Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SOSYAL SORUMLULUK VE GÖNÜLLÜLÜKPSK3113245Güz Dönemi1+436
Ders Programı

Salı 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Salı 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Gökhan MALKOÇ
Dersi VerenlerProf.Dr. Gökhan MALKOÇ, Öğr.Gör. Ayşe Duygu FENDAL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, lisans düzeyindeki öğrencilerin toplumun farklı kesimlerindeki gündelik yaşam pratiklerinde dezavantajlılık konuları hakkında farkındalık sahibi olmaları, birey – toplum arasındaki etkileşimden yola çıkarak sosyal fayda ve sivil toplumunun gelişimi hakkında temel bilgileri edinmeleri, bu sayede gönüllülük kavramı hakkında tartışma, gözlem ve analiz yapmalarına yönelik saha çalışması gerçekleştirmeleri, sınıf içi sunum ve tartışmalar yapmalarıdır. Ara sınav: Saha çalışması dosyası%40 , Final Sınavı: Saha Çalışması Sunumu , sınav ve derse derse devam %60 Bu ders boyunca, sivil toplum kavramına yönelik teorik ve tarihsel alt yapının aktarılması için sosyal uyum, dezavantajlılık, ön yargı, dayanışma gibi kavramlar paylaşılacak, Çevre, Eğitim, İnsani Yardım, Hayırseverlik, Toplumsal Cinsiyet, Afet, Engelliler, Hayvan Hakları vb. alanlardaki çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları hakkında araştırma yapılması teşvik edilecek, sosyal fayda kavramının ortaya çıkışı ve gönüllük kavramının dönüşümü üzerine analizler yapmak üzere saha araştırması kapsamında mülakatlar yapılacak ve bulgular sınıf içinde sunularak, bitirme ödevi olarak yazılı şekilde teslim edilecektir. Dersin sonunda öğrencilerin gönüllülük ve sivil toplum da profesyonel kariyer fırsatları hakkında bilgi sahibi olmaları, araştırma ve sunum tekniklerini uygulama sahası bulmaları hedeflenmektedir.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin Genel Kavramlarına Giriş: Birey, Toplumsal Fayda, Sosyal Sorumluluk , Sivil Toplum ve Gönüllülük

,Sivil Toplumda Öne Çıkan Konular, ve Gönüllü Katılım ,Saha Çalışması Kapsamında STK Seçimi ve Mülakat Teknikleri ,Birey- Toplum Etkileşimine Tarihsel bir bakış: Sivil Toplum Kavramı ve Dönüşümü, Günümüzde Toplumsal Hareketler ve Sivil Toplum Kuruluşları,Sosyal Psikolojide Öne Çıkan Kavramlar, Sosyal Fayda ve Gönüllülük Üzerine (Günümüzdeki Yeni Gönüllülük Modelleri),Sosyal Sorumlu Kurumlar / Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Kuruluşlarında Profesyonel Yaşam ,Saha Çalışmasının Yapılması ,Sınıf İçi Sunum ve Tartışma,Sınıf İçi Sunum ve Tartışma,Sınıf İçi Sunum ve Tartışma,Sınıf İçi Sunum ve Tartışma,Sınıf İçi Sunum ve Tartışma,Sınıf İçi Sunum ve Tartışma,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Dezavantajlı grupların deneyimlediği çeşitli sorunları tanımlayabilir.10, 14, 16, 9E
2. Toplumsal sorunlara yönelik çözüm önerileri hakkında tartışabilir.10, 14, 16, 9E
3. Sivil Toplum kavramı hakkında genel tarihsel bir bakış sunabilir.14, 16, 9E
4. Sivil Toplum kuruluşlarının çalışmaları hakkında bilgi edinebilir.14, 16, 9E
5. Sosyal Fayda kavramı üzerine farklı bakış açıları geliştirebilir.10, 14, 16, 9E
6. Gönüllülük kavramı ve deneyimleri hakkında bilgi ve deneyim edinebilir. 10, 14, 16, 9E
7. Saha çalışması ile araştırma ve sunum tekniklerini uygulama alanı bulabilir.10, 14, 16, 9E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin Genel Kavramlarına Giriş: Birey, Toplumsal Fayda, Sosyal Sorumluluk , Sivil Toplum ve Gönüllülük

2Sivil Toplumda Öne Çıkan Konular, ve Gönüllü Katılım
3Saha Çalışması Kapsamında STK Seçimi ve Mülakat Teknikleri
4Birey- Toplum Etkileşimine Tarihsel bir bakış: Sivil Toplum Kavramı ve Dönüşümü, Günümüzde Toplumsal Hareketler ve Sivil Toplum Kuruluşları
5Sosyal Psikolojide Öne Çıkan Kavramlar, Sosyal Fayda ve Gönüllülük Üzerine (Günümüzdeki Yeni Gönüllülük Modelleri)
6Sosyal Sorumlu Kurumlar / Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Kuruluşlarında Profesyonel Yaşam
