Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FELSEFEYE GİRİŞPSY1165160Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Pazartesi 09:00-09:45

Pazartesi 10:00-10:45

Pazartesi 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. İlker ALTUNBAŞAK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. İlker ALTUNBAŞAK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrenciler, “Felsefe nedir? Felsefi düşünce nedir? Bir felsefe sorusu nedir? Doğru bir felsefe sorusunun nitelikleri nelerdir? Felsefe tarihi boyunca “filozof” olarak anılmış kişilerin ortak özellikleri nelerdir? Felsefe yapmak nedir? Felsefi düşünce ve felsefi bilginin diğer düşünce ve bilgi türlerinden (bilim, din) farkları nedir? gibi soruları cevaplar ve bu bilgi doğrultusunda genel manada ve psikolojinin felsefeyle ilişkili alanlarında (insanın davranışlarında genetik mi çevre mi, determinizm x özgür irade paradoksları ve beden/zihin ilişkisi) doğru felsefe yapar; psikoloji ile felsefe ilişkisini belli filozoflar ve psikoloji alanının önemli bir ismi (S. Freud) üzerinden yorumlar; psikolojinin felsefeyle ilişkili alanları: insanın davranışlarında genetik mi çevre mi, determinizm x özgür irade paradoksları ve beden/zihin ilişkisi konularını açıklar.
Dersin İçeriğiBu ders; Felsefi düşünce nedir? Tren Problemi
Felsefe nedir? Felsefi düşüncenin özellikleri nedir?
,Bir felsefe sorusu nedir? Doğru bir felsefe sorusunun nitelikleri nelerdir? Felsefe tarihi boyunca “filozof” olarak anılmış kişilerin ortak özellikleri nelerdir? ,Felsefe yapmak nedir? Felsefi düşünce ve felsefi bilginin diğer düşünce ve bilgi türlerinden (bilim, din) farkları nedir? ,Felsefenin farklı alanları; Varlık Felsefesi-Metafizik,Felsefenin farklı alanları; Bilgi Felsefesi, Bilim Felsefesi (K. Popper, T.Kuhn),Felsefenin farklı alanları; Etik (Ahlak Felsefesi), Sanat Felsefesi,Psikolojinin Felsefeyle İlişkili Alanları; İnsanın davranışlarında genetik mi çevre mi daha etkendir? ,Psikolojinin Felsefeyle İlişkili Alanları; Determinizm x Özgür irade paradoksu ,Psikolojinin Felsefeyle İlişkili Alanları; Beden/Zihin ilişkisi
Düalizm (Descartes) Yanılsaması, “Zihin, Zor Soru”
,Zihin Felsefesi; John Searle
Yapay Zekâ
Çinli Odası; “Bir bilgisayarın “zihni” veya “bilinçlilik” hali gösterilebilir mi?
,Zihin Felsefesi; David Chalmers,Sokrates; Sokratik Sorgulama,Nietzche, Dionisos, Apollon
Freud, İd, Superego
,Platon; Phaidros Diyaloğu, At Arabası benzetmesi; “Ruhun Bölümleri”
Freud; Kişilik Kuramı
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Felsefi düşünce ve bilgiyi diğer bilgi (bilim, din) türlerinden ayırt eder.10, 16, 9A, E
2. Doğru felsefi sorular sorar.10, 16, 9A, E
3. Psikolojinin felsefeyle ilişkili alanlarında düşüncelerini ifade eder. 10, 16, 9A, E
4. Psikolojinin felsefeyle ilişkili alanlarında akıl yürütür, doğru felsefe soruları sorar ve felsefe yapar.10, 16, 9A, E
5. Metafiziğin bir alanı olarak psikolojinin sorularını tartışır.10, 16, 9A, E
6. Felsefi düşüncenin psikolojideki etkisinin izlerini tanır.10, 16, 9A, E
7. Felsefenin farklı alanlarının sorularını psikoloji ile ilişkilendirir.10, 16, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Felsefi düşünce nedir? Tren Problemi
Felsefe nedir? Felsefi düşüncenin özellikleri nedir?
