Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

İstanbul Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programı, Siyaset Bilimi, Yönetim, Kamu Politikası ve Kamu Hukuku alanlarında temel kavramları, kuramları, ilkeleri, yöntemi ve teknikleri, toplumsal sorunları algılama, anlama ve çözümlemede kullanabilme becerisi kazandırmayı amaçlar.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Alan Yeterlilik Testi (AYT)'den yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SKY1123050 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Türkçe 3 5
SKY1142250 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Türkçe 3 5
SKY1142240 SOSYOLOJİYE GİRİŞ Türkçe 3 6
SKY1122290 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ I Türkçe 3 6
TDL1110200 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
İNG1111600 İNGİLİZCE I İngilizce 3 4
ATA1110800 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SKY1222510 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ II Türkçe 3 6
SKY1223060 ANAYASA HUKUKU Türkçe 3 5
SKY1242260 KAMU YÖNETİMİNE GİRİŞ Türkçe 3 6
SKY1242270 TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI Türkçe 3 5
TDL1220000 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
ATA1210000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Türkçe 2 2
İNG1211700 İNGİLİZCE II İngilizce 3 4
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SKY2142320 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ I Türkçe 3 6
SKY2142310 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 3 5
SKY2142280 İDARE HUKUKU I Türkçe 3 5
SKY2142290 TÜRKİYE ANAYASA HUKUKU Türkçe 3 5
SKY2110078 ÜNİVERSİTE VE YAŞAM BECERİLERİ Türkçe 3 4
SKY2124210 MİKROEKONOMİ Türkçe 3 5
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SKY2210079 TÜRKİYE İDARİ SİSTEMİ Türkçe 3 5
SKY2242360 İSTATİSTİK Türkçe 3 5
SKY2242350 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ II Türkçe 3 6
SKY2224270 MAKROEKONOMİ Türkçe 3 5
SKY2242340 TÜRKİYE SİYASİ TARİHİ Türkçe 3 5
SKY2242330 İDARE HUKUKU II Türkçe 3 5
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SKY3149870 KARŞILAŞTIRMALI SİYASET Türkçe 3 5
SKY3149880 TÜRKİYE SİYASİ HAYATI I Türkçe 3 6
SKY3149910 MODERN SİYASİ DÜŞÜNCELER Türkçe 3 5
SKY3110653 ORTADOĞU'DA SİYASET Türkçe 3 5
SKY3149890 SİVİL TOPLUM TARTIŞMALARI Türkçe 3 5
SKY3165170 ETNİSİTE, KÜLTÜR VE SİYASET Türkçe 3 5
SKY3112248 KÜRESELLEŞMENİN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA Türkçe 3 5
SKY3165180 TÜRKİYE'DE SİYASET VE BÜROKRASİ İLİŞKİSİ Türkçe 3 5
SKY3110654 DÜNYA TARİHİ Türkçe 3 5
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SKY3249950 SİYASET SOSYOLOJİSİ Türkçe 3 5
SKY3249940 TÜRKİYE SİYASİ HAYATI II Türkçe 3 6
SKY3211689 AKADEMİK YAZIM VE SUNUM TEKNİKLERİ Türkçe 3 5
SKY3212842 ARAP BAHARI VE ORTADOĞU'DA SİYASETİN DÖNÜŞÜMÜ Türkçe 3 6
SKY3249960 YEREL YÖNETİMLER Türkçe 3 5
SKY3266180 KAMU YÖNETİMİNDE PRATİK ÇALIŞMALAR Türkçe 3 5
SKY3249980 ETİK Türkçe 3 5
SKY3210655 KENTLEŞME VE ÇEVRE POLİTİKALARI Türkçe 3 5
SKY3249970 TÜRKİYE SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Türkçe 3 5
SKY3266190 GENEL MUHASEBE Türkçe 3 5
SKY3249990 TÜRKİYE'DE DİN VE SİYASET Türkçe 3 5
SKY3212807 GÖÇ VE SİYASET Türkçe 3 6
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SKY4113289 ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKU Türkçe 3 6
SKY4171940 KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Türkçe 3 6
SKY4171980 MEDENİ HUKUK Türkçe 3 6
SKY4171960 POLİTİK EKONOMİNİN TEMELLERİ Türkçe 3 6
SKY4171970 KAMU HUKUKUNDA PRATİK ÇALIŞMALAR Türkçe 3 6
SKY4110081 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI YÖNETİMİ Türkçe 3 6
SKY4171950 ULUSLARARASI İLİŞKİLER Türkçe 3 6
SKY4171930 SİYASET FELSEFESİ Türkçe 3 6
SKY4112216 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Türkçe 3 6
SKY4113288 STAJ Türkçe - 5
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SKY4213291 TEORİ VE UYGULAMADA AİHS Türkçe 3 6
SKY4213292 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA UYGULAMALARI Türkçe 3 6
SKY4210099 SİYASAL İLETİŞİM UYGULAMALARI Türkçe 3 6
SKY4272050 SOSYAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Türkçe 3 6
SKY4272030 BORÇLAR HUKUKU Türkçe 3 6
SKY4272060 TÜRKİYE EKONOMİSİ Türkçe 3 6
SKY4272040 KAMU MALİYESİ Türkçe 3 6
SKY4272020 AB VE TÜRKİYE Türkçe 3 6
SKY4211699 SİYASAL PARTİLER Türkçe 3 6
SKY4272010 GLOBAL TOPLUM VE İNSAN HAKLARI Türkçe 3 6
SKY4213288 STAJ Türkçe - 5

