Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

İstanbul Medipol Üniversitesi Psikoloji lisans programı, öğrencilerinin; eleştirel düşünce ve bilimsel bakış açısını kazanmış olmalarını, psikolojinin temel kavram ve kuramlarına hâkim olup kendi başına bilimsel araştırma yapabilmelerini, mesleki etik kuralları içselleştirmelerini, lisansüstü eğitime ve alanda çalışmaya hazır olmalarını amaçlar.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa EA puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
PSK1111800BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI ITürkçe2-2
PSK1113242BİLİMSEL DÜŞÜNCEYE GİRİŞTürkçe3-3
PSK1113530PSİKOLOJİYE GİRİŞ ITürkçe3-7
PSK1115006NÖROANATOMİTürkçe2-5
PSK1164380FELSEFEYE GİRİŞTürkçe3-5
ATA1110800ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ITürkçe2-2
İNG1111200İNGİLİZCE Iİngilizce4-4
TDL1110200TÜRK DİLİ ITürkçe2-2
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
PSK1212716SOSYAL BİLİMLER İÇİN MATEMATİKTürkçe3-4
PSK1213243ANTROPOLOJİYE GİRİŞTürkçe3-6
PSK1213560PSİKOLOJİYE GİRİŞ IITürkçe3-7
PSK1213570SOSYOLOJİYE GİRİŞ Türkçe3-5
ATA1210000ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IITürkçe2-2
İNG1211300İNGİLİZCE IIİngilizce4-4
TDL1220000TÜRK DİLİ IITürkçe2-2

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.


İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Prof.Dr. Gökhan MALKOÇ

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders1234567891011121314
ADLİ PSİKOLOJİ51421321100022
AHLAK PSİKOLOJİSİ54534555522045
ANTROPOLOJİYE GİRİŞ55545555555555
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI I00300200004302
BİLİMSEL DÜŞÜNCEYE GİRİŞ40111521130001
BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİYE GİRİŞ30200022000043
BİLİŞSEL PSİKOLOJİ44121000000000
BİLİŞSEL PSİKOLOJİDE SEÇME KONULAR43221432211214
BİLİŞSEL REHABİLİTASYONA GİRİŞ42333242000303
BİYOLOJİK PSİKOLOJİ32100231030000
ÇOCUK VE ERGEN PSİKOPATOLOJİSİ23553555511355
DAVRANIŞ BİLİMLERİ İÇİN İSTATİSTİK I50353300002434
DAVRANIŞ BİLİMLERİ İÇİN İSTATİSTİK II50352100001424
DENEYSEL PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA30040433000233
DUYUM VE ALGI52334212100313
ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİK. ARAŞ. KONULARI32033343332444
ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ00300033300003
EVRİMSEL PSİKOLOJİ54111442111113
FELSEFEYE GİRİŞ14130010000032
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I43300121230013
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II43200121230013
GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE ARAŞTIRMA UYGU.52353334002455
GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE SEÇME KONULAR43435422211234
GÜDÜLENME VE DUYGULAR30200021230000
İNSAN VE MEKAN41503545300011
KİŞİLİK KURAMLARI15211221211123
KLİNİK PSİKOLOJİ40504055500050
KLİNİK PSİKOLOJİDE SEÇME KONULAR30200221200000
MEDYA, KÜLTÜR VE PSİKOLOJİ22433111300132
NÖROANATOMİ40521021000032
NÖROPSİKOLOJİYE GİRİŞ42431211111522
OYUN TERAPİSİ43230454400045
ÖĞRENME55533533321233
POZİTİF PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA KONULARI11430453413035
PSİKODİNAMİK TERAPİYE GİRİŞ30200022000033
PSİKODRAMA30005020400055
PSİKOLOJİ TARİHİ03000330000000
PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ10051523000103
PSİKOLOJİDE ETİK20302000300053
PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME41230000000522
PSİKOLOJİK TESTLER10220000000520
PSİKOLOJİYE GİRİŞ I54241421100233
PSİKOLOJİYE GİRİŞ II54221110100233
PSİKOPATOLOJİ32400324200143
PSİKOPATOLOJİ, EDEBİYAT VE FENOMENOLOJİ43443423333245
SİNEMA VE PSİKOLOJİ11111332112113
SOSYAL BİLİMLER İÇİN MATEMATİK50111112035321
SOSYAL BİLİŞİN SİNİRBİLİMİ33331333300434
SOSYAL PSİKOLOJİ I44444444424344
SOSYAL PSİKOLOJİ II32334442423344
SOSYAL SORUMLULUK VE GÖNÜLLÜLÜK32333544422114
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 55545555555555
SPOR PSİKOLOJİSİ30403443500340
STAJ: PSİKOLOJİ ALANLARI51514444514145
SUÇ PSİKOLOJİSİ03503553500050
TEMEL GÖRÜŞME BECERİLERİ30300341400231
TOPLUMSAL CİNSİYET PSİKOLOJİSİ33500553500055
UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ30422042200002
VAROLUŞCU PSİKOLOJİ34315555411255
YARATICILIK VE YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİ30200221200000
ZİHİN KURAMI30200021200000
İlişkili Ders Sayısı / 61/64199111172115105157163129131545795155167

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu