Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İNSAN VE MEKANPSK3214734Bahar Dönemi3+036
Ders Programı

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Çarşamba 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Elif YURTOĞLU PEK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Elif YURTOĞLU PEK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİnsan davranışı üzerinde kentsel mekânın etkilerini yorumlamayı sağlamak ve insan etkisiyle mekânı şekillendiren politikaları örnekler üzerinden ele alıp tartışmak.
Dersin İçeriğiBu ders; Kavramsal çerçeve, dersin amaç, içerik ve kaynakları hakkında bilgilendirme.,Mekân ve Çevresel Psikoloji
,Kentsel Mekânın Tarihsel Gelişimi ,Türkiye Kentleşmesi

,İmge, Algı ve Mekânsal Algı,Filmler Üzerinden Göç ve İnsana Etkisi
,Suç ve Mekân,Mahremiyet, Kamusal ve Özel Alan,Kentsel Dönüşüm ile Değişen Gündelik Hayat Rutinleri
,Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının İnsana Etkisi,Öğrenci Sunuşları,Öğrenci Sunuşları,Öğrenci Sunuşları,Öğrenci Sunuşları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Mekân ve Çevresel Psikoloji alanında temel bilgiler edinerek, sebep ve sonuçları tanımlayabilecektir.10, 13, 16, 19, 5, 9A, E
1.1. Mekân gelişimini tarihsel süreçte yorumlar. 10, 13, 16, 19, 5, 9A, E
1.2. Mekânı oluşturan unsurları, psikoloji çerçevesinde ele alır. 10, 13, 16, 19, 5, 9A, F
2. Psikolojiyi, mekân ile ilişkilendirebilecektir.10, 13, 16, 19, 9A, E
2.1. Mekânı oluşturan faktörleri, psikoloji disiplini bağlamında bilir. 10, 13, 16, 19, 9A, E
2.2. Mekânın psikoloji üzerindeki etkisini yorumlar. 10, 13, 16, 19, 5, 9A, E
3. Psikoloji ve göç kavramlarını birbiriyle ilişkilendirebilecektir.10, 13, 16, 19, 5, 9A, F
3.1. Göç ile insan hayatındaki değişiklikleri açıklar. 10, 13, 16, 19, 5, 9A, E
3.2. Göçün, psikoloji üzerindeki etkisini yorumlar. 10, 13, 16, 19, 5, 9A, E
4. Suç ve Mekân arasındaki ilişkiyi değerlendirebilir. 10, 13, 16, 19, 9A, E
4.1. Suç, mekân ve psikoloji arasında ilişki kurar. 10, 16, 19, 5, 9A, E
4.2. Suçun unsurlarında psikolojinin yerini bilir. 10, 13, 16, 19, 5, 9A, E
5. Kentsel Dönüşüm ile değişen gündelik hayat rutinlerini ve psikolojik çıktılarını yorumlayabilecektir. 10, 13, 16, 19, 5, 9A, E
5.1. Psikoloji ve kentsel dönüşüm arasında bağlantı kurar. 10, 13, 16, 19, 5, 9A, E
5.2. Emsal kentsel dönüşüm uygulamalarını ve psikolojideki etkilerini bilir.10, 13, 16, 19, 5, 9A, E
6. Mahremiyet, kamusal ve özel alanı psikoloji ile ilişkilendirebilecektir. 10, 13, 16, 19, 5, 9A, E
6.1. Kamusal alan ile özel alan farkını bilir. 10, 13, 16, 19, 5, 9A, E
6.2. Mahremiyet ve psikoloji arasında ilişki kurar. 10, 13, 16, 19, 5, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Kavramsal çerçeve, dersin amaç, içerik ve kaynakları hakkında bilgilendirme.
2Mekân ve Çevresel Psikoloji
3Kentsel Mekânın Tarihsel Gelişimi
4Türkiye Kentleşmesi

5İmge, Algı ve Mekânsal Algı
6Filmler Üzerinden Göç ve İnsana Etkisi
7Suç ve Mekân
8Mahremiyet, Kamusal ve Özel Alan
9Kentsel Dönüşüm ile Değişen Gündelik Hayat Rutinleri
10Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının İnsana Etkisi
11Öğrenci Sunuşları
12Öğrenci Sunuşları
13Öğrenci Sunuşları
14Öğrenci Sunuşları
Kaynak
Gözde Kıral Uçar ve Derya Hasta (2020), "Çevre Psikolojisi, İnsan-Doğa Etkileşimi ve Çevre Davranışı", Nobel Yayınevi. Melek Göregenli (2015), "Çevre Psikolojisi, İnsan Mekân İlişkileri", İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
2
PY2. Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
3
PY3. Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
4
PY4. Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
5
PY5. Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
6
PY6. Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
7
PY7. Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
8
PY8. Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
9
PY9. Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
10
PY10. Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
11
PY11. Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
12
PY12. Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
13
PY13. Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
14
PY14. Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi199
Okul Dışı Diğer Faaliyetler144
Proje Sunumu / Seminer133
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı177
Genel Sınav ve Hazırlığı177
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)72
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(72/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İNSAN VE MEKANPSK3214734Bahar Dönemi3+036
Ders Programı

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Çarşamba 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Elif YURTOĞLU PEK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Elif YURTOĞLU PEK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİnsan davranışı üzerinde kentsel mekânın etkilerini yorumlamayı sağlamak ve insan etkisiyle mekânı şekillendiren politikaları örnekler üzerinden ele alıp tartışmak.
Dersin İçeriğiBu ders; Kavramsal çerçeve, dersin amaç, içerik ve kaynakları hakkında bilgilendirme.,Mekân ve Çevresel Psikoloji
,Kentsel Mekânın Tarihsel Gelişimi ,Türkiye Kentleşmesi

,İmge, Algı ve Mekânsal Algı,Filmler Üzerinden Göç ve İnsana Etkisi
,Suç ve Mekân,Mahremiyet, Kamusal ve Özel Alan,Kentsel Dönüşüm ile Değişen Gündelik Hayat Rutinleri
,Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının İnsana Etkisi,Öğrenci Sunuşları,Öğrenci Sunuşları,Öğrenci Sunuşları,Öğrenci Sunuşları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Mekân ve Çevresel Psikoloji alanında temel bilgiler edinerek, sebep ve sonuçları tanımlayabilecektir.10, 13, 16, 19, 5, 9A, E
1.1. Mekân gelişimini tarihsel süreçte yorumlar. 10, 13, 16, 19, 5, 9A, E
1.2. Mekânı oluşturan unsurları, psikoloji çerçevesinde ele alır. 10, 13, 16, 19, 5, 9A, F
2. Psikolojiyi, mekân ile ilişkilendirebilecektir.10, 13, 16, 19, 9A, E
2.1. Mekânı oluşturan faktörleri, psikoloji disiplini bağlamında bilir. 10, 13, 16, 19, 9A, E
2.2. Mekânın psikoloji üzerindeki etkisini yorumlar. 10, 13, 16, 19, 5, 9A, E
3. Psikoloji ve göç kavramlarını birbiriyle ilişkilendirebilecektir.10, 13, 16, 19, 5, 9A, F
3.1. Göç ile insan hayatındaki değişiklikleri açıklar. 10, 13, 16, 19, 5, 9A, E
3.2. Göçün, psikoloji üzerindeki etkisini yorumlar. 10, 13, 16, 19, 5, 9A, E
4. Suç ve Mekân arasındaki ilişkiyi değerlendirebilir. 10, 13, 16, 19, 9A, E
4.1. Suç, mekân ve psikoloji arasında ilişki kurar. 10, 16, 19, 5, 9A, E
4.2. Suçun unsurlarında psikolojinin yerini bilir. 10, 13, 16, 19, 5, 9A, E
5. Kentsel Dönüşüm ile değişen gündelik hayat rutinlerini ve psikolojik çıktılarını yorumlayabilecektir. 10, 13, 16, 19, 5, 9A, E
5.1. Psikoloji ve kentsel dönüşüm arasında bağlantı kurar. 10, 13, 16, 19, 5, 9A, E
5.2. Emsal kentsel dönüşüm uygulamalarını ve psikolojideki etkilerini bilir.10, 13, 16, 19, 5, 9A, E
6. Mahremiyet, kamusal ve özel alanı psikoloji ile ilişkilendirebilecektir. 10, 13, 16, 19, 5, 9A, E
6.1. Kamusal alan ile özel alan farkını bilir. 10, 13, 16, 19, 5, 9A, E
6.2. Mahremiyet ve psikoloji arasında ilişki kurar. 10, 13, 16, 19, 5, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Kavramsal çerçeve, dersin amaç, içerik ve kaynakları hakkında bilgilendirme.
2Mekân ve Çevresel Psikoloji
3Kentsel Mekânın Tarihsel Gelişimi
4Türkiye Kentleşmesi

5İmge, Algı ve Mekânsal Algı
6Filmler Üzerinden Göç ve İnsana Etkisi
7Suç ve Mekân
8Mahremiyet, Kamusal ve Özel Alan
9Kentsel Dönüşüm ile Değişen Gündelik Hayat Rutinleri
10Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının İnsana Etkisi
11Öğrenci Sunuşları
12Öğrenci Sunuşları
13Öğrenci Sunuşları
14Öğrenci Sunuşları
Kaynak
Gözde Kıral Uçar ve Derya Hasta (2020), "Çevre Psikolojisi, İnsan-Doğa Etkileşimi ve Çevre Davranışı", Nobel Yayınevi. Melek Göregenli (2015), "Çevre Psikolojisi, İnsan Mekân İlişkileri", İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
2
PY2. Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
3
PY3. Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
4
PY4. Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
5
PY5. Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
6
PY6. Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
7
PY7. Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
8
PY8. Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
9
PY9. Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
10
PY10. Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
11
PY11. Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
12
PY12. Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
13
PY13. Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
14
PY14. Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:32Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:33