Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KİŞİLİK KURAMLARIPSY2251310Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Çarşamba 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Gökçen DUYMAZ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Gökçen DUYMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, bir kuramı oluşturan temel unsurları, insan doğasını açıklamak için bilimsel bakış açısını anlamak, kişiliği açıklayan farklı kuramları değerlendirmek, farklı kişilik kuramlarını verilen vakalar üzerinden karşılaştırmak ve tartışmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş,Kişilik ve Bilimsel Bakış Açısı ile Kişiliğin Değerlendirilmesi,Freud Psikoanalitik Kuram/ Vaka Tartışması,Jung Analitik Yaklaşım/ Vaka Tartışması,Erikson Psikoanalitik Ego Yaklaşımı / Vaka Tartışması,Kişilerarası Dinamikler: Adler Bireysel Psikoloji/ Horney Sosyal Kültürel Psikanaliz/ Vaka Tartışması ,Maslow Kendini Gerçekleştirme Yaklaşımı / Vaka Tartışması,Rogers Fenomenolojik Benlik Kuramı / Vaka Tartışması,Varoluşsal Psikoloji,Allport Kişilik Özellikleri Kuramı/ Vaka Tartışması,Yapı Temelli Sistemler Kuramı- Biyolojik Tipoloji / Vaka Tartışması ,Skinner Edimsel Koşullanma Yaklaşımı / Vaka Tartışması,Bandura Sosyal Bilişsel Kuram / Vaka Tartışması,Vaka Tartışması / Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Kuramı oluşturan farklı unsurları ve bilimsel bakış açısını anlayabilir.10, 16, 9A
2. Kuramın özelliklerini değerlendirebilir. 10, 16, 4, 9E
3. Kişilik üzerine ortaya konulan farklı kuramları vaka üzerinden tartışabilir.10, 16, 4, 9E
4. Kişilik üzerine farklı görüşleri karşılaştırabilir. 10, 16, 4, 9E
5. İnsan davranışını, psikoanalitik kuram, bireysel psikoloji, sosyal bilişsel ve kişisel arası ilişkiler bakış açılarıyla değerlendirebilir.10, 16, 4, 9E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş
2Kişilik ve Bilimsel Bakış Açısı ile Kişiliğin DeğerlendirilmesiKitap Ünitesi(KÜ) 1
3Freud Psikoanalitik Kuram/ Vaka TartışmasıKÜ2
4Jung Analitik Yaklaşım/ Vaka TartışmasıKÜ3
5Erikson Psikoanalitik Ego Yaklaşımı / Vaka TartışmasıKÜ5
6Kişilerarası Dinamikler: Adler Bireysel Psikoloji/ Horney Sosyal Kültürel Psikanaliz/ Vaka Tartışması KÜ4
7Maslow Kendini Gerçekleştirme Yaklaşımı / Vaka TartışmasıKÜ15
8Rogers Fenomenolojik Benlik Kuramı / Vaka TartışmasıKÜ14
9Varoluşsal PsikolojiMakale
10Allport Kişilik Özellikleri Kuramı/ Vaka TartışmasıKÜ7
11Yapı Temelli Sistemler Kuramı- Biyolojik Tipoloji / Vaka Tartışması KÜ8
12Skinner Edimsel Koşullanma Yaklaşımı / Vaka TartışmasıKÜ10
13Bandura Sosyal Bilişsel Kuram / Vaka TartışmasıKÜ13
14Vaka Tartışması / Genel Değerlendirme
Kaynak
Cloinger, S. (2013). Theories of personality understanding persons. 6th Edition. Pearson.
Ewen R. B. (2010). An introduction to theories of personality. 7th Edition. New York, NY: Psychology Press

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
2
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
3
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
4
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
5
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
6
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
7
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
8
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
9
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
10
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
11
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
12
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
13
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
14
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14456
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi177
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı212
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı12525
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)152
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(152/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KİŞİLİK KURAMLARIPSY2251310Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Çarşamba 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Gökçen DUYMAZ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Gökçen DUYMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, bir kuramı oluşturan temel unsurları, insan doğasını açıklamak için bilimsel bakış açısını anlamak, kişiliği açıklayan farklı kuramları değerlendirmek, farklı kişilik kuramlarını verilen vakalar üzerinden karşılaştırmak ve tartışmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş,Kişilik ve Bilimsel Bakış Açısı ile Kişiliğin Değerlendirilmesi,Freud Psikoanalitik Kuram/ Vaka Tartışması,Jung Analitik Yaklaşım/ Vaka Tartışması,Erikson Psikoanalitik Ego Yaklaşımı / Vaka Tartışması,Kişilerarası Dinamikler: Adler Bireysel Psikoloji/ Horney Sosyal Kültürel Psikanaliz/ Vaka Tartışması ,Maslow Kendini Gerçekleştirme Yaklaşımı / Vaka Tartışması,Rogers Fenomenolojik Benlik Kuramı / Vaka Tartışması,Varoluşsal Psikoloji,Allport Kişilik Özellikleri Kuramı/ Vaka Tartışması,Yapı Temelli Sistemler Kuramı- Biyolojik Tipoloji / Vaka Tartışması ,Skinner Edimsel Koşullanma Yaklaşımı / Vaka Tartışması,Bandura Sosyal Bilişsel Kuram / Vaka Tartışması,Vaka Tartışması / Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Kuramı oluşturan farklı unsurları ve bilimsel bakış açısını anlayabilir.10, 16, 9A
2. Kuramın özelliklerini değerlendirebilir. 10, 16, 4, 9E
3. Kişilik üzerine ortaya konulan farklı kuramları vaka üzerinden tartışabilir.10, 16, 4, 9E
4. Kişilik üzerine farklı görüşleri karşılaştırabilir. 10, 16, 4, 9E
5. İnsan davranışını, psikoanalitik kuram, bireysel psikoloji, sosyal bilişsel ve kişisel arası ilişkiler bakış açılarıyla değerlendirebilir.10, 16, 4, 9E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş
2Kişilik ve Bilimsel Bakış Açısı ile Kişiliğin DeğerlendirilmesiKitap Ünitesi(KÜ) 1
3Freud Psikoanalitik Kuram/ Vaka TartışmasıKÜ2
4Jung Analitik Yaklaşım/ Vaka TartışmasıKÜ3
5Erikson Psikoanalitik Ego Yaklaşımı / Vaka TartışmasıKÜ5
6Kişilerarası Dinamikler: Adler Bireysel Psikoloji/ Horney Sosyal Kültürel Psikanaliz/ Vaka Tartışması KÜ4
7Maslow Kendini Gerçekleştirme Yaklaşımı / Vaka TartışmasıKÜ15
8Rogers Fenomenolojik Benlik Kuramı / Vaka TartışmasıKÜ14
9Varoluşsal PsikolojiMakale
10Allport Kişilik Özellikleri Kuramı/ Vaka TartışmasıKÜ7
11Yapı Temelli Sistemler Kuramı- Biyolojik Tipoloji / Vaka Tartışması KÜ8
12Skinner Edimsel Koşullanma Yaklaşımı / Vaka TartışmasıKÜ10
13Bandura Sosyal Bilişsel Kuram / Vaka TartışmasıKÜ13
14Vaka Tartışması / Genel Değerlendirme
Kaynak
Cloinger, S. (2013). Theories of personality understanding persons. 6th Edition. Pearson.
Ewen R. B. (2010). An introduction to theories of personality. 7th Edition. New York, NY: Psychology Press

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
2
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
3
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
4
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
5
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
6
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
7
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
8
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
9
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
10
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
11
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
12
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
13
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
14
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:48Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:50