Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ IPSK2122930Güz Dönemi3+036
Ders Programı

Salı 13:30-14:15

Salı 14:30-15:15

Salı 15:30-16:15

Salı 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Figen EROĞLU ADA
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Figen EROĞLU ADA
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı insan gelişimi ve büyüme üzerine var olan kuram ve araştırmaların geniş ölçekli bir taramasını yaparak, öğrencilerin bu konu hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. İki dönemlik bir ders olan gelişim psikolojisi dersinin bu ilk döneminde, döllenmeden orta çocukluğa kadar süreçteki fiziksel, bilişsel, sosyo-duygusal, ve ahlaki gelişim incelenir. Gelişim psikolojisi alanındaki araştırmaları inceler ve ana kuram ve kuramcıları tartışırken, dil ve kültürün insan gelişimi üzerindeki etkilerine özellikle dikkat edilir. İnsan gelişimini, ne gelişimin evrensel yönlerini ne de gelişimin toplum ve kültür ile ilgisini göz ardı etmeyen kapsamlı bir şekilde incelemektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş,Giriş,Giriş,Biyolojik Başlangıç,Doğum Öncesi Gelişim ve Doğum,Bebeklikte Fiziksel Gelişim,Bebeklikte Bilişsel Gelişim ,Bebeklikte Sosyoduygusal Gelişim,Bebeklikte Sosyoduygusal Gelişim,İlk Çocuklukta Fiziksel ve Bilişsel Gelişim,İlk Çocuklukta Sosyoduygusal Gelişim,Orta ve Geç Çocuklukta Fiziksel ve Bilişsel Gelişim,Orta ve Geç Çocuklukta Sosyoduygusal Gelişim,Genel Tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Gelişim psikolojisin temel kavramlarını tanımlayabilir, kavramlar arası farkları ayırt edebilir.10, 16, 19, 9A, E
2.Gelişim psikolojisinin tarihsel gelişimini özetleyebilir.10, 16, 19, 9A, E
3.İnsan gelişimine dair kuramları bilir ve kültürün insan gelişimine katkısını eleştirel bir şekilde tartışabilir.10, 16, 19, 9A, E
4.Genetik ve doğum öncesi gelişimi anlatabilir.10, 16, 19, 9A, E
5.Yeni doğmuş bebeklerin gelişimsel özelliklerini tanımlayabilir.10, 16, 19, 9A, E
6.Erken bebeklikteki fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimin özeliklerini, bu alandaki araştırmaları bilir; kültürün katkısını tartışabilir.10, 16, 19, 9A, E
7.Bebeklikteki fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimin özeliklerini, bu alandaki araştırmaları bilir; kültürün katkısını tartışabilir.10, 16, 19, 9A, E
8.Erken çocukluktaki fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimin özeliklerini, bu alandaki araştırmaları bilir; kültürün katkısını tartışabilir.10, 16, 19, 9A, E
9.Orta çocukluktaki, fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimin özeliklerini, bu alandaki araştırmaları bilir; kültürün katkısını tartışabilir.10, 16, 19, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1GirişYBG, Bl.1
2GirişYBG, Bl.1
3GirişYBG, Bl.1
4Biyolojik BaşlangıçYBG, Bl.2
5Doğum Öncesi Gelişim ve DoğumYBG, Bl.3
6Bebeklikte Fiziksel GelişimYBG, Bl.4
7Bebeklikte Bilişsel Gelişim YBG, Bl.5
8Bebeklikte Sosyoduygusal GelişimYBG, Bl.6
9Bebeklikte Sosyoduygusal GelişimYBG, Bl.6
10İlk Çocuklukta Fiziksel ve Bilişsel GelişimYBG, Bl.7
11İlk Çocuklukta Sosyoduygusal GelişimYBG, Bl.8
12Orta ve Geç Çocuklukta Fiziksel ve Bilişsel GelişimYBG, Bl.9
13Orta ve Geç Çocuklukta Sosyoduygusal GelişimYBG, Bl.10
14Genel Tekrar
Kaynak
Santrock, J. W. (2023). Yaşam Boyu Gelişim, Ankara, Nobel Yayınları .
Miller, P. H. (2017). Gelişim Psikolojisi Kuramları. (Yay. Haz. B. Onur). Ankara: İmge.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
2
PY2. Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
3
PY3. Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
4
PY4. Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
5
PY5. Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
6
PY6. Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
7
PY7. Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
8
PY8. Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
9
PY9. Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
10
PY10. Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
11
PY11. Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
12
PY12. Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
13
PY13. Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
14
PY14. Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14570
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi111
Okul Dışı Diğer Faaliyetler133
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı212
Ara Sınav ve Hazırlığı12121
Genel Sınav ve Hazırlığı12626
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)165
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(165/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ IPSK2122930Güz Dönemi3+036
Ders Programı

