Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ IIPSY2251330Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Cuma 10:00-10:45

Cuma 11:00-11:45

Cuma 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Figen EROĞLU ADA
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Figen EROĞLU ADA
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı insan gelişimi ve büyüme üzerine var olan kuram ve araştırmaların geniş ölçekli bir taramasını yaparak, öğrencilerin bu konu hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. İki dönemlik bir ders olan gelişim psikolojisi dersinin bu ikinci döneminde, erken orta çocukluktan ölüme kadar olan süreçteki fiziksel, bilişsel, sosyo-duygusal, ve ahlaki gelişim incelenir. Gelişim psikolojisi alanındaki araştırmaları inceler ve ana kuram ve kuramcıları tartışırken, dil ve kültürün insan gelişimi üzerindeki etkilerine özellikle dikkat edilir. Dersin amacı insan gelişimini, ne gelişimin evrensel yönlerini ne de gelişimin toplum ve kültür ile ilgisini göz ardı etmeyen kapsamlı bir şekilde incelemektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş,Ergenlikte Fiziksel ve Bilişsel Gelişim,Ergenlikte Sosyoduygusal Gelişim,Genç Yetişkinlik Döneminde Fiziksel ve Bilişsel Gelişim,Genç Yetişkinlik Döneminde Sosyoduygusal Gelişim,Orta Yetişkinlik Döneminde Fiziksel ve Bilişsel Gelişim,Orta Yetişkinlik Döneminde Sosyoduygusal Gelişim,Orta Yetişkinlik Döneminde Sosyoduygusal Gelişim,İleri Yetişkinlik Döneminde Fiziksel Gelişim,İleri Yetişkinlik Döneminde Bilişsel Gelişim,İleri Yetişkinlik Döneminde Sosyoduygusal Gelişim,Ölüm, Ölmek ve Yas,Genel Tekrar,Genel Tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Gelişim psikolojisinin temel kavramlarını tanımlayabilir, kavramlar arası farkları ayırt edebilir.10, 16, 19, 20, 9A, E
2.Gelişim psikolojisinin tarihsel gelişimini özetleyebilir.10, 16, 19, 20, 9A, E
3.İnsan gelişimine dair kuramları bilir ve kültürün insan gelişimine katkısını eleştirel bir şekilde tartışabilir.10, 16, 19, 20, 9A, E
4.Ergenlik, Erken, Orta ve Geç Yetişkinlik dönemlerinde fiziksel, bilişsel, ve sosyo-duygusal gelişim alanlarındaki araştırmaları bilir; sosyokültürel bağlamın katkısını tartışabilir. 10, 16, 19, 20, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş
2Ergenlikte Fiziksel ve Bilişsel GelişimLSD, Ch.11
3Ergenlikte Sosyoduygusal GelişimLSD, Ch.12
4Genç Yetişkinlik Döneminde Fiziksel ve Bilişsel GelişimLSD, Ch.13
5Genç Yetişkinlik Döneminde Sosyoduygusal GelişimLSD, Ch.14
6Orta Yetişkinlik Döneminde Fiziksel ve Bilişsel GelişimLSD, Ch.15
7Orta Yetişkinlik Döneminde Sosyoduygusal GelişimLSD, Ch.16
8Orta Yetişkinlik Döneminde Sosyoduygusal GelişimLSD, Ch.16
9İleri Yetişkinlik Döneminde Fiziksel GelişimLSD, Ch.17
10İleri Yetişkinlik Döneminde Bilişsel GelişimLSD, Ch.18
11İleri Yetişkinlik Döneminde Sosyoduygusal GelişimLSD, Ch.19
12Ölüm, Ölmek ve YasLSD, Ch.20
13Genel Tekrar
14Genel Tekrar
Kaynak
Santrock, J. W. (2021). Life-Span Development (18th Edition). McGraw-Hill.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
2
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
3
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
4
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
5
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
6
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
7
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
8
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
9
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
10
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
11
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
12
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
13
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
14
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi11010
Okul Dışı Diğer Faaliyetler12020
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı11010
Ara Sınav ve Hazırlığı13535
Genel Sınav ve Hazırlığı14545
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)162
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(162/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ IIPSY2251330Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Cuma 10:00-10:45

