Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÖĞRENMEPSK2245980Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Çarşamba 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Hasan Galip BAHÇEKAPILI
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Hasan Galip BAHÇEKAPILI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı; insan ve hayvanlarda öğrenme mekanizmalarına ilişkin temel kavramları, klasik, edimsel, sosyal ve ilişkisel öğrenme süreçlerinin kavranmasını güncel gelişmeleri aktararak sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş, Öğrenme ve Davranış Kavramları,Öğrenme, Refleks, Alışma ve Duyarlılaşma,Öğrenmenin Tarihsel Gelişimi ,Jenerik Formülasyon: Davranışın İşlevsel analizi,Klasik Koşullanmada Temel Kavramlar ve Olgular,Klasik Koşullanmada Kuramsal Yaklaşımlar,Edimsel Öğrenmede Temel Kavramlar ve Olgular,Edimsel Öğrenmede Kuramsal Yaklaşımlar, Pekişme, Ceza, Sönme,Pekiştirme: Araştırmalar ve Tarifeler, Uyaran Kontrolü,Sözel Davranış ve Tipleri,Kural Güdümlü Davranışlar ve Tipleri,Dil, Biliş ve İlişkisel Öğrenme,İlişkisel Öğrenmenin İlkeleri,Öğrenmenin Nörobiyolojik Zemini; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğrenme ve Davranış kavramlarını tanımlar.14, 16, 23, 9A
Öğrenme psikolojisin temel kavramlarını tanımlayabilir, kavramlar arası farkları ayırt edebilir.14, 16, 23, 9A
Öğrenme psikolojisinin tarihsel gelişimini özetleyebilecektir.9A
Klasik koşullanma ve edimsel öğrenmeye ilişkin temel kavramları tanımlayabilecektir.14, 23, 9A
Klasik koşullanma ve edimsel öğrenmeye ilişkin olguları tartışabilecektir.10, 16, 19, 9A
Sözel davranış, Kural-güdümlü davranış ve ilişkisel öğrenmeye ilişkin temel kavramları tanımlayabilecektir.14, 16, 19, 5, 6, 9A
Öğrenme mekanizmaları ile psikopatoloji ilişkisine dair temel bilgileri edinebilecektir.13, 9A
Öğrenmenin nörobiyolojik temellerine ilişkin genel mekanizmaları tanıyabilir.9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş, Öğrenme ve Davranış KavramlarıAlıcı (Bölüm 1), Ramnero & Törneke (Bölüm1-2)
2Öğrenme, Refleks, Alışma ve DuyarlılaşmaAlıcı (Bölüm 1)
3Öğrenmenin Tarihsel Gelişimi Alıcı (Bölüm 2)
4Jenerik Formülasyon: Davranışın İşlevsel analiziRamnerö & Törneke (Bölüm 3)
5Klasik Koşullanmada Temel Kavramlar ve OlgularAlıcı (Bölüm 3), Ramnerö & Törneke (Bölüm 4)
6Klasik Koşullanmada Kuramsal YaklaşımlarAlıcı (Bölüm 4)
7Edimsel Öğrenmede Temel Kavramlar ve OlgularAlıcı (Bölüm 5), Ramnerö & Törneke (Bölüm 5)
8Edimsel Öğrenmede Kuramsal Yaklaşımlar, Pekişme, Ceza, SönmeAlıcı (Bölüm 6-7), Ramnerö & Törneke (Bölüm 5)
9Pekiştirme: Araştırmalar ve Tarifeler, Uyaran KontrolüAlıcı (Bölüm 8-9), Ramnerö & Törneke (Bölüm6)
10Sözel Davranış ve TipleriRamnerö & Törneke (Bölüm 7)
11Kural Güdümlü Davranışlar ve TipleriYavuz, K.F., Burhan, H. S. (2019). Kural-Güdümlü Davranış: Psikopatoloji ve Psikoterapilerde Temel Bir Süreç. JCBPR. doi: 10.5455/JCBPR.45688
12Dil, Biliş ve İlişkisel ÖğrenmeRamnerö & Törneke (Bölüm 7)
13İlişkisel Öğrenmenin İlkeleriRamnerö & Törneke (Bölüm 7)
14Öğrenmenin Nörobiyolojik ZeminiAlıcı (Bölüm 10-11)
Kaynak
Alıcı, T. (2018). Öğrenmenin Bilimsel Temelleri. Kaknüs Yayınları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
2
PY2. Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
3
PY3. Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
4
PY4. Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
5
PY5. Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
6
PY6. Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
7
PY7. Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
8
PY8. Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
9
PY9. Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
10
PY10. Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
11
PY11. Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
12
PY12. Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
13
PY13. Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
14
PY14. Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler12020
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12525
Genel Sınav ve Hazırlığı13232
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)161