7Saha Çalışmasının Yapılması
8Sınıf İçi Sunum ve Tartışma
9Sınıf İçi Sunum ve Tartışma
10Sınıf İçi Sunum ve Tartışma
11Sınıf İçi Sunum ve Tartışma
12Sınıf İçi Sunum ve Tartışma
13Sınıf İçi Sunum ve Tartışma
14Genel Değerlendirme
Kaynak
Kaynaklar ( Türkçe Bölümler Türkçe Makaleleri Okuyacaktır ) Hafta 1 & 2 1- Atak, Hasan, Piaget ve Vygotsky’nin Kuramlarında Çocukların Toplumsallaşma Süreci, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 2017;9(2):163-176 doi:10.18863/pgy.281372 2- Tudge, J. R. H., & Winterhoff, P. A. (1993). Vygotsky, Piaget, and Bandura: Perspectives on the Relations between the Social World and Cognitive Development. Human Development, 36(2), 61–81. http://www.jstor.org/stable/26767276 Hafta 3&4 3- Coşkun, Mustafa Kemal, Süreklilik ve Kopuş Teorileri Bağlamında Türkiye'de Eski Ve Yeni Toplumsal Hareketler, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi e 61.1 4- Gözübüyük Tamer, M. (2010). Tarihsel süreçte sivil toplum . Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi , 27 (1) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/huefd/issue/41210/506251 5- Berberoglu, B. (2015). SOCIAL MOVEMENTS AND TRANSFORMATION IN THE AGE OF GLOBALIZATION: ORIGINS, DYNAMICS, AND MOBILIZATION. International Review of Modern Sociology, 41(1), 55–77. http://www.jstor.org/stable/43496501 6- Mardin, Serif, Power, Civil Society and Culture in the Ottoman Empire, Comparative Studies in Society and History , Cambridge University Press, Jun., 1969, Vol. 11, No. 3 (Jun.,1969), pp. 258-281 7- OZLEM ALTAN-OLCAY and AHMET ICDUYGU, Mapping Civil Society in the Middle East: The Cases of Egypt, Lebanon and Turkey, British Journal of Middle Eastern Studies , Taylor & Francis, Ltd.AUGUST 2012, Vol. 39, No. 2, pp. 157-179 Hafta 5 8- Türkiye’de Gönüllülük: Gönüllülüğün Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi https://www.stgm.org.tr/e-kutuphane/turkiyede-gonulluluk-gonullulugun-rolunun-katkilarinin-kesfedilmesi 9- Kesgin, B. (2016). Türkiye’de Gönüllülük Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme . MSGSÜ Sosyal Bilimler , (13) , 119-131 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/msgsusbd/issue/46978/589562 10- Yıldırım, N. & Akgün, S. (2013). SİVİL TOPLUM KURULUŞU GÖNÜLLÜLERİNİN SOSYAL SİSTEMİN MEŞRUİYETİNE İLİŞKİN ALGILARI, ADİL DÜNYA İNANÇLARI VE SOSYAL BASKINLIK YÖNELİMLERİ . Toplum ve Sosyal Hizmet , 24 (1) , 115-128 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsh/issue/48410/613377 11- Back, K. W. (1963). The Proper Scope of Social Psychology. Social Forces, 41(4), 368–376. https://doi.org/10.2307/2573282 12- Eckstein, Susan , Community as Gift-Giving: Collectivistic Roots of Volunteerism, American Sociological Review , American Sociological Association, Dec., 2001, Vol. 66, No. 6 (Dec., 2001), pp. 829-851 13- Rose-Ackerman, S. (1997). Altruism, ideological entrepreneurs and the non-profit firm. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 8(2), 120–134. http://www.jstor.org/stable/27927559 Hafta 6 &7 14- Büyükyılmaz, Ozan & Fidan, Yahya. (2016). Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Kavramsal Bir Bakış (Corporate Social Responsibility: A Conceptual Overview). 3. 10.15295/bmij.v3i3.127. https://www.researchgate.net/publication/290210222_Kurumsal_Sosyal_Sorumluluk_Kavramsal_Bir_Bakis_Corporate_Social_Responsibility_A_Conceptual_Overview 15- Demir, Ö. Sivil Toplum Kuruluşları”,“Sosyal Girişimcilik”,“Kurumsal Sosyal Sorumluluk” Ve “Sosyal İşletme. http://www.sogenc.org/dosyalar/235-SivilToplum%20Kurulu%C5%9Flar%C4%B1,Sosyal%20Giri%C5%9Fimcilik,%20Kurumsal%20Sosyal%20Sorumluluk%20ve%20Sosyal%20%C4%B0%C5%9Fletme_%C3%96zlem%20DEM%C4%B0R.pdf 16- HÖLLERER, M. A. (2012). Corporate social responsibility (CSR). In Between Creed, Rhetoric Façade, and Disregard: Dissemination and Theorization of Corporate Social Responsibility in Austria (NED-New edition, pp. 29–66). Peter Lang AG. http://www.jstor.org/stable/j.ctv9hj7c3.7 17- Dragovic, D. (2008). Careers in Nonprofits. In M. P. CARLAND & C. FABER (Eds.), Careers in International Affairs, Eighth Edition (pp. 338–381). Georgetown University Press. http://www.jstor.org/stable/j.ctt2tt648.26