Cuma 11:00-11:45

Cuma 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Figen EROĞLU ADA
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Figen EROĞLU ADA
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı insan gelişimi ve büyüme üzerine var olan kuram ve araştırmaların geniş ölçekli bir taramasını yaparak, öğrencilerin bu konu hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. İki dönemlik bir ders olan gelişim psikolojisi dersinin bu ikinci döneminde, erken orta çocukluktan ölüme kadar olan süreçteki fiziksel, bilişsel, sosyo-duygusal, ve ahlaki gelişim incelenir. Gelişim psikolojisi alanındaki araştırmaları inceler ve ana kuram ve kuramcıları tartışırken, dil ve kültürün insan gelişimi üzerindeki etkilerine özellikle dikkat edilir. Dersin amacı insan gelişimini, ne gelişimin evrensel yönlerini ne de gelişimin toplum ve kültür ile ilgisini göz ardı etmeyen kapsamlı bir şekilde incelemektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş,Ergenlikte Fiziksel ve Bilişsel Gelişim,Ergenlikte Sosyoduygusal Gelişim,Genç Yetişkinlik Döneminde Fiziksel ve Bilişsel Gelişim,Genç Yetişkinlik Döneminde Sosyoduygusal Gelişim,Orta Yetişkinlik Döneminde Fiziksel ve Bilişsel Gelişim,Orta Yetişkinlik Döneminde Sosyoduygusal Gelişim,Orta Yetişkinlik Döneminde Sosyoduygusal Gelişim,İleri Yetişkinlik Döneminde Fiziksel Gelişim,İleri Yetişkinlik Döneminde Bilişsel Gelişim,İleri Yetişkinlik Döneminde Sosyoduygusal Gelişim,Ölüm, Ölmek ve Yas,Genel Tekrar,Genel Tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Gelişim psikolojisinin temel kavramlarını tanımlayabilir, kavramlar arası farkları ayırt edebilir.10, 16, 19, 20, 9A, E
2.Gelişim psikolojisinin tarihsel gelişimini özetleyebilir.10, 16, 19, 20, 9A, E
3.İnsan gelişimine dair kuramları bilir ve kültürün insan gelişimine katkısını eleştirel bir şekilde tartışabilir.10, 16, 19, 20, 9A, E
4.Ergenlik, Erken, Orta ve Geç Yetişkinlik dönemlerinde fiziksel, bilişsel, ve sosyo-duygusal gelişim alanlarındaki araştırmaları bilir; sosyokültürel bağlamın katkısını tartışabilir. 10, 16, 19, 20, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş
2Ergenlikte Fiziksel ve Bilişsel GelişimLSD, Ch.11
3Ergenlikte Sosyoduygusal GelişimLSD, Ch.12
4Genç Yetişkinlik Döneminde Fiziksel ve Bilişsel GelişimLSD, Ch.13
5Genç Yetişkinlik Döneminde Sosyoduygusal GelişimLSD, Ch.14
6Orta Yetişkinlik Döneminde Fiziksel ve Bilişsel GelişimLSD, Ch.15
7Orta Yetişkinlik Döneminde Sosyoduygusal GelişimLSD, Ch.16
8Orta Yetişkinlik Döneminde Sosyoduygusal GelişimLSD, Ch.16
9İleri Yetişkinlik Döneminde Fiziksel GelişimLSD, Ch.17
10İleri Yetişkinlik Döneminde Bilişsel GelişimLSD, Ch.18
11İleri Yetişkinlik Döneminde Sosyoduygusal GelişimLSD, Ch.19
12Ölüm, Ölmek ve YasLSD, Ch.20
13Genel Tekrar
14Genel Tekrar
Kaynak
Santrock, J. W. (2021). Life-Span Development (18th Edition). McGraw-Hill.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
2
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
3
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
4
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
5
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
6
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
7
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
8
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
9
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
10
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
11
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
12
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
13
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
14
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:48Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:50