Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

İstanbul Medipol Üniversitesi Psikoloji lisans programı, öğrencilerinin; eleştirel düşünce ve bilimsel bakış açısını kazanmış olmalarını, psikolojinin temel kavram ve kuramlarına hâkim olup kendi başına bilimsel araştırma yapabilmelerini, mesleki etik kuralları içselleştirmelerini, lisansüstü eğitime ve alanda çalışmaya hazır olmalarını amaçlar.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa EA puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PSK1164380 FELSEFEYE GİRİŞ Türkçe 3 5
PSK1111800 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI I Türkçe 2 2
PSK1113530 PSİKOLOJİYE GİRİŞ I Türkçe 3 7
PSK1113550 MODERN BİYOLOJİ Türkçe 3 5
PSK1113242 BİLİMSEL DÜŞÜNCEYE GİRİŞ Türkçe 3 3
ATA1110800 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Türkçe 2 2
İNG1111200 İNGİLİZCE I İngilizce 4 4
TDL1110200 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PSK1212716 SOSYAL BİLİMLER İÇİN MATEMATİK Türkçe 3 4
PSK1213570 SOSYOLOJİYE GİRİŞ Türkçe 3 5
PSK1213243 ANTROPOLOJİYE GİRİŞ Türkçe 3 6
PSK1213560 PSİKOLOJİYE GİRİŞ II Türkçe 3 7
ATA1210000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Türkçe 2 2
İNG1211300 İNGİLİZCE II İngilizce 4 4
TDL1220000 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PSK2153960 DAVRANIŞ BİLİMLERİ İÇİN İSTATİSTİK I Türkçe 3 6
PSK2122930 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I Türkçe 3 6
PSK2122920 PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 3 6
PSK2122940 BİLİŞSEL PSİKOLOJİ Türkçe 3 6
PSK2161260 GÜDÜLENME VE DUYGULAR Türkçe 3 6
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PSK2245980 ÖĞRENME Türkçe 3 5
PSK2261280 DUYUM VE ALGI Türkçe 3 5
PSK2222980 BİYOLOJİK PSİKOLOJİ Türkçe 3 5
PSK2222970 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II Türkçe 3 5
PSK2253970 DAVRANIŞ BİLİMLERİ İÇİN İSTATİSTİK II Türkçe 3 5
PSK2223010 KİŞİLİK KURAMLARI Türkçe 3 5
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PSK3141370 PSİKOLOJİDE ETİK Türkçe 3 6
PSK3141350 PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Türkçe 3 6
PSK3141330 SOSYAL PSİKOLOJİ I Türkçe 3 6
PSK3171770 PSİKOPATOLOJİ Türkçe 3 6
PSK3113245 SOSYAL SORUMLULUK VE GÖNÜLLÜLÜK Türkçe 1+4 6
PSK3111513 SPOR PSİKOLOJİSİ Türkçe 3 6
PSK3165140 UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ Türkçe 3 6
PSK3161310 SOSYAL MEDYA VE PSİKOLOJİ Türkçe 3 6
PSK3151610 TOPLUMSAL CİNSİYET PSİKOLOJİSİ Türkçe 3 6
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PSK3241410 SOSYAL PSİKOLOJİ II Türkçe 3 6
PSK3241420 ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ Türkçe 3 6
PSK3266350 KLİNİK PSİKOLOJİ Türkçe 3 6
PSK3213246 SİNEMA VE PSİKOLOJİ Türkçe 3 6
PSK3213245 SOSYAL SORUMLULUK VE GÖNÜLLÜLÜK Türkçe 1+4 6
PSK3251520 ADLİ PSİKOLOJİ Türkçe 3 6
PSK3251450 EDEBİ VE FELSEFİ METİNLERDE PSİKOLOJİ Türkçe 3 6
PSK3265140 UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ Türkçe 3 6
PSK3210386 SOSYAL BİLİŞİN SİNİRBİLİMİ Türkçe 3 6
PSK3266310 AİLE SİSTEMLERİ Türkçe 3 6
PSK3251480 BİLİŞSEL PSİKOLOJİDE SEÇME KONULAR Türkçe 3 6
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PSK4151420 TEMEL GÖRÜŞME BECERİLERİ Türkçe 3 6
PSK4110128 GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE SEÇME KONULAR Türkçe 3 6
PSK4171750 BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİYE GİRİŞ Türkçe 3 6
PSK4151360 NÖROPSİKOLOJİYE GİRİŞ Türkçe 3 6
PSK4110149 EVRİMSEL PSİKOLOJİ Türkçe 3 6
PSK4161350 ÇOCUK VE ERGEN PSİKOPATOLOJİSİ Türkçe 3 6
PSK4151460 BİLİŞSEL REHABİLİTASYONA GİRİŞ Türkçe 3 6
PSK4151490 ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİK. SEÇME KONULAR Türkçe 3 6
PSK4112108 AHLAK PSİKOLOJİSİ Türkçe 3 6
PSK4166340 OYUN TERAPİSİ Türkçe 3 6
PSK4171760 GERİATRİK PSİKOLOJİ Türkçe 3 6
PSK4113253 GRUP DİNAMİKLERİ Türkçe 3 6
PSK4113254 ZİHİN KURAMI Türkçe 3 6
PSK4113255 STAJ: PSİKOLOJİ AJANLARI Türkçe - 6
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PSK4213590 PSİKOLOJİ TARİHİ Türkçe 3 6
PSK4265380 KLİNİK PSİKOLOJİDE SEÇME KONULAR Türkçe 3 6
PSK4212808 POZİTİF PSİKOLOJİDE SEÇME KONULAR Türkçe 3 6
PSK4213256 PSİKOLOJİDE GÜNCEL KAVRAMLAR: BENLİK Türkçe 3 6
PSK4213257 ÇEVRESEL PSİKOLOJİ Türkçe 3 6
PSK4213258 SOSYAL ETKİ Türkçe 3 6
PSK4213259 ŞEMA TERAPİYE GİRİŞ Türkçe 3 6
PSK4213261 İNSAN CİNSELLİĞİ Türkçe 3 6
PSK4213254 ZİHİN KURAMI Türkçe 3 6
PSK4266340 OYUN TERAPİSİ Türkçe 3 6
PSK4210145 DENEYSEL PSİKOLOJİDE SEÇME KONULAR Türkçe 3 6
PSK4210605 BAĞIMLILIĞI ANLAMAK Türkçe 3 6
PSK4251370 SAĞLIK PSİKOLOJİSİ Türkçe 3 6
PSK4210146 SUÇ PSİKOLOJİSİ Türkçe 3 6
PSK4271760 GERİATRİK PSİKOLOJİ Türkçe 3 6
PSK4211704 PSİKODİNAMİK TERAPİYE GİRİŞ Türkçe 3 6
PSK4210394 PSİKOLOJİK TESTLER Türkçe 3 6
PSK4251650 GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE ARAŞTIRMA UYGU. Türkçe 3 6
PSK4213255 STAJ: PSİKOLOJİ AJANLARI Türkçe - 6

