Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İNSAN DAVRANIŞLARINI ANLAMAKPSK4215008Bahar Dönemi3+036
Ders Programı

Cuma 10:00-10:45

Cuma 11:00-11:45

Cuma 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Kaasım Fatih YAVUZ
Dersi VerenlerProf.Dr. Kaasım Fatih YAVUZ
Dersin YardımcılarıDr. Merve Terzioğlu
Dersin Amacı İnsan davranışlarının anlaşılmasında ampirik çalışmaların ortaya koyduğu ilkelerin öğrenilmesi ve bu ilkelerin kullanılarak güncel ve klinik fenomenlerin anlaşılmasına dair etkileşimli bir öğrenme ortamı oluşturulması bu dersin temel amacını oluşturmaktadır. Bu dersle öğrenciler, insan davranışlarını tanımlayabilmeyi, davranışları insana ait diğer unsurlardan ayırdedebilmeyi ve davranışların ele alınmasında davranışın işlevsel analizi modelini kullanabilmeyi öğreneceklerdir. Öğrenciler bu süreçte işlevsel bağlamsalcı felsefe, öğrenme kuramları ve ilişkisel çerçeve kuramının temel ilkelerine dair bilgi edinecekler ve bu öğrendiklerini günlük hayatlarında kullanabileceklerdir.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş, İnsan ve Davranış Kavramları,İnsana ait fenomenler,Davranışın sınıflandırılması,Jenerik Formülasyon: Davranışın İşlevsel analizi,Klasik Koşullanmada Temel Kavramlar ve Olgular,Klasik Koşullanmada Kuramsal Yaklaşımlar,Edimsel Öğrenmede Temel Kavramlar ve Olgular,Edimsel Öğrenmede Kuramsal Yaklaşımlar, Pekişme, Ceza, Sönme,Pekiştirme: Araştırmalar ve Tarifeler, Uyaran Kontrolü,Sözel Davranış ve Tipleri,Kural Güdümlü Davranışlar ve Tipleri,Dil, Biliş ve İlişkisel Öğrenme,İlişkisel Öğrenmenin İlkeleri,hepsini bir araya getirmek; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğrenme psikolojisin temel kavramlarını tanımlar, kavramlar arası farkları ayırt eder1, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 9A
Örtük ve açık insan davranışlarını ayırt eder ve tanımlar. Davranışsal aşırılık ve eksiklikleri tespit eder.9A
İşlevsel analizin öğelerini tanımlar ve formülasyon yapar.14, 23, 9A
sözel davranışları tanımlar10, 16, 19, 9A
Kural-güdümlü davranış ve ilişkisel öğrenmeye ilişkin temel kavramları tanımlar14, 16, 19, 5, 6, 9A
Davranış kavramını tanımlar.1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23
Öğretim Yöntemleri:1: Tam Öğrenme Modeli, 10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 15: Rol Oynama ve Drama Tekniği , 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş, İnsan ve Davranış KavramlarıRamnero & Törneke (Bölüm1-2)
2İnsana ait fenomenlerRamnero & Törneke (Bölüm1-2)
3Davranışın sınıflandırılmasıRamnero & Törneke (Bölüm 1-2)
4Jenerik Formülasyon: Davranışın İşlevsel analiziRamnerö & Törneke (Bölüm 3)
5Klasik Koşullanmada Temel Kavramlar ve Olgular Ramnerö & Törneke (Bölüm 4)
6Klasik Koşullanmada Kuramsal YaklaşımlarRamnerö & Törneke (Bölüm 4)
7Edimsel Öğrenmede Temel Kavramlar ve OlgularRamnerö & Törneke (Bölüm 5)
8Edimsel Öğrenmede Kuramsal Yaklaşımlar, Pekişme, Ceza, SönmeRamnerö & Törneke (Bölüm 5)
9Pekiştirme: Araştırmalar ve Tarifeler, Uyaran KontrolüRamnerö & Törneke (Bölüm6)
10Sözel Davranış ve TipleriRamnerö & Törneke (Bölüm 7)
11Kural Güdümlü Davranışlar ve TipleriYavuz, K.F., Burhan, H. S. (2019). Kural-Güdümlü Davranış: Psikopatoloji ve Psikoterapilerde Temel Bir Süreç. JCBPR. doi: 10.5455/JCBPR.45688
12Dil, Biliş ve İlişkisel ÖğrenmeRamnerö & Törneke (Bölüm 7)
13İlişkisel Öğrenmenin İlkeleriRamnerö & Törneke (Bölüm 7)
14hepsini bir araya getirmek
Kaynak
Ramnerö J., Torneke N. (2017). İnsan Davranışlarının ABC’si. (The ABCs of Human Behavior), (KF Yavuz & HT Karatepe, Çev. Ed.). İstanbul: Litera Yayıncılık.
----Davranışın İşlevsel Analizi ve Klinikte Kullanımı. K. Fatih Yavuz, F. Bahadır Alptekin. JCBPR 2017; 6(2)88−94 ----Terzioğlu, M., Yavuz, K.F. (2023). İlişkisel Çerçeve Kuramı (İÇK): Dil ve Bilişe Ampirik Bir Yaklaşım. J Cogn Behav Psychother Res; 12(2),188-200. https://doi.org/10.5455/JCBPR.134423 ----Yavuz, K. F. ve Burhan, H. (2020). Kural-güdümlü davranış: Psikopatoloji ve psikoterapilerde temel bir süreç. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 9(1), 57-66. https://doi.org/10.5455/JCBPR.45688

