öğrenme Modeli, 10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 15: Rol Oynama ve Drama Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 18: Mikro Öğretim Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli
Ölçme Yöntemleri:C: Çoktan Seçmeli Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1"Sosyolojik Hayal Gücüne İlham Vermek"Bölüm 1 s. 3-27 Mills, Bölüm 1 s. 3-24 ve Ek s. 195-226
2"Gerçek Dünyayı Sosyolojik Olarak Ölçmek"Bölüm 2 s. 29-55
3"Gerçeği Görmenin Yolları Olarak Kültür"Bölüm 3 s. 57-77
4"Çocukların Sosyalleşme Yoluyla Sosyal Varlık Hâline Getirilmesi"Bölüm 4 s. 79-103
5"Aileler, Yaş Grupları ve Sosyal Kalıplar"Bölüm 10 s. 243-263
6"Okul ve Örgün Eğitim Deneyimleri"Bölüm 11 s. 265-291
7"Dini Fikirlerin ve Kurumların Gücü"Bölüm 13 s. 319-341
8“Gerçek Yaşamda Çalışma ve Ekonomi”Bölüm 12 s. 293-317
9“Sapma ve Suçun Toplumsal İnşası" ve “Toplumsal Hareketler ve Kolektif Eylem”

Bölüm 5 s. 105-127 ve Bölüm 16 s. 391-413
10"Ekonomik Eşitsizlik ve Sınıf Sömürüsü"Bölüm 6 s. 129-159
11"Cinsiyet Eşitsizliği ve Cinsiyet Hâkimiyeti"Bölüm 7 s. 161-181
12"Irksallaştırma ve Toplumsal Marjinalliğin İnşası"Bölüm 8 s. 183-211
13"Küresel Eşitsizliği Anlamak"Bölüm 9 s. 213-241
14“Küresel Çağda Kitle ve Sosyal Medya” ve “Nüfus ve Çevre Üzerindeki Sosyal Etkiler”
Bölüm 14 s. 343-365 ve Bölüm 15 s. 367-389
Kaynak
Quan-Haase, A., & Tepperman, L. (2018). Real-life sociology: A Canadian approach (1st ed.). Oxford University Press. Mills, C. W. (2000). The sociological imagination. Oxford University Press. (Original work published 1959) Bölüm 1: “The Promise” ve Ek: “On Intellectual Craftmanship”
Ek okumalar, yukarıdaki gerekli ders kitabının (2018) “Daha İleriye: Önerilen Okumalar” kısımlarında listelenen önerilerdir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
2
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
3
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
4
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
5
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
6
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
7
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
8
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
9
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
10
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
11
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
X
12
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
13
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
14
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme414
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler12020
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12525
Genel Sınav ve Hazırlığı15050
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)141
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(141/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SOSYOLOJİYE GİRİŞ PSY1223560Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Salı 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Salı 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. İlker ALTUNBAŞAK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Bürin YILDIZTEKİN, Prof.Dr. Gökhan MALKOÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin temel amacı; psikoloji öğrencilerinin, C. Wright Mills’in (1916-1962) terimleriyle, “kişisel problemlerin” ardında yatan “kamusal sorunları” daha iyi anlamalarına yardımcı olacak gerekli sosyolojik araçları edinmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; "Sosyolojik Hayal Gücüne İlham Vermek","Gerçek Dünyayı Sosyolojik Olarak Ölçmek","Gerçeği Görmenin Yolları Olarak Kültür","Çocukların Sosyalleşme Yoluyla Sosyal Varlık Hâline Getirilmesi","Aileler, Yaş Grupları ve Sosyal Kalıplar","Okul ve Örgün Eğitim Deneyimleri","Dini Fikirlerin ve Kurumların Gücü",“Gerçek Yaşamda Çalışma ve Ekonomi”,“Sapma ve Suçun Toplumsal İnşası" ve “Toplumsal Hareketler ve Kolektif Eylem”

