Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MEDYA, KÜLTÜR VE PSİKOLOJİPSK4114383Güz Dönemi3+036
Ders Programı

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Perşembe 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Nağme GÖR
Dersi VerenlerÖğr.Gör.Dr. Müslüm Gökhan ASLAN
Dersin YardımcılarıBu ders; Giriş ve dersin takdimi; Kültürün keşfi ve Sapiens tanımı üzerine kurulan medeniyet fikri; Modernitenin ortaya çıkışı ve sonrası, postmodern düşünce; Medya ve tüketim toplumunun inşası; Tüketim kültürü ve benlik; Teknoloji ve anksiyete ilişkisi; Dikkat/Odaklanma ve zaman kavramının/deneyiminin dönüşümü; Toplumsal dönüşüm bağlamında yeni pseudo akımlar ve New Age (Mindfulness, yoga, meditasyon); Post-Truth (Hakikat Sonrası) kavramı ve gerçeklik deneyiminin dönüşümü; Postpsikoloji ve klinik felsefe; Yeni “insan” tanımı ve yapay zekânın rolü; konularını içermektedir.
Dersin AmacıBu dersin amacı, öncelikli olarak, psikolojinin kuramları ile toplumsal ve kültürel dönüşüm olgularının nasıl yorumlanabileceğine dair bir tartışma yürütmektir. Bu tartışmayı gerçekleştirirken medya ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin bu dönüşümdeki rolleri odağa alınarak psikoloji literatürüyle kesişen veçhelerin yorumlanması hedeflenmektedir. Dersin çerçevesini çizen temel amaçlar şu şekilde sıralanabilir: - Kültürel dönüşümün ve moderniteyle tanımlanmış “insan”ın tarihinin izini sürmek. - Verili kabul edilen bugünkü “insan”lık kavramını tartışmak. - Psikolojinin bir disiplin olarak kültürel dönüşümün duraklarında nasıl bir karşılık bulduğunu, ne gibi cevaplar ve çözümler ürettiğini araştırmak. - Medyanın ve teknolojinin bu dönüşüm safhalarındaki işlevine ve etkilerine odaklanmak. - Bugünkü bireyin ve toplumun medya, kültürel dönüşüm ve psikoloji bağlamında ortaya çıkan güncel meselelerini irdelemek. - Geleceğin iletişim ortamını ve buna karşılık gelen “insan” formunu ve kültürünü tartışmak. - Geleceğin bireyi, toplumu ve “insan”ının psikolojisi üzerine düşünmek ve tartışmak.
Dersin İçeriğiBu ders; Tanışma - Ders İçeriğinin Tanıtılması,Kültürün Keşfi ve Sapiens Medeniyeti,Moderniteye Doğru / Moderniteden Sonra – Toplumsal Tarih,,Medya ve Tüketim Toplumu - II,Benlik - I,Benlik - II,Anksiyete,Dikkat/Odaklanma,Toplumsal Dönüşüm ve New Age Akımları ,Post-truth (Hakikat Sonrası) ve Yeni Gerçekçilik,Yeni İnsan, Posthumanizm ve Transhumanizm ,Postpsikoloji ve Klinik Felsefe,Yapay Zekâ ve Psikolojinin Geleceği; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Kültür ve medeniyet tanımlarının tarihini ve ilgili terminolojinin temel tartışmalarını öğrenmek.
2. Tüketim temelli toplumsal ve bireysel değişimin sosyoloji ve iletişim bilimleri literatürü üzerinden nasıl değerlendirildiğine dair düşünsel bir çerçeve çizebilmek
3. Medya ve teknolojik dönüşüm olgularına psikoloji kuramları üzerinden bilimsel ve eleştirel bir yaklaşım geliştirmek.
4. Kültürel İncelemeler, Sosyoloji, İletişim Bilimleri ve Psikoloji alanlarında literatür taraması yapabilmek.
5. Öğrenilen kavramlar ve elde edilen verileri yorumlayarak uygulamalı bir tartışma/münazara yürütebilmek.