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
2
PY2. Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
3
PY3. Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
4
PY4. Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
5
PY5. Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
6
PY6. Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
7
PY7. Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
7
PY7. Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
8
PY8. Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
9
PY9. Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
10
PY10. Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
11
PY11. Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
12
PY12. Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
13
PY13. Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
14
PY14. Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi3618
Okul Dışı Diğer Faaliyetler22040
Proje Sunumu / Seminer166
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12525
Genel Sınav ve Hazırlığı13232
Performans Görevi, Bakım Planı3618
Toplam İş Yükü (Saat)223
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(223/30)7
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İNSAN DAVRANIŞLARINI ANLAMAKPSK4215008Bahar Dönemi3+036
Ders Programı

Cuma 10:00-10:45

Cuma 11:00-11:45

Cuma 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Kaasım Fatih YAVUZ
Dersi VerenlerProf.Dr. Kaasım Fatih YAVUZ
Dersin YardımcılarıDr. Merve Terzioğlu
Dersin Amacı İnsan davranışlarının anlaşılmasında ampirik çalışmaların ortaya koyduğu ilkelerin öğrenilmesi ve bu ilkelerin kullanılarak güncel ve klinik fenomenlerin anlaşılmasına dair etkileşimli bir öğrenme ortamı oluşturulması bu dersin temel amacını oluşturmaktadır. Bu dersle öğrenciler, insan davranışlarını tanımlayabilmeyi, davranışları insana ait diğer unsurlardan ayırdedebilmeyi ve davranışların ele alınmasında davranışın işlevsel analizi modelini kullanabilmeyi öğreneceklerdir. Öğrenciler bu süreçte işlevsel bağlamsalcı felsefe, öğrenme kuramları ve ilişkisel çerçeve kuramının temel ilkelerine dair bilgi edinecekler ve bu öğrendiklerini günlük hayatlarında kullanabileceklerdir.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş, İnsan ve Davranış Kavramları,İnsana ait fenomenler,Davranışın sınıflandırılması,Jenerik Formülasyon: Davranışın İşlevsel analizi,Klasik Koşullanmada Temel Kavramlar ve Olgular,Klasik Koşullanmada Kuramsal Yaklaşımlar,Edimsel Öğrenmede Temel Kavramlar ve Olgular,Edimsel Öğrenmede Kuramsal Yaklaşımlar, Pekişme, Ceza, Sönme,Pekiştirme: Araştırmalar ve Tarifeler, Uyaran Kontrolü,Sözel Davranış ve Tipleri,Kural Güdümlü Davranışlar ve Tipleri,Dil, Biliş ve İlişkisel Öğrenme,İlişkisel Öğrenmenin İlkeleri,hepsini bir araya getirmek; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğrenme psikolojisin temel kavramlarını tanımlar, kavramlar arası farkları ayırt eder1, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 9A
Örtük ve açık insan davranışlarını ayırt eder ve tanımlar. Davranışsal aşırılık ve eksiklikleri tespit eder.9A
