Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PSİKOLOJİ TARİHİPSY4223570Bahar Dönemi3+036
Ders Programı

Cuma 13:30-14:15

Cuma 14:30-15:15

Cuma 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Gökhan MALKOÇ
Dersi VerenlerProf.Dr. Gökhan MALKOÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı psikolojinin modern bir bilim olarak kabul edilmesine katkıda bulunan felsefi ve bilimsel birikimi ele almak ve bunların doğrultusunda 20. yüzyılda ortaya çıkan ve günümüze kadar gelen psikolojideki temel düşünce akımlarını deǧerlendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Psikoloji tarihine giriş,Psikoloji tarihindeki felsefi arkaplan,Psikoloji tarihinde fizyoloji alanındaki çalışmaların etkisi,Alman ekolü ve Wundt,Darwin ve evrimsel düşüncenin etkisi,Amerikan ekolünün etkisi,Yapısalcılık ekolü,İşlevselcilik ekolü,Gestalt ekolü,Psikoanalitik ve psikodinamik yaklaşımlar,Davranışçılıǧın temelleri ve gelişimi,Psikolojideki modern yaklaşımlar,Psikolojik akımlar ve ruh saǧlına yaklaşımları,Dersin genel deǧerlendirmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Psikolojinin tarihinin oluşumunda etkili olan felsefi alt yapıyı özetler.10, 16, 18, 9A
2. Psikolojinin tarihinin oluşumunda etkili olan bilimsel alt yapıyı tanımlayabilecek ve farklı bilimsel düşünce sistemlerinin psikoloji üzerindeki etkisini mukayese eder.10, 16, 18, 9A
3. Psikoloji ve diǧer bilim alanlarının tarihsel gelişimleri arasındaki parallellikleri tespit eder.10, 16, 18, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Psikoloji tarihine girişÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
2Psikoloji tarihindeki felsefi arkaplanÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
3Psikoloji tarihinde fizyoloji alanındaki çalışmaların etkisiÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
4Alman ekolü ve WundtÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
5Darwin ve evrimsel düşüncenin etkisiÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
6Amerikan ekolünün etkisiÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
7Yapısalcılık ekolüÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
8İşlevselcilik ekolüÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
9Gestalt ekolüÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
10Psikoanalitik ve psikodinamik yaklaşımlarÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
11Davranışçılıǧın temelleri ve gelişimiÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
12Psikolojideki modern yaklaşımlarÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
13Psikolojik akımlar ve ruh saǧlına yaklaşımlarıÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
14Dersin genel deǧerlendirmesiÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
Kaynak
A History of Modern Psychology, 5th Edition, C. James Goodwin, Wiley Publishing
A history of psychology in letters, 2nd ed., Ludy T. Benjamin, Jr., Blackwell Publishing

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
2
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
3
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
4
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
5
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
6
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
7
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
8
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
9
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
10
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
11
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
12
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
13
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
14
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14570
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler11010
Proje Sunumu / Seminer111
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı212
Ara Sınav ve Hazırlığı12121
Genel Sınav ve Hazırlığı12626
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)172
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(172/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PSİKOLOJİ TARİHİPSY4223570Bahar Dönemi3+036
Ders Programı

Cuma 13:30-14:15

Cuma 14:30-15:15

Cuma 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Gökhan MALKOÇ
Dersi VerenlerProf.Dr. Gökhan MALKOÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı psikolojinin modern bir bilim olarak kabul edilmesine katkıda bulunan felsefi ve bilimsel birikimi ele almak ve bunların doğrultusunda 20. yüzyılda ortaya çıkan ve günümüze kadar gelen psikolojideki temel düşünce akımlarını deǧerlendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Psikoloji tarihine giriş,Psikoloji tarihindeki felsefi arkaplan,Psikoloji tarihinde fizyoloji alanındaki çalışmaların etkisi,Alman ekolü ve Wundt,Darwin ve evrimsel düşüncenin etkisi,Amerikan ekolünün etkisi,Yapısalcılık ekolü,İşlevselcilik ekolü,Gestalt ekolü,Psikoanalitik ve psikodinamik yaklaşımlar,Davranışçılıǧın temelleri ve gelişimi,Psikolojideki modern yaklaşımlar,Psikolojik akımlar ve ruh saǧlına yaklaşımları,Dersin genel deǧerlendirmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Psikolojinin tarihinin oluşumunda etkili olan felsefi alt yapıyı özetler.10, 16, 18, 9A
2. Psikolojinin tarihinin oluşumunda etkili olan bilimsel alt yapıyı tanımlayabilecek ve farklı bilimsel düşünce sistemlerinin psikoloji üzerindeki etkisini mukayese eder.10, 16, 18, 9A
3. Psikoloji ve diǧer bilim alanlarının tarihsel gelişimleri arasındaki parallellikleri tespit eder.10, 16, 18, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Psikoloji tarihine girişÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
2Psikoloji tarihindeki felsefi arkaplanÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
3Psikoloji tarihinde fizyoloji alanındaki çalışmaların etkisiÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
4Alman ekolü ve WundtÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
5Darwin ve evrimsel düşüncenin etkisiÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
6Amerikan ekolünün etkisiÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
7Yapısalcılık ekolüÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
8İşlevselcilik ekolüÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
9Gestalt ekolüÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
10Psikoanalitik ve psikodinamik yaklaşımlarÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
11Davranışçılıǧın temelleri ve gelişimiÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
12Psikolojideki modern yaklaşımlarÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
13Psikolojik akımlar ve ruh saǧlına yaklaşımlarıÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
14Dersin genel deǧerlendirmesiÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
Kaynak
A History of Modern Psychology, 5th Edition, C. James Goodwin, Wiley Publishing
A history of psychology in letters, 2nd ed., Ludy T. Benjamin, Jr., Blackwell Publishing

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
2
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
3
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
4
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
5
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
6
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
7
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
8
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
9
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
10
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
11
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
12
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
13
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
14
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:48Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:50