6. İletişim teknolojileri merkezinde gerçekleşen toplumsal dönüşümün yarattığı yeni vakalara dair eleştirel ve multidisipliner bir tartışma yürütebilmek
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tanışma - Ders İçeriğinin Tanıtılması
2Kültürün Keşfi ve Sapiens Medeniyeti
3Moderniteye Doğru / Moderniteden Sonra – Toplumsal Tarih
4Media and Consumer Society - I
5Medya ve Tüketim Toplumu - II
6Benlik - I
7Benlik - II
8Anksiyete
9Dikkat/Odaklanma
10Toplumsal Dönüşüm ve New Age Akımları
11Post-truth (Hakikat Sonrası) ve Yeni Gerçekçilik
12Yeni İnsan, Posthumanizm ve Transhumanizm
13Postpsikoloji ve Klinik Felsefe
14Yapay Zekâ ve Psikolojinin Geleceği
Kaynak
Baudrillard, J. (2018). Tüketim Toplumu, (Çev. N. Tutal, F. Keskin). Ayrıntı Yayınları, İstanbul. Bauman, Z. (1996). Yasa Koyucular ile Yorumcular, (Çev. K. Atakay). Metis Yayınları, İstanbul. Castells, M. (2005). Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür Birinci Cilt Ağ Toplumunun Yükselişi 1, (Çev. E. Kılıç). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul. Debord, G. (1996). Gösteri Toplumu. Ayrıntı Yayınları, İstanbul. Fuchs, Christian, (2016). Sosyal Medya Eleştirel Bir Giriş. NotaBene Yayınları, Ankara. Gazzaley, A., Rosen, L. D. (2019). Dağınık Zihin: Yüksek Teknoloji Dünyasında Kadim Beyinler. Metis Kitap, İstanbul. Han, B. C. (2019). Psikopolitika: Neoliberalizm ve Yeni İktidar Teknikleri, (Çev. Haluk Barışcan). Metis Yayınları, İstanbul. Harari, Y. N. (2015). Sapiens-İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi. Kollektif Kitap, İstanbul. Robinson, Daniel N. (2020). Psikolojinin Felsefi Tarihi. Doğu Batı Yayınları, Ankara. Salecl, R. (2013). Kaygı Üzerine, (Çev. Aksoy). Metis Yayınları, İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
2
PY2. Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
3
PY3. Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
4
PY4. Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
5
PY5. Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
6
PY6. Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
7
PY7. Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
8
PY8. Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
9
PY9. Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
10
PY10. Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
11
PY11. Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
12
PY12. Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
13
PY13. Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
14
PY14. Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MEDYA, KÜLTÜR VE PSİKOLOJİPSK4114383Güz Dönemi3+036
Ders Programı

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Perşembe 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Nağme GÖR
Dersi VerenlerÖğr.Gör.Dr. Müslüm Gökhan ASLAN
Dersin YardımcılarıBu ders; Giriş ve dersin takdimi; Kültürün keşfi ve Sapiens tanımı üzerine kurulan medeniyet fikri; Modernitenin ortaya çıkışı ve sonrası, postmodern düşünce; Medya ve tüketim toplumunun inşası; Tüketim kültürü ve benlik; Teknoloji ve anksiyete ilişkisi; Dikkat/Odaklanma ve zaman kavramının/deneyiminin dönüşümü; Toplumsal dönüşüm bağlamında yeni pseudo akımlar ve New Age (Mindfulness, yoga, meditasyon); Post-Truth (Hakikat Sonrası) kavramı ve gerçeklik deneyiminin dönüşümü; Postpsikoloji ve klinik felsefe; Yeni “insan” tanımı ve yapay zekânın rolü; konularını içermektedir.
Dersin AmacıBu dersin amacı, öncelikli olarak, psikolojinin kuramları ile toplumsal ve kültürel dönüşüm olgularının nasıl yorumlanabileceğine dair bir tartışma yürütmektir. Bu tartışmayı gerçekleştirirken medya ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin bu dönüşümdeki rolleri odağa alınarak psikoloji literatürüyle kesişen veçhelerin yorumlanması hedeflenmektedir. Dersin çerçevesini çizen temel amaçlar şu şekilde sıralanabilir: - Kültürel dönüşümün ve moderniteyle tanımlanmış “insan”ın tarihinin izini sürmek. - Verili kabul edilen bugünkü “insan”lık kavramını tartışmak. - Psikolojinin bir disiplin olarak kültürel dönüşümün duraklarında nasıl bir karşılık bulduğunu, ne gibi cevaplar ve çözümler ürettiğini araştırmak. - Medyanın ve teknolojinin bu dönüşüm safhalarındaki işlevine ve etkilerine odaklanmak. - Bugünkü bireyin ve toplumun medya, kültürel dönüşüm ve psikoloji bağlamında ortaya çıkan güncel meselelerini irdelemek. - Geleceğin iletişim ortamını ve buna karşılık gelen “insan” formunu ve kültürünü tartışmak. - Geleceğin bireyi, toplumu ve “insan”ının psikolojisi üzerine düşünmek ve tartışmak.