Ek Kaynaklar: Keyman, Fuat, Türkiye’de ve Avrupa’da Sivil Toplum , İstanbul Bilgi Üniversitesi, STK Eğitim ve Araştırma Birimi, Sivil Toplum ve Demokrasi Konferans Yazıları , No.3, 2004 İki Sempozyum, Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları Tarih Vakfı Yayınları Projeler, Projecilik ve Sivil Toplum Kuruluşları, Tarih Vakfı Yayınları İnsel, Ahmet , Sivil Toplum, STK’lar ve Gönüllülük , İstanbul Bilgi Üniversitesi, STK Eğitim ve Araştırma Birimi, Sivil Toplum ve Demokrasi Konferans Yazıları, No.5, 2004

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
2
PY2. Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
3
PY3. Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
4
PY4. Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
5
PY5. Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
6
PY6. Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
7
PY7. Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
8
PY8. Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
9
PY9. Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
10
PY10. Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
11
PY11. Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
X
12
PY12. Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
13
PY13. Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
14
PY14. Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14114
Rehberli Problem Çözme14456
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi3515
Okul Dışı Diğer Faaliyetler71070
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı11010
Toplam İş Yükü (Saat)165
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(165/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SOSYAL SORUMLULUK VE GÖNÜLLÜLÜKPSK3113245Güz Dönemi1+436
Ders Programı

Salı 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Salı 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Gökhan MALKOÇ
Dersi VerenlerProf.Dr. Gökhan MALKOÇ, Öğr.Gör. Ayşe Duygu FENDAL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, lisans düzeyindeki öğrencilerin toplumun farklı kesimlerindeki gündelik yaşam pratiklerinde dezavantajlılık konuları hakkında farkındalık sahibi olmaları, birey – toplum arasındaki etkileşimden yola çıkarak sosyal fayda ve sivil toplumunun gelişimi hakkında temel bilgileri edinmeleri, bu sayede gönüllülük kavramı hakkında tartışma, gözlem ve analiz yapmalarına yönelik saha çalışması gerçekleştirmeleri, sınıf içi sunum ve tartışmalar yapmalarıdır. Ara sınav: Saha çalışması dosyası%40 , Final Sınavı: Saha Çalışması Sunumu , sınav ve derse derse devam %60 Bu ders boyunca, sivil toplum kavramına yönelik teorik ve tarihsel alt yapının aktarılması için sosyal uyum, dezavantajlılık, ön yargı, dayanışma gibi kavramlar paylaşılacak, Çevre, Eğitim, İnsani Yardım, Hayırseverlik, Toplumsal Cinsiyet, Afet, Engelliler, Hayvan Hakları vb. alanlardaki çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları hakkında araştırma yapılması teşvik edilecek, sosyal fayda kavramının ortaya çıkışı ve gönüllük kavramının dönüşümü üzerine analizler yapmak üzere saha araştırması kapsamında mülakatlar yapılacak ve bulgular sınıf içinde sunularak, bitirme ödevi olarak yazılı şekilde teslim edilecektir. Dersin sonunda öğrencilerin gönüllülük ve sivil toplum da profesyonel kariyer fırsatları hakkında bilgi sahibi olmaları, araştırma ve sunum tekniklerini uygulama sahası bulmaları hedeflenmektedir.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin Genel Kavramlarına Giriş: Birey, Toplumsal Fayda, Sosyal Sorumluluk , Sivil Toplum ve Gönüllülük