,"Ekonomik Eşitsizlik ve Sınıf Sömürüsü","Cinsiyet Eşitsizliği ve Cinsiyet Hâkimiyeti","Irksallaştırma ve Toplumsal Marjinalliğin İnşası","Küresel Eşitsizliği Anlamak",“Küresel Çağda Kitle ve Sosyal Medya” ve “Nüfus ve Çevre Üzerindeki Sosyal Etkiler”
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Öğrenci, temel sosyolojik yaklaşımları tanımlayabilecek ve karşılaştırabilecektir.1, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 8C
2. Öğrenci, sosyolojide kullanılan farklı metodolojik yaklaşımları değerlendirebilecektir.1, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 8C
3. Öğrenci, yerel ve küresel kültürler arasında bağlantı kurabilecek ve bunların birbirlerini nasıl etkilediğini yorumlayabilecektir.1, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 8C
4. Öğrenci; aile, eğitim ve din gibi sosyalleşmenin temel unsurlarını tartışabilecektir.1, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 8C
5. Öğrenci; sosyolojik bir perspektiften, sapma ve suçun ortaya çıkışına ilişkin eleştirel bir genel bakış elde edebilecek ve ayrıca toplumsal hareketlerin nasıl işlediğine dair anlayışımızı şekillendiren çeşitli teorik yaklaşımları karşılaştırabilecektir.1, 12, 14, 17, 18, 19, 2, 21, 3C
6. Öğrenci; ekonomik, toplumsal cinsiyet ve ırksal eşitsizliklerin yanı sıra, küreselleşmenin hem yüksek gelirli hem de düşük gelirli ülkeler üzerindeki etkilerini sosyolojik olarak eleştirebilecektir.1, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 8C
7. Öğrenci, kitle iletişim araçlarının toplumun tüm yönleri üzerindeki etkisi ve nüfus ile çevre arasındaki sorunlu ilişki gibi güncel konuları sosyolojik olarak tartışabilecektir.1, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 8C
Öğretim Yöntemleri:1: Tam Öğrenme Modeli, 10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 15: Rol Oynama ve Drama Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 18: Mikro Öğretim Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli
Ölçme Yöntemleri:C: Çoktan Seçmeli Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1"Sosyolojik Hayal Gücüne İlham Vermek"Bölüm 1 s. 3-27 Mills, Bölüm 1 s. 3-24 ve Ek s. 195-226
2"Gerçek Dünyayı Sosyolojik Olarak Ölçmek"Bölüm 2 s. 29-55
3"Gerçeği Görmenin Yolları Olarak Kültür"Bölüm 3 s. 57-77
4"Çocukların Sosyalleşme Yoluyla Sosyal Varlık Hâline Getirilmesi"Bölüm 4 s. 79-103
5"Aileler, Yaş Grupları ve Sosyal Kalıplar"Bölüm 10 s. 243-263
6"Okul ve Örgün Eğitim Deneyimleri"Bölüm 11 s. 265-291
7"Dini Fikirlerin ve Kurumların Gücü"Bölüm 13 s. 319-341
8“Gerçek Yaşamda Çalışma ve Ekonomi”Bölüm 12 s. 293-317
9“Sapma ve Suçun Toplumsal İnşası" ve “Toplumsal Hareketler ve Kolektif Eylem”

Bölüm 5 s. 105-127 ve Bölüm 16 s. 391-413
10"Ekonomik Eşitsizlik ve Sınıf Sömürüsü"Bölüm 6 s. 129-159
11"Cinsiyet Eşitsizliği ve Cinsiyet Hâkimiyeti"Bölüm 7 s. 161-181
12"Irksallaştırma ve Toplumsal Marjinalliğin İnşası"Bölüm 8 s. 183-211
13"Küresel Eşitsizliği Anlamak"Bölüm 9 s. 213-241
14“Küresel Çağda Kitle ve Sosyal Medya” ve “Nüfus ve Çevre Üzerindeki Sosyal Etkiler”
Bölüm 14 s. 343-365 ve Bölüm 15 s. 367-389
Kaynak
Quan-Haase, A., & Tepperman, L. (2018). Real-life sociology: A Canadian approach (1st ed.). Oxford University Press. Mills, C. W. (2000). The sociological imagination. Oxford University Press. (Original work published 1959) Bölüm 1: “The Promise” ve Ek: “On Intellectual Craftmanship”
Ek okumalar, yukarıdaki gerekli ders kitabının (2018) “Daha İleriye: Önerilen Okumalar” kısımlarında listelenen önerilerdir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
2
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
3
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
4
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
5
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
6
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
7
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
8
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
9
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
10
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
11
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
X
12
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
13
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
14
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:48Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:50