İşlevsel analizin öğelerini tanımlar ve formülasyon yapar.14, 23, 9A
sözel davranışları tanımlar10, 16, 19, 9A
Kural-güdümlü davranış ve ilişkisel öğrenmeye ilişkin temel kavramları tanımlar14, 16, 19, 5, 6, 9A
Davranış kavramını tanımlar.1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23
Öğretim Yöntemleri:1: Tam Öğrenme Modeli, 10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 15: Rol Oynama ve Drama Tekniği , 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş, İnsan ve Davranış KavramlarıRamnero & Törneke (Bölüm1-2)
2İnsana ait fenomenlerRamnero & Törneke (Bölüm1-2)
3Davranışın sınıflandırılmasıRamnero & Törneke (Bölüm 1-2)
4Jenerik Formülasyon: Davranışın İşlevsel analiziRamnerö & Törneke (Bölüm 3)
5Klasik Koşullanmada Temel Kavramlar ve Olgular Ramnerö & Törneke (Bölüm 4)
6Klasik Koşullanmada Kuramsal YaklaşımlarRamnerö & Törneke (Bölüm 4)
7Edimsel Öğrenmede Temel Kavramlar ve OlgularRamnerö & Törneke (Bölüm 5)
8Edimsel Öğrenmede Kuramsal Yaklaşımlar, Pekişme, Ceza, SönmeRamnerö & Törneke (Bölüm 5)
9Pekiştirme: Araştırmalar ve Tarifeler, Uyaran KontrolüRamnerö & Törneke (Bölüm6)
10Sözel Davranış ve TipleriRamnerö & Törneke (Bölüm 7)
11Kural Güdümlü Davranışlar ve TipleriYavuz, K.F., Burhan, H. S. (2019). Kural-Güdümlü Davranış: Psikopatoloji ve Psikoterapilerde Temel Bir Süreç. JCBPR. doi: 10.5455/JCBPR.45688
12Dil, Biliş ve İlişkisel ÖğrenmeRamnerö & Törneke (Bölüm 7)
13İlişkisel Öğrenmenin İlkeleriRamnerö & Törneke (Bölüm 7)
14hepsini bir araya getirmek
Kaynak
Ramnerö J., Torneke N. (2017). İnsan Davranışlarının ABC’si. (The ABCs of Human Behavior), (KF Yavuz & HT Karatepe, Çev. Ed.). İstanbul: Litera Yayıncılık.
----Davranışın İşlevsel Analizi ve Klinikte Kullanımı. K. Fatih Yavuz, F. Bahadır Alptekin. JCBPR 2017; 6(2)88−94 ----Terzioğlu, M., Yavuz, K.F. (2023). İlişkisel Çerçeve Kuramı (İÇK): Dil ve Bilişe Ampirik Bir Yaklaşım. J Cogn Behav Psychother Res; 12(2),188-200. https://doi.org/10.5455/JCBPR.134423 ----Yavuz, K. F. ve Burhan, H. (2020). Kural-güdümlü davranış: Psikopatoloji ve psikoterapilerde temel bir süreç. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 9(1), 57-66. https://doi.org/10.5455/JCBPR.45688

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
2
PY2. Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
3
PY3. Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
4
PY4. Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
5
PY5. Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
6
PY6. Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
7
PY7. Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
7
PY7. Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
8
PY8. Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
9
PY9. Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
10
PY10. Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
11
PY11. Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
12
PY12. Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
13
PY13. Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
14
PY14. Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:32Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:33