Dersin İçeriğiBu ders; Tanışma - Ders İçeriğinin Tanıtılması,Kültürün Keşfi ve Sapiens Medeniyeti,Moderniteye Doğru / Moderniteden Sonra – Toplumsal Tarih,,Medya ve Tüketim Toplumu - II,Benlik - I,Benlik - II,Anksiyete,Dikkat/Odaklanma,Toplumsal Dönüşüm ve New Age Akımları ,Post-truth (Hakikat Sonrası) ve Yeni Gerçekçilik,Yeni İnsan, Posthumanizm ve Transhumanizm ,Postpsikoloji ve Klinik Felsefe,Yapay Zekâ ve Psikolojinin Geleceği; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Kültür ve medeniyet tanımlarının tarihini ve ilgili terminolojinin temel tartışmalarını öğrenmek.
2. Tüketim temelli toplumsal ve bireysel değişimin sosyoloji ve iletişim bilimleri literatürü üzerinden nasıl değerlendirildiğine dair düşünsel bir çerçeve çizebilmek
3. Medya ve teknolojik dönüşüm olgularına psikoloji kuramları üzerinden bilimsel ve eleştirel bir yaklaşım geliştirmek.
4. Kültürel İncelemeler, Sosyoloji, İletişim Bilimleri ve Psikoloji alanlarında literatür taraması yapabilmek.
5. Öğrenilen kavramlar ve elde edilen verileri yorumlayarak uygulamalı bir tartışma/münazara yürütebilmek.
6. İletişim teknolojileri merkezinde gerçekleşen toplumsal dönüşümün yarattığı yeni vakalara dair eleştirel ve multidisipliner bir tartışma yürütebilmek
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tanışma - Ders İçeriğinin Tanıtılması
2Kültürün Keşfi ve Sapiens Medeniyeti
3Moderniteye Doğru / Moderniteden Sonra – Toplumsal Tarih
4Media and Consumer Society - I
5Medya ve Tüketim Toplumu - II
6Benlik - I
7Benlik - II
8Anksiyete
9Dikkat/Odaklanma
10Toplumsal Dönüşüm ve New Age Akımları
11Post-truth (Hakikat Sonrası) ve Yeni Gerçekçilik
12Yeni İnsan, Posthumanizm ve Transhumanizm
13Postpsikoloji ve Klinik Felsefe
14Yapay Zekâ ve Psikolojinin Geleceği
Kaynak
Baudrillard, J. (2018). Tüketim Toplumu, (Çev. N. Tutal, F. Keskin). Ayrıntı Yayınları, İstanbul. Bauman, Z. (1996). Yasa Koyucular ile Yorumcular, (Çev. K. Atakay). Metis Yayınları, İstanbul. Castells, M. (2005). Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür Birinci Cilt Ağ Toplumunun Yükselişi 1, (Çev. E. Kılıç). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul. Debord, G. (1996). Gösteri Toplumu. Ayrıntı Yayınları, İstanbul. Fuchs, Christian, (2016). Sosyal Medya Eleştirel Bir Giriş. NotaBene Yayınları, Ankara. Gazzaley, A., Rosen, L. D. (2019). Dağınık Zihin: Yüksek Teknoloji Dünyasında Kadim Beyinler. Metis Kitap, İstanbul. Han, B. C. (2019). Psikopolitika: Neoliberalizm ve Yeni İktidar Teknikleri, (Çev. Haluk Barışcan). Metis Yayınları, İstanbul. Harari, Y. N. (2015). Sapiens-İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi. Kollektif Kitap, İstanbul. Robinson, Daniel N. (2020). Psikolojinin Felsefi Tarihi. Doğu Batı Yayınları, Ankara. Salecl, R. (2013). Kaygı Üzerine, (Çev. Aksoy). Metis Yayınları, İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
2
PY2. Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
3
PY3. Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
4
PY4. Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
5
PY5. Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
6
PY6. Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
7
PY7. Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
8
PY8. Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
9
PY9. Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
10
PY10. Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
11
PY11. Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
12
PY12. Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
13
PY13. Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
14
PY14. Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:32Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:33