Ders Notları
2Bir felsefe sorusu nedir? Doğru bir felsefe sorusunun nitelikleri nelerdir? Felsefe tarihi boyunca “filozof” olarak anılmış kişilerin ortak özellikleri nelerdir? Ders Notları
3Felsefe yapmak nedir? Felsefi düşünce ve felsefi bilginin diğer düşünce ve bilgi türlerinden (bilim, din) farkları nedir? Ders Notları
4Felsefenin farklı alanları; Varlık Felsefesi-MetafizikDers Notları
5Felsefenin farklı alanları; Bilgi Felsefesi, Bilim Felsefesi (K. Popper, T.Kuhn)Ders Notları
6Felsefenin farklı alanları; Etik (Ahlak Felsefesi), Sanat FelsefesiDers Notları
7Psikolojinin Felsefeyle İlişkili Alanları; İnsanın davranışlarında genetik mi çevre mi daha etkendir? Ders Notları
8Psikolojinin Felsefeyle İlişkili Alanları; Determinizm x Özgür irade paradoksu Ders Notları
9Psikolojinin Felsefeyle İlişkili Alanları; Beden/Zihin ilişkisi
Düalizm (Descartes) Yanılsaması, “Zihin, Zor Soru”
Ders Notları
10Zihin Felsefesi; John Searle
Yapay Zekâ
Çinli Odası; “Bir bilgisayarın “zihni” veya “bilinçlilik” hali gösterilebilir mi?
Ders Notları
11Zihin Felsefesi; David ChalmersDers Notları
12Sokrates; Sokratik SorgulamaDers Notları
13Nietzche, Dionisos, Apollon
Freud, İd, Superego
Ders Notları
14Platon; Phaidros Diyaloğu, At Arabası benzetmesi; “Ruhun Bölümleri”
Freud; Kişilik Kuramı
Ders Notları
Kaynak
Psikoloji Bölümü Öğrencileri İçin Felsefeye Giriş Ders Notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
2
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
3
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
4
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
5
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
6
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
7
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
8
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
9
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
10
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
11
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
12
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
13
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
14
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi13030
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12525
Genel Sınav ve Hazırlığı13030
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)155
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(155/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FELSEFEYE GİRİŞPSY1165160Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Pazartesi 09:00-09:45

Pazartesi 10:00-10:45

Pazartesi 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. İlker ALTUNBAŞAK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. İlker ALTUNBAŞAK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrenciler, “Felsefe nedir? Felsefi düşünce nedir? Bir felsefe sorusu nedir? Doğru bir felsefe sorusunun nitelikleri nelerdir? Felsefe tarihi boyunca “filozof” olarak anılmış kişilerin ortak özellikleri nelerdir? Felsefe yapmak nedir? Felsefi düşünce ve felsefi bilginin diğer düşünce ve bilgi türlerinden (bilim, din) farkları nedir? gibi soruları cevaplar ve bu bilgi doğrultusunda genel manada ve psikolojinin felsefeyle ilişkili alanlarında (insanın davranışlarında genetik mi çevre mi, determinizm x özgür irade paradoksları ve beden/zihin ilişkisi) doğru felsefe yapar; psikoloji ile felsefe ilişkisini belli filozoflar ve psikoloji alanının önemli bir ismi (S. Freud) üzerinden yorumlar; psikolojinin felsefeyle ilişkili alanları: insanın davranışlarında genetik mi çevre mi, determinizm x özgür irade paradoksları ve beden/zihin ilişkisi konularını açıklar.
Dersin İçeriğiBu ders; Felsefi düşünce nedir? Tren Problemi
Felsefe nedir? Felsefi düşüncenin özellikleri nedir?