,Sivil Toplumda Öne Çıkan Konular, ve Gönüllü Katılım ,Saha Çalışması Kapsamında STK Seçimi ve Mülakat Teknikleri ,Birey- Toplum Etkileşimine Tarihsel bir bakış: Sivil Toplum Kavramı ve Dönüşümü, Günümüzde Toplumsal Hareketler ve Sivil Toplum Kuruluşları,Sosyal Psikolojide Öne Çıkan Kavramlar, Sosyal Fayda ve Gönüllülük Üzerine (Günümüzdeki Yeni Gönüllülük Modelleri),Sosyal Sorumlu Kurumlar / Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Kuruluşlarında Profesyonel Yaşam ,Saha Çalışmasının Yapılması ,Sınıf İçi Sunum ve Tartışma,Sınıf İçi Sunum ve Tartışma,Sınıf İçi Sunum ve Tartışma,Sınıf İçi Sunum ve Tartışma,Sınıf İçi Sunum ve Tartışma,Sınıf İçi Sunum ve Tartışma,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Dezavantajlı grupların deneyimlediği çeşitli sorunları tanımlayabilir.10, 14, 16, 9E
2. Toplumsal sorunlara yönelik çözüm önerileri hakkında tartışabilir.10, 14, 16, 9E
3. Sivil Toplum kavramı hakkında genel tarihsel bir bakış sunabilir.14, 16, 9E
4. Sivil Toplum kuruluşlarının çalışmaları hakkında bilgi edinebilir.14, 16, 9E
5. Sosyal Fayda kavramı üzerine farklı bakış açıları geliştirebilir.10, 14, 16, 9E
6. Gönüllülük kavramı ve deneyimleri hakkında bilgi ve deneyim edinebilir. 10, 14, 16, 9E
7. Saha çalışması ile araştırma ve sunum tekniklerini uygulama alanı bulabilir.10, 14, 16, 9E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin Genel Kavramlarına Giriş: Birey, Toplumsal Fayda, Sosyal Sorumluluk , Sivil Toplum ve Gönüllülük

2Sivil Toplumda Öne Çıkan Konular, ve Gönüllü Katılım
3Saha Çalışması Kapsamında STK Seçimi ve Mülakat Teknikleri
4Birey- Toplum Etkileşimine Tarihsel bir bakış: Sivil Toplum Kavramı ve Dönüşümü, Günümüzde Toplumsal Hareketler ve Sivil Toplum Kuruluşları
5Sosyal Psikolojide Öne Çıkan Kavramlar, Sosyal Fayda ve Gönüllülük Üzerine (Günümüzdeki Yeni Gönüllülük Modelleri)
6Sosyal Sorumlu Kurumlar / Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Kuruluşlarında Profesyonel Yaşam
7Saha Çalışmasının Yapılması
8Sınıf İçi Sunum ve Tartışma
9Sınıf İçi Sunum ve Tartışma
10Sınıf İçi Sunum ve Tartışma
11Sınıf İçi Sunum ve Tartışma
12Sınıf İçi Sunum ve Tartışma
13Sınıf İçi Sunum ve Tartışma
14Genel Değerlendirme
Kaynak
Kaynaklar ( Türkçe Bölümler Türkçe Makaleleri Okuyacaktır ) Hafta 1 & 2 1- Atak, Hasan, Piaget ve Vygotsky’nin Kuramlarında Çocukların Toplumsallaşma Süreci, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 2017;9(2):163-176 doi:10.18863/pgy.281372 2- Tudge, J. R. H., & Winterhoff, P. A. (1993). Vygotsky, Piaget, and Bandura: Perspectives on the Relations between the Social World and Cognitive Development. Human Development, 36(2), 61–81. http://www.jstor.org/stable/26767276 Hafta 3&4 3- Coşkun, Mustafa Kemal, Süreklilik ve Kopuş Teorileri Bağlamında Türkiye'de Eski Ve Yeni Toplumsal Hareketler, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi e 61.1 4- Gözübüyük Tamer, M. (2010). Tarihsel süreçte sivil toplum . Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi , 27 (1) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/huefd/issue/41210/506251 5- Berberoglu, B. (2015). SOCIAL MOVEMENTS AND TRANSFORMATION IN THE AGE OF GLOBALIZATION: ORIGINS, DYNAMICS, AND MOBILIZATION. International Review of Modern Sociology, 41(1), 55–77. http://www.jstor.org/stable/43496501 6- Mardin, Serif, Power, Civil Society and Culture in the Ottoman Empire, Comparative Studies in Society and History , Cambridge University Press, Jun., 1969, Vol. 11, No. 3 (Jun.,1969), pp. 258-281 7- OZLEM ALTAN-OLCAY and AHMET ICDUYGU, Mapping Civil Society in the Middle East: The Cases of Egypt, Lebanon and Turkey, British Journal of Middle Eastern Studies , Taylor & Francis, Ltd.AUGUST 2012, Vol. 39, No. 2, pp. 157-179 Hafta 5 