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.

Öğrenme Yetkinliği

Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.

Alana Özgü Yetkinlik

Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.

İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Prof.Dr. Gökhan MALKOÇ

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Bakım Planı

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ADLİ PSİKOLOJİ 51421321100022
AHLAK PSİKOLOJİSİ 54534555522045
AİLE SİSTEMLERİ 44212252300023
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI I 00300200004302
BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİYE GİRİŞ 30200022000043
BİLİŞSEL PSİKOLOJİ 44121000000000
BİLİŞSEL PSİKOLOJİDE SEÇME KONULAR 43221432211214
BİLİŞSEL REHABİLİTASYONA GİRİŞ 42333242000303
BİYOLOJİK PSİKOLOJİ 32100231030000
ÇOCUK VE ERGEN PSİKOPATOLOJİSİ 44413321231233
DAVRANIŞ BİLİMLERİ İÇİN İSTATİSTİK I 50353300002434
DAVRANIŞ BİLİMLERİ İÇİN İSTATİSTİK II 50352100001424
DENEYSEL PSİKOLOJİDE SEÇME KONULAR 54454544433545
DUYUM VE ALGI 52334212100313
EDEBİ VE FELSEFİ METİNLERDE PSİKOLOJİ 11100221000004
ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİK. SEÇME KONULAR 32033343332444
ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ 00300033300003
EVRİMSEL PSİKOLOJİ 54111442111113
FELSEFEYE GİRİŞ 14130010000032
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I 43300121230013
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II 43200121230013
GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE ARAŞTIRMA UYGU. 52353334002455
GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE SEÇME KONULAR 43435422211234
GERİATRİK PSİKOLOJİ 30200221200000
GRUP DİNAMİKLERİ 33234554530055
GÜDÜLENME VE DUYGULAR 30200021230000
KİŞİLİK KURAMLARI 15211221211123
KLİNİK PSİKOLOJİ 40504055500050
KLİNİK PSİKOLOJİDE SEÇME KONULAR 30200221200000
MODERN BİYOLOJİ 33443443333333
NÖROPSİKOLOJİYE GİRİŞ 42431211111522
OYUN TERAPİSİ 43230454400045
ÖĞRENME 55533533321233
PSİKODİNAMİK TERAPİYE GİRİŞ 30200022000033
PSİKOLOJİ TARİHİ 03000330000000
PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 10051523000103
PSİKOLOJİDE ETİK 20302000300053
PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 41230000000522
PSİKOLOJİK TESTLER 10220000000520
PSİKOLOJİYE GİRİŞ I 54241421100233
PSİKOLOJİYE GİRİŞ II 54221110100233
PSİKOPATOLOJİ 32400324200143
SAĞLIK PSİKOLOJİSİ 30200221200003
SOSYAL BİLİŞİN SİNİRBİLİMİ 33331333300434
SOSYAL MEDYA VE PSİKOLOJİ 11522555415155
SOSYAL PSİKOLOJİ I 44444444424344
SOSYAL PSİKOLOJİ II 32334442423344
SOSYAL SORUMLULUK VE GÖNÜLLÜLÜK 51415444514145
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 00442433300000
SPOR PSİKOLOJİSİ 30403443500340
STAJ: PSİKOLOJİ AJANLARI 51514444514145
SUÇ PSİKOLOJİSİ 03503553500050
TEMEL GÖRÜŞME BECERİLERİ 30300341400231
TOPLUMSAL CİNSİYET PSİKOLOJİSİ 33500553500055
UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ 30422042200002
İlişkili ders sayısı / 55/6717610515610091141148111118434682131151
İlişki ağırlığı32322332222233

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Canlı DestekBilgi Talep Formu