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminin araştırma ve uygulamaya yönelik alanlarının temel kavramlarını ve bu alanın temel kuramlarını bilir.
Siyaset, siyasal sistem, anayasa, kamu yönetimi ile ilgili olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir; bu alanda yaşanan gelişme ve sorunların nedenlerini kavrar, çözüm getirebilir ve sistematik düşünebilir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil toplum örgütleri ve siyasal parti örgütlerinde, teşkilatlanma, stratejik planlama, politika tasarımı, proje üretme, denetim, karar alma, uygulama ve performans değerlendirme süreçlerinde görev alabilir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarında sosyal ve doğal sistemlerden kaynaklanan karmaşıklıklarla, olgu ve değerlere ilişkin belirsizliklerle baş edebilir.
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekibin parçası olarak etkinliklerde bulunur, plan ve program yaparak etkinlikleri yönetebilir; akademik araştırma yapabilir.

Öğrenme Yetkinliği

Çalıştığı alanda veri toplar, bu verileri bilişim teknolojilerini etkin kullanarak analizeder, değerlendirir ve eleştirel olarak yorumlayabilir.
Yöneticilerin gereksinim duyacakları, ekonomi, işletme, uluslararası ilişkiler, iletişim gibi alanlarda temel kavramları, yöntem ve teknikleri kullanabilir.
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
Sürekli öğrenmeye açık olarak, olguları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Sosyal sorumluluk üstlenerek, gönüllük temelinde proje geliştirir ve bu tür etkinliklerde görev alır.
Etik değerlere bağlı, insan hakları bilincine sahip, insanlar arasında iletişime açık ve ortak çalışma eğilimi ile hareket edebilir.

Alana Özgü Yetkinlik

Kamu ve özel sektör kuruluşlarında modern yönetim teknik ve araçlarını kullanarak yüksek performanslı örgütler oluşturur.
Politika sürecinde diğer grup ve kurumların katılımını sağlar, yönetişime açık karar alır ve müzakere sürecini işletebilir.

İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Prof.Dr. Bekir Berat ÖZİPEK

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ANAYASA HUKUKU 5544444454555
ARAP BAHARI VE ORTADOĞU'DA SİYASETİN DÖNÜŞÜMÜ 2121545531321
BORÇLAR HUKUKU 3333333333333
DÜNYA TARİHİ 2303040000400
ETİK 0304000150400
ETNİSİTE, KÜLTÜR VE SİYASET 3344212225235
GÖÇ VE SİYASET 0051545355555
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3434105041525
İDARE HUKUKU I 3411421352232
İDARE HUKUKU II 4431311241132
İLERİ İNGİLİZCE I 5555555555555
İSTATİSTİK 4545454554445
KAMU HUKUKUNDA PRATİK ÇALIŞMALAR 4534325142553
KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 4442201000033
KAMU YÖNETİMİNDE PRATİK ÇALIŞMALAR 5444521121355
KAMU YÖNETİMİNE GİRİŞ 5555324131155
KARŞILAŞTIRMALI SİYASET 5534423442423
KENTLEŞME VE ÇEVRE POLİTİKALARI 5555521021111
KÜRESELLEŞMENİN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1323552142312
MAKROEKONOMİ 0301425120230
MİKROEKONOMİ 0213215041312
MODERN SİYASİ DÜŞÜNCELER 3122231211111
ORTADOĞU'DA SİYASET 2301300003405
POLİTİK EKONOMİNİN TEMELLERİ 2332432233345
SİVİL TOPLUM TARTIŞMALARI 4353543455543
SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ I 2434341552435
SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ II 2424332353535
SİYASAL PARTİLER 3521343242435
SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ I 4554445141454
SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ II 5544554131434
SİYASET FELSEFESİ 5505000050505
SİYASET SOSYOLOJİSİ 5435430450512
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 5555552244433
SOSYAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ 2324340355403
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 3224210342433
TÜRKİYE ANAYASA HUKUKU 5410305041545
TÜRKİYE EKONOMİSİ 3212100331203
TÜRKİYE İDARİ SİSTEMİ 4432100000010
TÜRKİYE SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ 4445443342434
TÜRKİYE SİYASİ HAYATI I 4544544455445
TÜRKİYE SİYASİ HAYATI II 3424333142325
TÜRKİYE SİYASİ TARİHİ 4543454151254
TÜRKİYE'DE DİN VE SİYASET 3111230354543
TÜRKİYE'DE SİYASET VE BÜROKRASİ İLİŞKİSİ 3454522242334
TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI 3342345245434
ULUSLARARASI İLİŞKİLER 3222135231434
ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKU 4534325142553
ÜNİVERSİTE VE YAŞAM BECERİLERİ 2335545353523
YEREL YÖNETİMLER 5542201032225
YÖNETİM VE ORGANİZASYON 0043304033054
İlişkili ders sayısı / 50/6116017914415816012813199180107169140171
İlişki ağırlığı3333333232333

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu