Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
VAROLUŞCU PSİKOLOJİPSK4114379Güz Dönemi3+036
Ders Programı

Cuma 10:00-10:45

Cuma 11:00-11:45

Cuma 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Gizem CESUR SOYSAL
Dersi VerenlerDoç.Dr. Gizem CESUR SOYSAL, Öğr.Gör. Şeyma Serap KEÇELİ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, varoluşçu psikolojinin tarihinin ve temel kavramlarının öğrenilmesi, felsefi yaklaşımların psikolojideki yerlerinin keşfedilmesi, varoluşçu felsefecilerin düşünceleri üzerinden insan varoluşunun anlaşılmaya çalışılması ve felsefi tartışılma becerisinin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriğiBu ders; Varoluşçu Psikolojiye Giriş,Varoluşçu Felsefeye Giriş,Dört Dünya Kuramı,Kaygı ve Özgürlük: Kierkegaard ve Nietzsche,Olmak: Heidegger ve Tillich,Ötekilerle Olmak: Sartre ve Buber,Amerikan Varoluşçular: Rollo May ve Yalom,İnsan Olmak: Frankl ve Merleau-Ponty,Psikopatolojiye Varoluşçu Bakış: Laing,İkinci Cinsiyet: Simone de Beauvoir,Fiziksel Dünya’ya Dair Seçme Konular,Kendilik Dünyası’na Dair Seçme Konular,İlişkisel Dünya’ya Dair Seçme Konular,Tinsel Dünya’ya Dair Seçme Konular; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Varoluşçu psikolojinin temel kavramlarını tanımlayabilir, kavramlar arası farkları ayırt edebilir.A
2.Varoluşçu psikolojinin tarihsel gelişimini özetleyebilir.A
3.Varoluşçu psikolojiye ilişkin temel olguları tanıyabilir.A
4.Varoluşçu psikolojiye ilişkin kuramlar tartışabilirA
5.Varoluşçu psikoloji bakış açısından psikopatolojiyi açıklayabilir.A
6.Varoluşçu felsefeye ilişkin temel olguları tartışabilir.A
7.Felsefe ile psikoloji arasındaki ilişkiyi ifade edebilir.A
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Varoluşçu Psikolojiye Giriş
2Varoluşçu Felsefeye Giriş
3Dört Dünya Kuramı
4Kaygı ve Özgürlük: Kierkegaard ve Nietzsche
5Olmak: Heidegger ve Tillich
6Ötekilerle Olmak: Sartre ve Buber
7Amerikan Varoluşçular: Rollo May ve Yalom
8İnsan Olmak: Frankl ve Merleau-Ponty
9Psikopatolojiye Varoluşçu Bakış: Laing
10İkinci Cinsiyet: Simone de Beauvoir
11Fiziksel Dünya’ya Dair Seçme Konular
12Kendilik Dünyası’na Dair Seçme Konular
13İlişkisel Dünya’ya Dair Seçme Konular
14Tinsel Dünya’ya Dair Seçme Konular
Kaynak
Van Deurzen, E., & Claire-Baker, A. (2017). İnsan Meselelerine Varoluşçu Bakışlar. İstanbul: Aletheia. (VC)
Van Deurzen, E. (2010). Everyday Mysteries. London: Routledge.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
2
PY2. Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
3
PY3. Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
4
PY4. Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
5
PY5. Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
6
PY6. Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
7
PY7. Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
8
PY8. Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
9
PY9. Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
10
PY10. Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
11
PY11. Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
12
PY12. Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
13
PY13. Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
14
PY14. Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
VAROLUŞCU PSİKOLOJİPSK4114379Güz Dönemi3+036
Ders Programı

Cuma 10:00-10:45

Cuma 11:00-11:45

Cuma 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Gizem CESUR SOYSAL
Dersi VerenlerDoç.Dr. Gizem CESUR SOYSAL, Öğr.Gör. Şeyma Serap KEÇELİ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, varoluşçu psikolojinin tarihinin ve temel kavramlarının öğrenilmesi, felsefi yaklaşımların psikolojideki yerlerinin keşfedilmesi, varoluşçu felsefecilerin düşünceleri üzerinden insan varoluşunun anlaşılmaya çalışılması ve felsefi tartışılma becerisinin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriğiBu ders; Varoluşçu Psikolojiye Giriş,Varoluşçu Felsefeye Giriş,Dört Dünya Kuramı,Kaygı ve Özgürlük: Kierkegaard ve Nietzsche,Olmak: Heidegger ve Tillich,Ötekilerle Olmak: Sartre ve Buber,Amerikan Varoluşçular: Rollo May ve Yalom,İnsan Olmak: Frankl ve Merleau-Ponty,Psikopatolojiye Varoluşçu Bakış: Laing,İkinci Cinsiyet: Simone de Beauvoir,Fiziksel Dünya’ya Dair Seçme Konular,Kendilik Dünyası’na Dair Seçme Konular,İlişkisel Dünya’ya Dair Seçme Konular,Tinsel Dünya’ya Dair Seçme Konular; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Varoluşçu psikolojinin temel kavramlarını tanımlayabilir, kavramlar arası farkları ayırt edebilir.A
2.Varoluşçu psikolojinin tarihsel gelişimini özetleyebilir.A
3.Varoluşçu psikolojiye ilişkin temel olguları tanıyabilir.A
4.Varoluşçu psikolojiye ilişkin kuramlar tartışabilirA
5.Varoluşçu psikoloji bakış açısından psikopatolojiyi açıklayabilir.A
6.Varoluşçu felsefeye ilişkin temel olguları tartışabilir.A
7.Felsefe ile psikoloji arasındaki ilişkiyi ifade edebilir.A
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Varoluşçu Psikolojiye Giriş
2Varoluşçu Felsefeye Giriş
3Dört Dünya Kuramı
4Kaygı ve Özgürlük: Kierkegaard ve Nietzsche
5Olmak: Heidegger ve Tillich
6Ötekilerle Olmak: Sartre ve Buber
7Amerikan Varoluşçular: Rollo May ve Yalom
8İnsan Olmak: Frankl ve Merleau-Ponty
9Psikopatolojiye Varoluşçu Bakış: Laing
10İkinci Cinsiyet: Simone de Beauvoir
11Fiziksel Dünya’ya Dair Seçme Konular
12Kendilik Dünyası’na Dair Seçme Konular
13İlişkisel Dünya’ya Dair Seçme Konular
14Tinsel Dünya’ya Dair Seçme Konular
Kaynak
Van Deurzen, E., & Claire-Baker, A. (2017). İnsan Meselelerine Varoluşçu Bakışlar. İstanbul: Aletheia. (VC)
Van Deurzen, E. (2010). Everyday Mysteries. London: Routledge.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
2
PY2. Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
3
PY3. Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
4
PY4. Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
5
PY5. Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
6
PY6. Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
7
PY7. Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
8
PY8. Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
9
PY9. Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
10
PY10. Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
11
PY11. Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
12
PY12. Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
13
PY13. Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
14
PY14. Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:32Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:33