8- Türkiye’de Gönüllülük: Gönüllülüğün Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi https://www.stgm.org.tr/e-kutuphane/turkiyede-gonulluluk-gonullulugun-rolunun-katkilarinin-kesfedilmesi 9- Kesgin, B. (2016). Türkiye’de Gönüllülük Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme . MSGSÜ Sosyal Bilimler , (13) , 119-131 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/msgsusbd/issue/46978/589562 10- Yıldırım, N. & Akgün, S. (2013). SİVİL TOPLUM KURULUŞU GÖNÜLLÜLERİNİN SOSYAL SİSTEMİN MEŞRUİYETİNE İLİŞKİN ALGILARI, ADİL DÜNYA İNANÇLARI VE SOSYAL BASKINLIK YÖNELİMLERİ . Toplum ve Sosyal Hizmet , 24 (1) , 115-128 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsh/issue/48410/613377 11- Back, K. W. (1963). The Proper Scope of Social Psychology. Social Forces, 41(4), 368–376. https://doi.org/10.2307/2573282 12- Eckstein, Susan , Community as Gift-Giving: Collectivistic Roots of Volunteerism, American Sociological Review , American Sociological Association, Dec., 2001, Vol. 66, No. 6 (Dec., 2001), pp. 829-851 13- Rose-Ackerman, S. (1997). Altruism, ideological entrepreneurs and the non-profit firm. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 8(2), 120–134. http://www.jstor.org/stable/27927559 Hafta 6 &7 14- Büyükyılmaz, Ozan & Fidan, Yahya. (2016). Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Kavramsal Bir Bakış (Corporate Social Responsibility: A Conceptual Overview). 3. 10.15295/bmij.v3i3.127. https://www.researchgate.net/publication/290210222_Kurumsal_Sosyal_Sorumluluk_Kavramsal_Bir_Bakis_Corporate_Social_Responsibility_A_Conceptual_Overview 15- Demir, Ö. Sivil Toplum Kuruluşları”,“Sosyal Girişimcilik”,“Kurumsal Sosyal Sorumluluk” Ve “Sosyal İşletme. http://www.sogenc.org/dosyalar/235-SivilToplum%20Kurulu%C5%9Flar%C4%B1,Sosyal%20Giri%C5%9Fimcilik,%20Kurumsal%20Sosyal%20Sorumluluk%20ve%20Sosyal%20%C4%B0%C5%9Fletme_%C3%96zlem%20DEM%C4%B0R.pdf 16- HÖLLERER, M. A. (2012). Corporate social responsibility (CSR). In Between Creed, Rhetoric Façade, and Disregard: Dissemination and Theorization of Corporate Social Responsibility in Austria (NED-New edition, pp. 29–66). Peter Lang AG. http://www.jstor.org/stable/j.ctv9hj7c3.7 17- Dragovic, D. (2008). Careers in Nonprofits. In M. P. CARLAND & C. FABER (Eds.), Careers in International Affairs, Eighth Edition (pp. 338–381). Georgetown University Press. http://www.jstor.org/stable/j.ctt2tt648.26
Ek Kaynaklar: Keyman, Fuat, Türkiye’de ve Avrupa’da Sivil Toplum , İstanbul Bilgi Üniversitesi, STK Eğitim ve Araştırma Birimi, Sivil Toplum ve Demokrasi Konferans Yazıları , No.3, 2004 İki Sempozyum, Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları Tarih Vakfı Yayınları Projeler, Projecilik ve Sivil Toplum Kuruluşları, Tarih Vakfı Yayınları İnsel, Ahmet , Sivil Toplum, STK’lar ve Gönüllülük , İstanbul Bilgi Üniversitesi, STK Eğitim ve Araştırma Birimi, Sivil Toplum ve Demokrasi Konferans Yazıları, No.5, 2004

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
2
PY2. Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
3
PY3. Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
4
PY4. Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
5
PY5. Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
6
PY6. Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
7
PY7. Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
8
PY8. Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
9
PY9. Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
10
PY10. Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
11
PY11. Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
X
12
PY12. Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
13
PY13. Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
14
PY14. Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:32Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:33