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(161/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÖĞRENMEPSK2245980Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Çarşamba 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Hasan Galip BAHÇEKAPILI
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Hasan Galip BAHÇEKAPILI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı; insan ve hayvanlarda öğrenme mekanizmalarına ilişkin temel kavramları, klasik, edimsel, sosyal ve ilişkisel öğrenme süreçlerinin kavranmasını güncel gelişmeleri aktararak sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş, Öğrenme ve Davranış Kavramları,Öğrenme, Refleks, Alışma ve Duyarlılaşma,Öğrenmenin Tarihsel Gelişimi ,Jenerik Formülasyon: Davranışın İşlevsel analizi,Klasik Koşullanmada Temel Kavramlar ve Olgular,Klasik Koşullanmada Kuramsal Yaklaşımlar,Edimsel Öğrenmede Temel Kavramlar ve Olgular,Edimsel Öğrenmede Kuramsal Yaklaşımlar, Pekişme, Ceza, Sönme,Pekiştirme: Araştırmalar ve Tarifeler, Uyaran Kontrolü,Sözel Davranış ve Tipleri,Kural Güdümlü Davranışlar ve Tipleri,Dil, Biliş ve İlişkisel Öğrenme,İlişkisel Öğrenmenin İlkeleri,Öğrenmenin Nörobiyolojik Zemini; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğrenme ve Davranış kavramlarını tanımlar.14, 16, 23, 9A
Öğrenme psikolojisin temel kavramlarını tanımlayabilir, kavramlar arası farkları ayırt edebilir.14, 16, 23, 9A
Öğrenme psikolojisinin tarihsel gelişimini özetleyebilecektir.9A
Klasik koşullanma ve edimsel öğrenmeye ilişkin temel kavramları tanımlayabilecektir.14, 23, 9A
Klasik koşullanma ve edimsel öğrenmeye ilişkin olguları tartışabilecektir.10, 16, 19, 9A
Sözel davranış, Kural-güdümlü davranış ve ilişkisel öğrenmeye ilişkin temel kavramları tanımlayabilecektir.14, 16, 19, 5, 6, 9A
Öğrenme mekanizmaları ile psikopatoloji ilişkisine dair temel bilgileri edinebilecektir.13, 9A
Öğrenmenin nörobiyolojik temellerine ilişkin genel mekanizmaları tanıyabilir.9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş, Öğrenme ve Davranış KavramlarıAlıcı (Bölüm 1), Ramnero & Törneke (Bölüm1-2)
2Öğrenme, Refleks, Alışma ve DuyarlılaşmaAlıcı (Bölüm 1)
3Öğrenmenin Tarihsel Gelişimi Alıcı (Bölüm 2)
4Jenerik Formülasyon: Davranışın İşlevsel analiziRamnerö & Törneke (Bölüm 3)
5Klasik Koşullanmada Temel Kavramlar ve OlgularAlıcı (Bölüm 3), Ramnerö & Törneke (Bölüm 4)
6Klasik Koşullanmada Kuramsal YaklaşımlarAlıcı (Bölüm 4)
7Edimsel Öğrenmede Temel Kavramlar ve OlgularAlıcı (Bölüm 5), Ramnerö & Törneke (Bölüm 5)
8Edimsel Öğrenmede Kuramsal Yaklaşımlar, Pekişme, Ceza, SönmeAlıcı (Bölüm 6-7), Ramnerö & Törneke (Bölüm 5)
9Pekiştirme: Araştırmalar ve Tarifeler, Uyaran KontrolüAlıcı (Bölüm 8-9), Ramnerö & Törneke (Bölüm6)
10Sözel Davranış ve TipleriRamnerö & Törneke (Bölüm 7)
11Kural Güdümlü Davranışlar ve TipleriYavuz, K.F., Burhan, H. S. (2019). Kural-Güdümlü Davranış: Psikopatoloji ve Psikoterapilerde Temel Bir Süreç. JCBPR. doi: 10.5455/JCBPR.45688
12Dil, Biliş ve İlişkisel ÖğrenmeRamnerö & Törneke (Bölüm 7)
13İlişkisel Öğrenmenin İlkeleriRamnerö & Törneke (Bölüm 7)
14Öğrenmenin Nörobiyolojik ZeminiAlıcı (Bölüm 10-11)
Kaynak
Alıcı, T. (2018). Öğrenmenin Bilimsel Temelleri. Kaknüs Yayınları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
2
PY2. Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
3
PY3. Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
4
PY4. Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
5
PY5. Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
6
PY6. Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
7
PY7. Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
8
PY8. Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
9
PY9. Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
10
PY10. Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
11
PY11. Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
12
PY12. Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
13
PY13. Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
14
PY14. Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:32Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:33