Salı 13:30-14:15

Salı 14:30-15:15

Salı 15:30-16:15

Salı 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Figen EROĞLU ADA
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Figen EROĞLU ADA
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı insan gelişimi ve büyüme üzerine var olan kuram ve araştırmaların geniş ölçekli bir taramasını yaparak, öğrencilerin bu konu hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. İki dönemlik bir ders olan gelişim psikolojisi dersinin bu ilk döneminde, döllenmeden orta çocukluğa kadar süreçteki fiziksel, bilişsel, sosyo-duygusal, ve ahlaki gelişim incelenir. Gelişim psikolojisi alanındaki araştırmaları inceler ve ana kuram ve kuramcıları tartışırken, dil ve kültürün insan gelişimi üzerindeki etkilerine özellikle dikkat edilir. İnsan gelişimini, ne gelişimin evrensel yönlerini ne de gelişimin toplum ve kültür ile ilgisini göz ardı etmeyen kapsamlı bir şekilde incelemektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş,Giriş,Giriş,Biyolojik Başlangıç,Doğum Öncesi Gelişim ve Doğum,Bebeklikte Fiziksel Gelişim,Bebeklikte Bilişsel Gelişim ,Bebeklikte Sosyoduygusal Gelişim,Bebeklikte Sosyoduygusal Gelişim,İlk Çocuklukta Fiziksel ve Bilişsel Gelişim,İlk Çocuklukta Sosyoduygusal Gelişim,Orta ve Geç Çocuklukta Fiziksel ve Bilişsel Gelişim,Orta ve Geç Çocuklukta Sosyoduygusal Gelişim,Genel Tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Gelişim psikolojisin temel kavramlarını tanımlayabilir, kavramlar arası farkları ayırt edebilir.10, 16, 19, 9A, E
2.Gelişim psikolojisinin tarihsel gelişimini özetleyebilir.10, 16, 19, 9A, E
3.İnsan gelişimine dair kuramları bilir ve kültürün insan gelişimine katkısını eleştirel bir şekilde tartışabilir.10, 16, 19, 9A, E
4.Genetik ve doğum öncesi gelişimi anlatabilir.10, 16, 19, 9A, E
5.Yeni doğmuş bebeklerin gelişimsel özelliklerini tanımlayabilir.10, 16, 19, 9A, E
6.Erken bebeklikteki fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimin özeliklerini, bu alandaki araştırmaları bilir; kültürün katkısını tartışabilir.10, 16, 19, 9A, E
7.Bebeklikteki fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimin özeliklerini, bu alandaki araştırmaları bilir; kültürün katkısını tartışabilir.10, 16, 19, 9A, E
8.Erken çocukluktaki fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimin özeliklerini, bu alandaki araştırmaları bilir; kültürün katkısını tartışabilir.10, 16, 19, 9A, E
9.Orta çocukluktaki, fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimin özeliklerini, bu alandaki araştırmaları bilir; kültürün katkısını tartışabilir.10, 16, 19, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1GirişYBG, Bl.1
2GirişYBG, Bl.1
3GirişYBG, Bl.1
4Biyolojik BaşlangıçYBG, Bl.2
5Doğum Öncesi Gelişim ve DoğumYBG, Bl.3
6Bebeklikte Fiziksel GelişimYBG, Bl.4
7Bebeklikte Bilişsel Gelişim YBG, Bl.5
8Bebeklikte Sosyoduygusal GelişimYBG, Bl.6
9Bebeklikte Sosyoduygusal GelişimYBG, Bl.6
10İlk Çocuklukta Fiziksel ve Bilişsel GelişimYBG, Bl.7
11İlk Çocuklukta Sosyoduygusal GelişimYBG, Bl.8
12Orta ve Geç Çocuklukta Fiziksel ve Bilişsel GelişimYBG, Bl.9
13Orta ve Geç Çocuklukta Sosyoduygusal GelişimYBG, Bl.10
14Genel Tekrar
Kaynak
Santrock, J. W. (2023). Yaşam Boyu Gelişim, Ankara, Nobel Yayınları .
Miller, P. H. (2017). Gelişim Psikolojisi Kuramları. (Yay. Haz. B. Onur). Ankara: İmge.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
2
PY2. Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
3
PY3. Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
4
PY4. Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
5
PY5. Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
6
PY6. Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
7
PY7. Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
8
PY8. Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
9
PY9. Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
10
PY10. Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
11
PY11. Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
12
PY12. Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
13
PY13. Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
14
PY14. Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:32Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:33