,Bir felsefe sorusu nedir? Doğru bir felsefe sorusunun nitelikleri nelerdir? Felsefe tarihi boyunca “filozof” olarak anılmış kişilerin ortak özellikleri nelerdir? ,Felsefe yapmak nedir? Felsefi düşünce ve felsefi bilginin diğer düşünce ve bilgi türlerinden (bilim, din) farkları nedir? ,Felsefenin farklı alanları; Varlık Felsefesi-Metafizik,Felsefenin farklı alanları; Bilgi Felsefesi, Bilim Felsefesi (K. Popper, T.Kuhn),Felsefenin farklı alanları; Etik (Ahlak Felsefesi), Sanat Felsefesi,Psikolojinin Felsefeyle İlişkili Alanları; İnsanın davranışlarında genetik mi çevre mi daha etkendir? ,Psikolojinin Felsefeyle İlişkili Alanları; Determinizm x Özgür irade paradoksu ,Psikolojinin Felsefeyle İlişkili Alanları; Beden/Zihin ilişkisi
Düalizm (Descartes) Yanılsaması, “Zihin, Zor Soru”
,Zihin Felsefesi; John Searle
Yapay Zekâ
Çinli Odası; “Bir bilgisayarın “zihni” veya “bilinçlilik” hali gösterilebilir mi?
,Zihin Felsefesi; David Chalmers,Sokrates; Sokratik Sorgulama,Nietzche, Dionisos, Apollon
Freud, İd, Superego
,Platon; Phaidros Diyaloğu, At Arabası benzetmesi; “Ruhun Bölümleri”
Freud; Kişilik Kuramı
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Felsefi düşünce ve bilgiyi diğer bilgi (bilim, din) türlerinden ayırt eder.10, 16, 9A, E
2. Doğru felsefi sorular sorar.10, 16, 9A, E
3. Psikolojinin felsefeyle ilişkili alanlarında düşüncelerini ifade eder. 10, 16, 9A, E
4. Psikolojinin felsefeyle ilişkili alanlarında akıl yürütür, doğru felsefe soruları sorar ve felsefe yapar.10, 16, 9A, E
5. Metafiziğin bir alanı olarak psikolojinin sorularını tartışır.10, 16, 9A, E
6. Felsefi düşüncenin psikolojideki etkisinin izlerini tanır.10, 16, 9A, E
7. Felsefenin farklı alanlarının sorularını psikoloji ile ilişkilendirir.10, 16, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Felsefi düşünce nedir? Tren Problemi
Felsefe nedir? Felsefi düşüncenin özellikleri nedir?
Ders Notları
2Bir felsefe sorusu nedir? Doğru bir felsefe sorusunun nitelikleri nelerdir? Felsefe tarihi boyunca “filozof” olarak anılmış kişilerin ortak özellikleri nelerdir? Ders Notları
3Felsefe yapmak nedir? Felsefi düşünce ve felsefi bilginin diğer düşünce ve bilgi türlerinden (bilim, din) farkları nedir? Ders Notları
4Felsefenin farklı alanları; Varlık Felsefesi-MetafizikDers Notları
5Felsefenin farklı alanları; Bilgi Felsefesi, Bilim Felsefesi (K. Popper, T.Kuhn)Ders Notları
6Felsefenin farklı alanları; Etik (Ahlak Felsefesi), Sanat FelsefesiDers Notları
7Psikolojinin Felsefeyle İlişkili Alanları; İnsanın davranışlarında genetik mi çevre mi daha etkendir? Ders Notları
8Psikolojinin Felsefeyle İlişkili Alanları; Determinizm x Özgür irade paradoksu Ders Notları
9Psikolojinin Felsefeyle İlişkili Alanları; Beden/Zihin ilişkisi
Düalizm (Descartes) Yanılsaması, “Zihin, Zor Soru”
Ders Notları
10Zihin Felsefesi; John Searle
Yapay Zekâ
Çinli Odası; “Bir bilgisayarın “zihni” veya “bilinçlilik” hali gösterilebilir mi?
Ders Notları
11Zihin Felsefesi; David ChalmersDers Notları
12Sokrates; Sokratik SorgulamaDers Notları
13Nietzche, Dionisos, Apollon
Freud, İd, Superego
Ders Notları
14Platon; Phaidros Diyaloğu, At Arabası benzetmesi; “Ruhun Bölümleri”
Freud; Kişilik Kuramı
Ders Notları
Kaynak
Psikoloji Bölümü Öğrencileri İçin Felsefeye Giriş Ders Notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
2
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
3
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
4
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
5
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
6
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
7
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
8
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
9
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
10
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
11
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
12
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
13
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
14
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:48Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:50