Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TEMEL GÖRÜŞME BECERİLERİPSY4110615Güz Dönemi3+036
Ders Programı

( A ) Çarşamba 12:00-12:45

( A ) Çarşamba 12:45-13:30

( A ) Çarşamba 13:30-14:15

( B ) Cuma 10:00-10:45

( B ) Cuma 11:00-11:45

( B ) Cuma 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Nağme GÖR
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Nağme GÖR, Dr.Öğr.Üye. Meryem TEMEL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıKlinikte pratik alanda ve araştırmalarda kullanılan gözlem becerilerinin ve görüşme tekniklerinin tanıtılması, alandaki önemli etik kuralların öğretilmesi amaçlanmaktadır. Gözlem ve görüşme teknikleri psikoloji alanında hem klinik pratikte hem de araştırma alanında kullanılmaktadır. Bu ders kapsamında, gözlem ve görüşme teknikleri, aktif dinleme, temel danışmanlık becerileri, ilk görüşme uygulamaları ve ilk görüşme raporunun yazılması öğretilecektir ve bu teknikler öğretim görevlisinin süpervizyonunda pratik edilecektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş,Temel Konular ve Hazırlık,Dinleme ve Eylem Becerileri,İlişki Değişkenleri,Görüşme Süreci,İlk Görüşme ve Rapor Yazımı-I,İlk Görüşme ve Rapor Yazımı - II,Mental Durum Muayenesi,İntihar Değerlendirmesi,Tanı ve Tedavi Planı,Zorlu Danışanlar ve Ekstra Çaba Gerektiren Durumlar,Genç Danışanlarla, Çiftlerle ve Ailelerle Görüşme,Çok Kültürlülük ve Çeşitlilik,Online Görüşme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Gözlem ve görüşme tekniklerinin kullanır10, 12, 14, 15, 16, 19, 4, 5, 6, 9A, C, E
Mental durum değerlendirmesi yapar. 10, 12, 14, 15, 16, 19, 4, 5, 6, 9A, C, E
Danışmanlıkta görüşme yaparken geçerli olan etik kuralları uygular. 10, 12, 14, 15, 16, 19, 4, 5, 6, 9A, C, E
Kültürel farklılıkları da gözeterek danışanlar ile görüşme yapar. 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 37, 4, 5, 6, 9A, E
İlk değerlendirme görüşmesi yapar.10, 12, 14, 15, 16, 19, 4, 5, 6, 9A, C, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 15: Rol Oynama ve Drama Tekniği , 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, C: Çoktan Seçmeli Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1GirişK1 - B1
2Temel Konular ve HazırlıkK1 - B2
3Dinleme ve Eylem BecerileriK1 - B3-4
4İlişki DeğişkenleriK1 - B5
5Görüşme SüreciK1 - B6
6İlk Görüşme ve Rapor Yazımı-IK1 - B7
7İlk Görüşme ve Rapor Yazımı - IIK1 - B7
8Mental Durum MuayenesiK1 - B8
9İntihar DeğerlendirmesiK1 - B9
10Tanı ve Tedavi PlanıK1 - B10
11Zorlu Danışanlar ve Ekstra Çaba Gerektiren DurumlarK1 - B12
12Genç Danışanlarla, Çiftlerle ve Ailelerle GörüşmeK1 - B13-14
13Çok Kültürlülük ve ÇeşitlilikK1 - B11
14Online GörüşmeK1 - B15
Kaynak
K1 Sommers-Flanagan, J., & Sommers-Flanagan, R. (2014). Clinical interviewing (5th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
Morrison, J. (2014). The first interview (4th ed.). Guilford Publications.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
2
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
3
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
4
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
5
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
6
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
7
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
8
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
9
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
10
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
11
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
12
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
13
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
14
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi3824
Okul Dışı Diğer Faaliyetler14040
Proje Sunumu / Seminer144
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12525
Genel Sınav ve Hazırlığı13030
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)165
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(165/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TEMEL GÖRÜŞME BECERİLERİPSY4110615Güz Dönemi3+036
Ders Programı

( A ) Çarşamba 12:00-12:45

( A ) Çarşamba 12:45-13:30

( A ) Çarşamba 13:30-14:15

( B ) Cuma 10:00-10:45

( B ) Cuma 11:00-11:45

( B ) Cuma 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Nağme GÖR
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Nağme GÖR, Dr.Öğr.Üye. Meryem TEMEL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıKlinikte pratik alanda ve araştırmalarda kullanılan gözlem becerilerinin ve görüşme tekniklerinin tanıtılması, alandaki önemli etik kuralların öğretilmesi amaçlanmaktadır. Gözlem ve görüşme teknikleri psikoloji alanında hem klinik pratikte hem de araştırma alanında kullanılmaktadır. Bu ders kapsamında, gözlem ve görüşme teknikleri, aktif dinleme, temel danışmanlık becerileri, ilk görüşme uygulamaları ve ilk görüşme raporunun yazılması öğretilecektir ve bu teknikler öğretim görevlisinin süpervizyonunda pratik edilecektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş,Temel Konular ve Hazırlık,Dinleme ve Eylem Becerileri,İlişki Değişkenleri,Görüşme Süreci,İlk Görüşme ve Rapor Yazımı-I,İlk Görüşme ve Rapor Yazımı - II,Mental Durum Muayenesi,İntihar Değerlendirmesi,Tanı ve Tedavi Planı,Zorlu Danışanlar ve Ekstra Çaba Gerektiren Durumlar,Genç Danışanlarla, Çiftlerle ve Ailelerle Görüşme,Çok Kültürlülük ve Çeşitlilik,Online Görüşme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Gözlem ve görüşme tekniklerinin kullanır10, 12, 14, 15, 16, 19, 4, 5, 6, 9A, C, E
Mental durum değerlendirmesi yapar. 10, 12, 14, 15, 16, 19, 4, 5, 6, 9A, C, E
Danışmanlıkta görüşme yaparken geçerli olan etik kuralları uygular. 10, 12, 14, 15, 16, 19, 4, 5, 6, 9A, C, E
Kültürel farklılıkları da gözeterek danışanlar ile görüşme yapar. 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 37, 4, 5, 6, 9A, E
İlk değerlendirme görüşmesi yapar.10, 12, 14, 15, 16, 19, 4, 5, 6, 9A, C, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 15: Rol Oynama ve Drama Tekniği , 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, C: Çoktan Seçmeli Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1GirişK1 - B1
2Temel Konular ve HazırlıkK1 - B2
3Dinleme ve Eylem BecerileriK1 - B3-4
4İlişki DeğişkenleriK1 - B5
5Görüşme SüreciK1 - B6
6İlk Görüşme ve Rapor Yazımı-IK1 - B7
7İlk Görüşme ve Rapor Yazımı - IIK1 - B7
8Mental Durum MuayenesiK1 - B8
9İntihar DeğerlendirmesiK1 - B9
10Tanı ve Tedavi PlanıK1 - B10
11Zorlu Danışanlar ve Ekstra Çaba Gerektiren DurumlarK1 - B12
12Genç Danışanlarla, Çiftlerle ve Ailelerle GörüşmeK1 - B13-14
13Çok Kültürlülük ve ÇeşitlilikK1 - B11
14Online GörüşmeK1 - B15
Kaynak
K1 Sommers-Flanagan, J., & Sommers-Flanagan, R. (2014). Clinical interviewing (5th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
Morrison, J. (2014). The first interview (4th ed.). Guilford Publications.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
2
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
3
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
4
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
5
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
6
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
7
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
8
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
9
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
10
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
11
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
12
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
13
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
14
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:48Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:50